Úsek rehabilitačno-ošetrovateľsko-opatrovateľský

Zariadenie pre seniorov poskytuje klientom nevyhhnutnú opatrovateľskú, ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť zodpovedajúcu zdravotnému stavu klienta. Na jednotlivých oddeleniach tohto úseku pracuje tím odborníkov, ktorý komplexne rieši potreby našich klientov odkázaných na dlhodobú zdravotnú starostlivosť.


viď fotogaléria / Zdravotníctvo

PhDr. Lenka Lanžová - vedúca rehabilitačno- ošetrovateľsko- opatrovateľského úseku

lanzova@zpssi.sk