Ponuka ubytovania

Zariadenie pre seniorov JESÉNIA SKALICA ponúka ubytovanie pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc. Možnosti ubytovania závisia od zdravotného stavu klienta.

Ponúkame ubytovanie v dvojlôžkových izbách, pre klientov, ktorí sú imobilní, s ťažšou formou demencie a Alzheimerovou chorobou

Poskytujeme za výhodné ceny kvalitnú zdravotnícku a sociálnu starostlivosť, ktorá vychádza z potrieb a požiadaviek klienta, rôzne doplnkové služby, pracovnú a reminiscenčnú terapiu a záujmové aktivity.

 

Ubytovanie

Zariadenie pre seniorov JESÉNIA je trojposchodová budova. Na prízemí sú umiestnení klienti s Alzheimerovou chorobou a s demenciou. Zvyšné dve poschodia slúžia pre ťažko mobilných a imobilných klientov.

  • Klienti bývajú v dvojlôžkových izbách, ktorých súčasťou je sociálne zariadenie. Každá bytová jednotka je vybavená štandardným nábytkom zariadenia, polohovateľnou- elektricky ovládateľnou posteľou a signalizáciou k privolaniu zdravotníckeho personálu. Väčšina bytov disponuje balkónom. 

 

Stravovanie

Stravovanie v zariadení je zabezpečené dodávateľským spôsobom zo zariadenia pre seniorov. Pripravuje sa strava racionálna, šetriaca, nesolená, diabetická, ktorá sa podáva v spoločnej jedálni zariadenia. Stravovacia komisia dbá pri zostavovaní jedálneho lístka na pestrosť a biologickú hodnotu, ako aj na rozmanitosť a kalorickú hodnotu podávanej stravy zodpovedajúcej veku a zdravotnému stavu klientov.

Podávanie stravy sa zabezpečuje v jedálni zariadenia, ktorá sa nachádza na každom poschodí. Klienti, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní sa stravovať v jedálni konzumujú stravu na izbách. V prípade nepriaznivého stavu je zabezpečené kŕmenie zo strany opatrovateľského personálu.

 

Cena za poskytované sociálne služby

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby sa riadi všeobecne záväzným nariadením Mesta Skalica č. 2/2013.

Úhrada sa skladá zo štyroch nasledujúcich položiek:

  1. Cena za ubytovanie - závisí od veľkosti obytnej miestnosti                                                                      cenové rozmedzie od 105 € - 130 €
  2. Cena za stravovanie - určuje sa podľa typu stravy (racionálna, diabetická...)                                             cenové rozmedzie od 126 € - 138 €
  3. Cena za odkázanosť - stanovuje sa na základe stupňa odkázanosti (IV. - VI.)                                            cenové rozmedzie od  60 € -   90 €
  4. Cena za pranie, žehlenie a upratovanie                                                                                              jednotná cena 60 €       

 

Klienti JESÉNIE nemajú elektromer preto sa k celkovej cene započítava aj TV (2 € mesačne) a chladnička (4 € mesačne).

Klienti si do zariadenia môžu priniesť aj drobné predmety z domáceho prostredia. Šatstvo, ktoré si klient prinesie do zariadenia je potrebné mať označené svojim menom (vyšitím). V prípade záujmu je možné označiť každý kus oblečenia aj v zariadení, nažehľovacím lisom riadeným cez počítač. Táto služba je spoplatnená.

 

Priemerná výška úhrady v našom zariadení sa pohybuje v cene 390 €.