Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho úseku technicko - hospodárskeho zabezpečenia: 

VK 2017 THZ.pdf (382266)

 

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho úseku sociálneho poradenstva a terapie:

Vk 2017 SPaT.pdf (376145)