Štedrý deň

Štedrá večera – naozaj bola.... v pokoji, vzájomnej úcte, tolerancii, súdržnosti....pri vianočných koledách v podaní chrámového zboru Cantamus Domino, pri dojímavom príhovore p. riaditeľky a pri modlitbe, ktorú viedli kňazi farnosti. Túto atmosféru sme si nemohli ani krajšiu priať. Sme vďační aj za tento zážitok a dôstojne chvíle počas jedného z najkrajších dní v roku.

ZŠ Štvorlístok

Svojim úprimným pohľadom, iskričkou v očkách a talentom prišli pozdraviť našich klientov deti zo súkromnej ZŠ Štvorlístok. Priniesli so sebou krásne blahoželania, ktoré boli na meno konkrétneho klienta, čím sa stali ešte viac osobnejšími...veľmi ich to potešilo a neubránili sa dojatiu. Ďakujeme detičkám, ich pani učiteľkám a tešíme sa zas niekedy nabudúce.

Navštívila nás TV LUX

Dňa 14.12. sme prežili pekne dopoludnie s pracovníkmi TV LUX, ktorí prišli pozdraviť našich klientov, zvlášť tých, ktorí s televíziou korešpondujú. Najaktívnejšia je v tom klientka p.Cintulová, ktorá neustále informuje televíziu o živote a dianí v zariadení, ale aj vo farnosti. Najprv otec Marián Bér, riaditeľ Klubu priateľov TV LUX, odslúžil sv. omšu a po nej bola neformálna beseda a diskusia. Na konci boli klienti obdarení malým prezentom televízie.

Vianočné posedenie

Vôňa vianočného pečiva, vareného vínka, čaju ... a hlavne naši noví priatelia z Domova sociálnych služieb Zelený dom v Skalici. Prvýkrát u nás mali sme možnosť vidieť, počuť, zažiť a pocítiť obrovský príval úprimnosti, lásky a pozitívnej energie.

Milí „Zelenáči" veľmi ste nás potešili a pohladili. Ďakujeme vám za krásne piesne, vinše a koledy. Ste úžasní. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Návšteva sv. Mikuláša

Aj nás prišiel do zariadenia pozrieť svätý Mikuláš spolu so svojim anjelským a čertovským sprievodom.

Trhy v Skalici

Aj klienti zo spevokolu Rozmarín boli súčasťou Mikulášskych trhov nášho mesta. Hoci namiesto snehu „padal“ dážď, neubralo to na sviatočnej atmosfére a spevom krásnych kolied, potešili okoloidúcich a navodili atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov. Boli odmenení potleskom a potom sa zohriali pri varenom vínku a koláčiku.

Benefičný turnaj

 „Zelená je tráva, futbal to je hra...“ náš víkend a Futbalisti s veľký srdcom 

Tohtoročný benefičný turnaj bol venovaný nášmu zariadeniu. Tímy futbalistov s dobrým srdiečkom SCHAEFFLER  ,KOVO OZ, Aproxima, Protherm, Vaillant, DIDAKTIK a DANEX SLOVAKIA hrali pre nás a pripravili nám veľmi milú sobotu.

Celé dopoludnie sa nieslo v športovom duchu, pozitívnou energiou, milými slovami a srdečnými úsmevmi. K atmosfére prispelo rozprávkovo zimné počasie a očarujúce prostredie novovybudovaného letňáku. Pani riaditeľka prebrala z rúk generálneho riaditeľa Schaeffler Slovensko Jaroslava Patku šek s finančnými prostriedkami. Tešíme sa ako si naše zariadenie skrášlime a zmodernizujeme. Na záver sme sa futbalistom odmenili spevom v podaní nášho zboru Rozmarín.

Úprimne a srdečne ĎAKUJEME

Katarínska zábava

Tohtoročná Katarínska zábava sa aj tento krát niesla v znamení výbornej hudby, nálady a tanca. Na úvod prišiel klientov pozdraviť p. primátor a spolu s p. riaditeľkou zaželali klientom príjemnú zábavu. Pozvaní boli aj hostia- p. Mgr. Patková a p. Bc. Havelková. O vynikajúcu atmosféru sa postarala dychová hudba Popuďané, ktorá sa postarala o plný parket tanečníkov. Posledná zábava v tomto roku nemohla dopadnúť lepšie a už teraz sa tešíme na tú budúcoročnú.

Predajné trhy

Na tohtoročné jesenné predajné trhy sa naši klienti veľmi tešili... Veď bodaj by aj nie, možnosť komfortne si nakúpiť pod jednou strechou je vždy vítaná. Našim klientom s výberom ochotne pomohli naše šikovné terapeutky a tak odchádzali klienti spokojní a s krásnymi novými vecami.

Oslava jubilantov

Aj koniec roka 2017 sa niesol v znamení oslavy našich jubilantov. Klientom sa prihovorila riaditeľka zariadenia, ktorá im popriala veľa zdravia a elánu do ďalších rokov. Do tanca a posluchu im zahral p. Blaha a po malom, no veľmi chutnom občerstvení si na záver podaktorí aj zatancovali.

Voľby do VÚC

4.11.2017 si mnohí klienti našich zariadení splnili občiansku povinnosť a volili kandidátov do VÚC. Tým, ktorí zo zdravotných dôvodov už nevládzu opustiť budovu zariadenia, zabezpečili sme toto právo voliť prostredníctvom prenosnej urny. Atmosféra bola príjemná a nejeden z nich vyslovil silnú túžbu: „abyže nám bolo na Slovensku lepšie“.

Šlágerparáda

16.10.2017 sme v našom zariadení zorganizovali "Šlágerparádu". Klienti mali k dispozícii 15 piesní, ktoré si priebežne mohli vypočuť pri obede počas celého týždňa. Hlasovaním si každý mohol zvoliť svojho favorita. Vyhodnotenie Šlágerparády bolo na posedení pri príležitosti októbra- mesiaca úcty k starším. Vzdať úctu našim seniorom a potešiť ich svojim vystúpením prišli aj detičky zo ZŠ Strážnická. Vyhodnotenie Šlágerparády už potom prebrali do rúk Záhorácki heligonkári, ktorí zahrali prvé tri víťazné piesne. A tu už sú našimi klientmi vybraté výherné skladby.

1. Michal Dočolomanský - Lúbim ťa
2. Ľudovka - Neber si synečku
3. František K. Veselý - Nečakaj ma už nikdy

Jesenná brigáda

Tohtoročnú jesennú brigádu sa nám rozhodol mierne sabotovať vetrík, ktorý poctivo pohrabané lístie opäť unášal po areáli nášho zariadenia. Nedali sme sa ale odradiť a snažili sme sa, čo sa dalo aby sme si prostredie v ktorom žijeme urobili krajším. Odmenou nám bol teplý čajík a dobrý pocit z odvedenej práce.

Týždeň slovenskej kultúry

Od 9. októbra sa v našom zariadení konal Týždeň slovenskej kultúry. Pre našich klientov sme pripravili pestrý program plný chutí, tradícii, kultúry a zábavy. Počas celého týždňa im naši šikovní kuchári pripravili bohatý jedálny lístok, pozostávajúci z tradičných slovenských jedál. Otvoriť slovenský týždeň prišiel p. primátor a spolu s p. riaditeľkou popriali kientom príjemnú zábavu. Pri obede vítali našich klientov terapeutky v krásnych slovenských krojoch tradičným chlebom, soľou a slivovičkou. Spetrením bolo aj vystúpenie detí zo SZŠ Štvorlístok, ktoré si pripravili krásne folklórne vystúpenie.

Počas celého týždňa bola v zariadení pre klientov aj ostatných návštevníkov sprístupnená výstava krojov a tradičných predmetov. V tejto atmosfére sme pre klientov pripravili aj premietanie klasických filmov, ako napr. Zem spieva, Červené víno, či Rysavá jalovica. No a nesmela chýbať ani ľudová muzika, ktorá sa počas celého týždňa niesla našim zariadením.

 

Oslava jubilantov v Dome kultúry

Na našich jubilantov nezabudlo ani Mesto Skalica a pri príležitosti ich životných výročí, boli pozvaní do Domu kultúry, kde spolu s p. primátorom chvíľku posedeli pri malom občerstvení. Aj takéto maličkosti sú nádherným spestrením jesene života našich klientov.

Oslava jubilantov

Jubilanti v treťom štvrťroku boli pozvaní na oslavu, ktorá sa konala 28.9.2017 v jedálni nášho zariadenia. Milé slová pani riaditeľky, ktorá im popriala všetko najlepšie a hlavne zdravie, padli každému vhod. O zábavu sa postaral p. Blaha, ktorý zahral každému jubilantovi pieseň na želanie.

Prechádzka v rámci Európskeho týždňa mobility

Klienti zariadenia pre seniorov a Jesénie Skalica spojili svoje sily a svojou troškou- prechádzkou na golf sme sa aj my zapojili do Európskeho týždňa mobility. Podporili nás aj žiaci zo strednej zdravotníckej školy, ktorí sa k nám pridali a boli pre našich klientov vítanou a milou spoločnosťou. Aj napriek nepriazni počasia sme odhodlane prišli až do cieľa. Odmenou nám bol dobrý pocit na duši a hrejivý, sladký čajík.

Návšteva SND

Dňa 16.9.2017 sme sa s našimi klientmi vybrali na divadelné predstavenie Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch do novej budovy Slovenského Národného divadla. Nádherná hra od J. Palárika z tradičného slovenského prostredia plná spevu, tanca a skvelých hereckých výkonov bola pre nás úžasným spestrením a kultúrne obohacujúcim zážitkom.

Športové hry v skalických horách

Našim obľúbeným športovým hrám v skalických horách aj tento rok prialo počasie. Na úvod hier sa klientom prihovorila riaditeľka zariadenia a primátor Mesta Skalica. Po malom občerstvení klienti súťažili v 9 zaujímavých disciplínach, ako napr. kolky, slalom s metlou, hod kruhmi a pod. Nechýbali ani vtipné dispciplíny- vešanie ponožiek na čas, zhasnutie plameňa striekačkou a hlavy si klienti polámali v disciplínach, ako skladanie porekadiel, hmatová krabička a mnoho ďalších.O dobrú náladu teda bolo postarané. Pred chutným obedom boli vyhlásení víťazi a potom sme si užívali krásy Zlatníckej doliny malou prechádzkou na neďaleký salaš a zahrali sme si spoločne karty, človeče či iné hry.

Posedenie na skalických rybníkoch

Ani tento rok sme si nenechali ujsť príležitosť pochutnať si na výbornom a chutnom kaprovi, ktorého nám pripravili na skalických rybníkoch. Oddýchnuť a posedieť si v krásnom prostredí prišlo veľa klientov.

Beseda s PhDr. Petrom Michalovičom

16.8.2017 privítala riaditeľka zariadenia PhDr. Martina Štepanovská, PhD. historika a primáša folklórneho súboru Skaličan- PhDr. Petra Michaloviča, ktorý nám prišiel porozprávať o osobnostiach hudobného života v Skalici. Zaujímavá beseda o hudobníkoch dr. Jankovi Blahovi, Františkovi Krištofovi Veselom a Ferencovi Buchtovi bola nielen zaujímavá, ale mnohí klienti si zaspomínali na svojich rodákov. Našou jedálňou sa niesli aj hudobné ukážky jednotlivých úryvkov piesní, o ktoré sa postaral p. Michalovič na husliach a p. Roman Blaha, ktorý ho sprevádzal hrou na klavír. Obom pánom by sme sa touto cestou radi poďakovali za krásne kultúrne popoludnie.

Púť do Šaštína

Každoročnú púť do Šaštína sme absolvovali aj tento rok. V Bazilike sedembolestnej Panny Márie sme mali čas na chvíľku zastaviť sa, popremýšľať a pri sv. omši rozjímať nad svojim životom. Spolu s nami navštívil toto sväté miesto aj skalický kaplán, ktorý nám zároveň odslúžil bohoslužbu.

Už druhé leto sme usporiadali v našom zariadení zábavu venovanú ženám s menom Anička. Anna bál sa tešil veľkej účasti a okrem úvodného slova pani riaditeľky, ktorá osobne zablahoželala každej Anne sa o zábavu postarala naša spevácka skupina Rozmarín, za hudobného doprovodu p. Blahu. Naše šikovné klientky vyrobili v pracovnej terapii výzdobu, vďaka ktorej sa nám podarilo vyčarovať krásnu atmosféru. Pri výbornom občerstvení sme si zatancovali, zaspievali a posedeli do večerných hodín.

Výstava- vyšívaná reformácia na Slovensku 1517- 2017

V piatok  21.7.2017 sme sa vybrali na výstavu výšiviek z celého Slovenska do Evanjelického kostola v Skalici, na ktorej sa so svojou prácou podieľala i naša klientka p. Šúrková. Videli sme vyše 13 plátien na ktorých sa okrem krásnych farieb a odtieňov bavlniek podpísali i stovky hodín práce šikovných žien. A ako už býva zvykom, okrem očí sme si potešili i chuťové poháriky v blízkej cukrárni. Klientky prišli domov osviežené z mesta s pekným zážitkom vpísaným do ich tváre.

Športové dopoludnie

Príjemné športové dopoludnie sme spolu prežili dňa 19.7.2017 v krásnom areáli nášho zariadenia. Klienti si zmerali sily v petangu a kolkách. Príjemný vetrík nás sprevádzal počas turnajov a ako býva zvykom, vyhrali a odmenení boli tí najšikovnejší.

Opekačka

Ani veľký vietor nám v deň opekačky neprekazil naše plány. Vo veľkom počte sme sa zišli na výbornej grilovanej klobáske a pri pivku sme si zaspievali pesničky za doprovodu pána Blahu z Rozmarínu.

Petang a kolky

Ani letné horúce počasie nás neodradilo od nášho obľúbeného turnaja v petangu a kolkách. Klienti sa rozdelili do tímov a súťažili, čo sa dalo... Výsledkom bol dobrý pocit z pohybu, príjemne strávených cvhvíľ a medaila na krku víťazného tímu.

Deň otvorených dverí pre bývalých zamestnancov

Dňa 14.6.2017 sme pre našich bývalých kolegov, ktorí odišli do dôchodku usporiadali neformálny "Deň otvorených dverí". Návštevníci si mohli prezrieť vynovené priestory svojho bývalého pôsobiska, mohli sa stretnúť a porozprávať s kolegami, či klientmi. Prehliadli si tiež novú budovu Jeséniu a soľnú jaskyňu. Pri malom občerstvení si tak mohli vymeniť zopár slov, dojmov a opäť sa raz vrátiť do nedávnych čias...

Oslava jubilantov

Oslava jubilantov za druhý štvrťrok bola opäť raz príjemným spestrením pre našich oslávencov, ktorí sa v hojnom počte zišli a spolu oslávili spoločne svoje krásne roky.

Deň matiek

Máj, lásky čas...

S týmto mesiacom sa spája krásny sviatok – Deň matiek. Mama. Pri tomto slove si každý z nás predstaví svoju mamku. Milú, starostlivú, ktorá prebdela nie jednu noc pri našej postieľke a ofúkla „boľačku“. A preto, že naše zariadenie je plné takýchto mamičiek, pripravili sme si pre ne program v spolupráci zo ZŠ Štvorlístok so Skalice a samozrejme malý darček.

Posedenie pri príležitosti 30. výročia vzniku zariadenia

Rok 2017 je pre nás výnimočným a to z dôvodu, že práve v tomto roku oslavuje naše zariadenie 30 rokov svojho fungovania. Pri tejto významnej príležitosti sme pre našich klientov pripravili slávnostný obed a posedenie pri hudbe, kde si mohli zaspievať či zatancovať.

Klientom sa prihovorila riaditeľka zariadenia p. Straková spolu s primátorom Mesta Skalica, Ing. Ľudovítom Barátom a popoludní prišiel aj viceprimátor Skalice, p. Pagáč. Obaja sa poďakovali riaditeľke za jej dlhoročnú prácu, ktorú vždy vykonávala so zanietením a láskou. Vďaka sa riaditeľke dostala aj z radov klientov, ktorí ju odmenili krásnym darčekom, kvetmi no hlavne milým slovom. Po dojímavých chvíľach nám popoludnie okrem Záhoráckych heligonkárov spríjemnila aj spevácka skupina Bukovčan, ktorí vystúpili s veselými piesňami a prispeli tak k dobrej nálade a príjemne strávenému popoludniu.

Stavanie mája

Aj napriek nepriazni počasia sa naši klienti nevzdali a tradične aj tento rok nám pred zariadením vyrástol krásne vyzdobený máj.  Dážď nás neodradil od toho, aby sme si zaspievali spolu s klientmi z Rozmarínu zopár ľudových piesní v jedálni zariadenia. K tomu chutné občerstvenie a pekné popoludnie bolo za nami.

Jarná brigáda

Aj keď slniečku sa lenilo pri tohtoročnej jarnej brigáde poštekliť naše tváre jeho teplými lúčmi, nevzdali sme sa a pustili sme sa plní odhodlania do práce. Motyky, hrable, lopaty, metly... Všetko čakalo na nás a naši klienti sa s chuťou pustili do práce a zveľaďovania nášho krásneho okolia. Na zahriatie si dali varené vínko a za sebou nechali krásny kus odvedenej práce.

IV. ročník prehliadky speváckych skupín

Hudba je jediná reč svetová a netreba, aby bola prekladaná, tu hovorí duša k duši...

V poradí IV. ročník Prehliadky speváckych skupín zariadení pre seniorov sa tento rok konal v Dome kultúry v Skalici. Bolo pozvaných mnoho hostí a zariadení, ktoré sa predstavili na skalickom pódiu so svojimi piesňami. Za účasti primátora Mesta Skalica- Ing. Baráta s manželkou a predsedu komisie pre sociálne veci PaedDr. Tótha sa všetkým prihovorila riaditeľka zariadenia, p. Straková.

Medzi účinkujúcimi zariadeniami sa predstavili seniori z denného penziónu v Ivanke pri Dunaji, ktoré je zároveň naším družobným zariadením, tiež vystúpili klienti zo zariadení v Senici, Gbeloch, Uníne, Strážnici a tiež speváci zo skalického Klubu dôchodcov. Bodkou za programom bolo vystúpenie našej speváckej skupiny Rozmarín, ktorá sa nám krásne rozrastá o nových členov.

Každé jedno spevácke vystúpenie pozostávalo z množstva nádherných, tradičných, ľudových a inšpiratívnych piesní. Klienti zo zariadenia v Senici a Strážnici sa predstavili krátkym tancom. Prítomní ocenili každé jedno vystúpenie veľkým potleskom a po chutnom občerstvení sa všetci zabávali a tancovali na piesne o ktoré sa postarali Záhorácki heligonkári.

 

Lúštiteľský turnaj

Pár bystrých hláv sa zišlo v stredu popoludní na krížovkárskom turnaji, aby sa popasovali pri odkrývaní krížoviek a osemsmeroviek. Lúštitelia osemsmeroviek dostali dve tajničky a krížovkári tri. Napätie pri lúštení by sa dalo krájať. Nakoniec však muži porazili ženy  a odniesli si drobnú cenu a samozrejme nesmel chýbať ani diplom. Víťazom gratulujeme!

Vernisáž moravských autorov

„Nevjedzela bych si vybrat, kerý kúpit.“ I týmito slovami by sa dala definovať krása výstavy na ktorej sme sa s klientkami dňa 16.marca 2017 zúčastnili v Záhorskom múzeu v Skalici. Výstava Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí bola venovaná 150. výročiu narodenia MUDr. Pavla Blahu. Po výdatnom nasýtení sa umením sme si deň ešte osladili v cukrárni pri zákuskoch s kávičkou.

Pr príležitosti MDŽ sme pre našich klientov pripravili príjemné popoludňajšie posedenie pri kávičke a chutnom koláčiku. Spestrením bolo milé slovo pani riaditeľky a vystúpenie najmenších- detičiek zo SZŠ Štvorlístok, s krásnym programom: recitácia, spev, balet a moderný tanec. Tieto chvíle sme si spolu krásne užili a pre každého bol prichystaný aj malý darček, ktorý vyrobili naši klienti v pracovnej terapii.

Bezpečne doma i na cestách

2. marca sa v našom zariadení uskutočnilo podujatie, ktorého sa zúčastnili nielen naši klienti, ale aj seniori z Mesta Skalica. Projekt s názvom Bezpečne doma i na cestách pripravila pre klientov Mestská polícia Skalica v spolupráci s odborom kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Skalici. Projekt bol spolufinancovaný Ministerstvom vnútra SR.

Besedu otvoril primátor Skalice Ing. Barát, za mestskú políciu Ferdinand Mach a za odbor kriminálnej polície Rastislav Janáč. Beseda sa niesla v duchu bezpečnosti na chodníkoch a cestách a tiež boli informovaní o zásadách, ktoré by mali dodržiavať, aby sa nestali obeťami podvodníkov, či zlodejov.

Babská v Ivanke pri Dunaji

Každoročne sa na pozvanie nášho družobného zariadenia- Denného penziónu v Ivanke pri Dunaji, zúčastňujeme ich "babskej zábavy". ANi tento rok nechýbala dobrá hudba, zábava, tombola, či chutné občerstvenie. Ďakujeme našim priateľom za pozvanie a za ich láskavé dlhoročné priateľstvo.

Fašiangová zábava

V stredu- 22.2.2017 sa našim zariadením niesol smiech a dobrá nálada... Jej dôvodom bola fašiangová zábava v maskách. Po príhovore pani riaditeľky a primátora Skalice, Ing. Baráta sa postupne klientom predstavili masky a v úvodnom tanečnom kole zahájili zábavu. Do tanca nám hrala hudobná skupina 3B v zložení p. Biskupič a p. Beňa. Celý večer sme sa výborne zabávali a dokonale unavení, no s krásnymi zážitkami sme odchádzali domov.

Knižné popoludnia

Každý mesiac sa v knižnici nášho zariadenia konajú knižné popoludnia na rôzne témy. Nesmie chýbať dobrá kniha, myšlienka alebo príbeh, ktorý klienti rozoberajú a samozrejme dobrá kávička, či čajík :-)

Valentínske posedenie

Každý sviatok nesie v sebe určité posolstvo a nie je tomu inak ani 14. februára...Tak sme si aj u nás v zariadení pripomenuli sladkú príchuť lásky valentínskym pudingom a príjemným posedením.

Oslava jubilantov

Našu každoročnú, tradičnú oslavu jubilantov sme s našimi klientmi narodenými v prvom štvrťroku oslávili ako vždy v dobrej nálade. Samozrejme nechýbali ručne vyrobené pozdravy pre oslávencov, kvietok a dobré občerstvenie. Klienti si zaspievali a zatancovali do rytmu hudby p. Blahu a spokojní odchádzali starší o jeden rôčik...

Turnaj v Človeče nehnevaj sa a v Žolíku

Začiatkom januára sme pre našich klientov usporiadali turnaj v hre Človeče nehnevaj sa a v kartovej hre Žolík. Vzniklo nám šesť družstiev, každé so štyrmi hráčmi. Súperilo sa v priateľskom duchu, hráči si pri hre vychutnali i kávičku. Z pekného podujatia týchto dvoch hier vznikli i víťazi, respektíve víťazky- jemné ženské pokolenie tromflo to silnejšie, mužské. Spokojné víťazky si so sebou odniesli diplomy i chutné výhry. Gratulujeme!