Rok 2017

Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Obstarávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy
30.01.2017 30.01.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Skalica.pdf (771733) Jesénia  Skalica zps Mesto Skalica poskytnutie dotácie
15.02.2017 21.02.2017 zml jesenia.pdf (1982912) Jesénia  Skalica zps Promys Soft s.r.o. Počítačový program SAZA
21.02.2017 21.02.2017 Zmluva o združenej dodávke plynu.pdf (1,1 MB) Jesénia  Skalica zps ZSE Energia,a.s. zemný plyn
22.02.2017 22.02.2017 zmluva Jes.pdf (4263205) Jesénia Skalica zps ZSE Dodávka elektriny
07.03.2017 15.03.2017 J Dodatok.c2.pdf (789565) Jesénia Skalica zps Úrad práce soc.vecí a rodiny Dohoda o poskytnutí príspevku
19.06.2017 19.06.2017 Zmluva o bežnom účte ..pdf (295975) Jesénia Skalica zps Prima banka Slovensko, a.s. zriadenie bežného bankového účtu
10.07.2017 10.07.2017 Dohoda o zabezpečení odborných služieb RÚVZ.pdf (1184330) Jesénia Skalica zps Regionálny úrad verejného zdravotníctva testovanie funkčnej schopnosti sterilizačného prístroja
14.11.2017 14.11.2017 Príkazná zmluva 12017§724 a nasl.OZ  .pdf (814850) Jesénia Skalica zps doc.PhDr.Eva Halušková, PhD. skupinová a individuálna supervízia