Aktivity organizované pre klientov

Potreba aktivity je vrodená potreba, pretože orgány ľudského tela sú prispôsobené k činnosti a pohybu. Má preventívny  aj liečebný účinok.  Nečinnosť vedie k poklesu vnímavosti, nezáujmu o okolie, nespokojnosti, konfliktom, sebapozorovaniu, hypochondrizácii, depresii, zanedbávaniu sa, narušovaniu liečebného režimu, k strate flexibility a celkovo k  zhoršovaniu zdravotného stavu.

Formy aktivít sú rôzne. Dôležité je, aby aktivity boli vykonané v kontakte s inými ľuďmi, pretože práve sociálny kontakt stimuluje záujem, zabezpečí komunikáciu a nadviazanie nových vzťahov.

 

Priebežne v rámci roka ponúkame našim klientom tieto aktivity

 • plesy, zábavy, fašiang za účasti muzikanta alebo dychovej hudby
 • rôzne vystúpenia súborov, žiakov ZŠ, detí MŠ
 • odborné prednášky a besedy
 • predajné trhy- možnosť nákupu v zariadení
 • výlety a vychádzky
 • návštevy divadla
 • športové aktivity
 • knižné popoludnia
 • oslavy jubilantov
 • deň matiek, MDŽ
 • úcta k starším
 • stavanie mája
 • púte
 • organizovanie týždenných rekreácií
 • čajové, kartové popoludnia
 • posedenia pri spoločenských hrách
 • jarné a jesenné brigády
 • pohybové aktivity – skupinové cvičenia