Ponuka ubytovania

Zariadenie pre seniorov v Skalici ponúka ubytovanie pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc. Možnosti ubytovania sú podľa zdravotného stavu klienta.

PONÚKAME:

  • pavilón A - jednoizbové bytové jednotky pre klientov bez potreby  stálej zdravotníckej starostlivosti
  • pavilón B - jedno a dvojlôžkové izby pre klientov, ktorí potrebujú zdravotnícku starostlivosť
  • od 01.01.2014 v novootvorenej budove – Jesénia, v dvojlôžkových izbách, pre klientov, ktorí sú imobilní, s ťažšou formou demencie a Alzheimerovou chorobou

 

Poskytujeme za výhodné ceny kvalitnú zdravotnícku a sociálnu starostlivosť, ktorá vychádza z potrieb a požiadaviek klienta, rôzne doplnkové služby a pestrú záujmovú činnosť.

Za svoju prácu sme získali certifikát kvality.

 

Ubytovanie

Zariadenie pre seniorov je viacposchodová budova, rozdelená na dva hlavné pavilóny A, B.

  • Pavilón A - má 4 poschodia. Je pre klientov bez potreby stálej zdravotníckej starostlivosti. Klienti bývajú v jednoizbových bytoch, ktorých súčasťou je kuchyňa a sociálne zariadenie. Každá bytová jednotka je vybavená štandardným nábytkom zariadenia a signalizáciou k privolaniu zdravotníckeho personálu. Zároveň majú klienti možnosť využiť pripojenie na internet. Niektoré byty disponujú balkónom. Bytové jednotky v podkroví sú vybavené klimatizáciou.
  • Pavilón B - má 3 poschodia. Je pre klientov, ktorí potrebujú zdravotnícku starostlivosť. Klienti bývajú v bytoch, ktoré sú riešené bunkovým systémom s jedno a dvojposteľovými izbami bez kuchyne, ktoré sú vybavené štandardným nábytkom zariadenia a signalizáciou k privolaniu zdravotníckeho personálu. Každá bytová bunka je vybavená spoločným sociálnym zariadením. Zároveň majú klienti možnosť využiť pripojenie na internet. Niektoré byty disponujú balkónom. Bytové jednotky v podkroví pozostávajú z dvojposteľových izieb, samostatným sociálnym zariadením a sú vybavené klimatizáciou.

 

Stravovanie

Stravovanie v zariadení je zabezpečené vlastnou kuchyňou. Pripravuje sa strava racionálna, šetriaca, nesolená, diabetická, ktorá sa podáva v spoločnej jedálni zariadenia. Stravovacia komisia dbá pri zostavovaní jedálneho lístka na pestrosť a biologickú hodnotu, ako aj na rozmanitosť a kalorickú hodnotu podávanej stravy zodpovedajúcej veku a zdravotnému stavu klientov.

 

Cena za poskytované sociálne služby

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby sa riadi všeobecne záväzným nariadením Mesta Skalica č. 10/2011.

Úhrada sa skladá zo štyroch nasledujúcich položiek:

  1. Cena za ubytovanie - závisí od veľkosti obytnej miestnosti a počtu klientov na jednu izbu.                           cenové rozmedzie od 45 € - 150 €
  2. Cena za stravovanie - určuje sa podľa počtu odobratých jedál a typu stravy (racionálna, diabetická...)          cenové rozmedzie od 57 € - 140 €
  3. Cena za odkázanosť - stanovuje sa na základe stupňa odkázanosti (IV. - VI.)                                             cenové rozmedzie od 50 € -   80 €
  4. Cena za pranie, žehlenie a upratovanie - závisí od toho, kde je klient ubytovaný (pavilón A,B)                  cenové rozmedzie od 15 € -   30 €        

 

Do celkovej výšky úhrady sa započítava aj cena za používanie balkóna vo výške 7 € mesačne- v prípade ak je balkón súčasťou bytovej jednotky.

Klienti pavilónu B nemajú elektromer preto sa k celkovej cene započítava aj TV (2 € mesačne), chladnička (4 € mesačne) a mikrovlnka (1 € mesačne). Klientom poskytujeme v prípade záujmu aj možnosť pripojenia na internet (6 € mesačne) a možnosť úschovy bicykla (1 € mesačne).

 

V súčasnosti sa výška úhrady v našom zariadení pohybuje v rozmedzí približne od 200 € do 350 €.