Manažment

Manažment má na starosti a zodpovedá za celý chod zariadenia. V spolupráci so všetkými pracovníkmi na jednotlivých úsekoch a oddeleniach vytvára jeden tím, ktorému záleží na kvalite poskytovaných služieb klientom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Martina Štepanovská, PhD. - riaditeľka ZpS

stepanovska@zpssi.sk

 

      Mgr. Renáta Gomoláková - zástupkyňa riaditeľky, manažérka kvality

gomolakova@zpssi.sk