Štedrá večera

V pokojnej, tajomnej, sviatočnej atmosfére...

LUNA z Holíča

Aby nás adventný čas postupne  vovádzal do tajomstiev Vianoc , prišli našich klientov pozdraviť pekným slovom a hlavne vianočnými  piesňami, spevácka skupina LUNA z Holíča, pod vedením p. Sovičovej a za sprievodu heligonkára  p. Michálka.

Posedenie pri koledách

V pokojnej adventnej atmosfére sme pripravili pre našich klientov posedenie pri koledách s možnosťou zakúpiť si vianočné pečivo, punč i klobásku.

V deň, keď všetci malí, mladí aj starí očakávajú nádielku sladkých dobrôt, prišiel našich klientov pozdraviť svätý Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. Pri obede rozdal každému malý balíček a úsmevom, či milým slovom potešil všetkých klientov.

Jesenné trhy v zariadení

Trhy v našom zariadení sú pre našich klientov vždy príjemným spestrením a tiež možnosťou kúpiť si niečo pre potešenie. Mnohí aj tentokrát využili túto príležitosť a prišli si vybrať zo širokej ponuky.

Oslava jubilantov

Koncoročnú oslavu jubilantov zavŕšili oslávenci posledného štvrťroka, s ktorými sme sa stretli v mesiaci november. Nechýbala hudba, dobré občerstvenie a úsmevy na tvárach všetkých zúčastnených.

Mesiac úcty k starším

Mesiac október je charakteristický tým, že sa spája s úctou k občanom skôr narodeným. Ani v našom zariadení sa nezabudlo na našich klientov, ktorých prišli pozdraviť a svojím vystúpením potešiť deti z MŠ Slniečko a tiež žiaci ZŠ v Skalici.

Oslava 25. výročia vzniku nášho zariadenia

V októbri uplynulo 25 rokov od vzniku nášho zariadenia. V rámci tohto obdobia sa nám ponúka kus histórie, ktorú písalo a píše množstvo klientov i zamestnancov, ktorí boli a sú jeho súčasťou. Pri tejto príležitosti bolo usporiadané slávnostné posedenie s klientmi a pozvanými hosťami, súčasťou ktorého bolo i vystúpenie speváckeho súboru Harmónia a detí z MŠ Slniečko. Pani riaditeľka vo svojom príhovore zaspomínala na uplynulé roky a poďakovala sa klientom za ich dôveru a zamestnancom za ich prácu. Všetkým sa prihovoril aj primátor mesta Skalica a osobitne pozdravil p. Cígerovú, ktorá je úplne prvou klientkou od vzniku zariadenia. Po slávnostnom obede si klienti zaspievali, podaktorí aj zatancovali pri výbornej hudbe heligonkárov a tento krásny deň bol ukončený spoločnou večerou.

Porady s klientmi

Rekonštrukčné práce prebiehajúce v našom zariadení sa realizujú v plnom prúde. Z tohto dôvodu sa uskutočnili stretnutia klientov s pani riaditeľkou, ktorá ich informovala o priebehu stavby a rekonštrukcie a odpovedala im na otázky, ktoré ich zaujímali.

cena mesta Skalica

V jezuitskom kostole sa v piatok 21. septembra uskutočnilo slávnostné mestské zastupiteľstvo. V rámci tohto zasadania si naše zariadenie odnieslo významnú cenu mesta Skalica, ktorú prevzala naša pani riaditeľka pri príležitosti 25. výročia vzniku.

Naše zariadenie si za roky svojho fungovania vybudovalo dobrú povesť,  je spájané s kvalitou služieb a má významné postavenie medzi ostatnými zariadeniami regiónu i celého Slovenska.

Výlet za športom do skalických hôr

Hneď v úvode športových hier v skalických horách bolo cítiť príjemnú atmosféru športujúcich klientov, ktorí sa rozhodli využiť svoj voľný čas aj touto formou relaxu a zároveň tak urobiť niečo pre svoje zdravie. Za priaznivého počasia postupne všetci zvládli ľahké, ale aj náročnejšie športové disciplíny a odmenou bol dobrý pocit a pekné ceny. Spestrením bola aj prítomnosť kanisterapeutky s dvomi psíkmi a diskusia o kanisterapii, či výlet na skalickú kolibu.

Púť do Šaštína

17. septembra sa konala v Národnej bazilike v Šaštíne tradičná púť, na ktorej sme svojou účasťou vzdali úctu Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska.

Oslava jubilantov

Oslava jubilantov za tretí štvrťrok bola viac ako zábavná. Do tanca hrala príjemná hudba a dobrá nálada sa opäť nezaprela. Pani riaditeľka všetkým jubilantom popriala všetko najlepšie a každý oslávenec si mal možnosť vybrať pesničku na želanie, pri ktorej sme si všetci zanôtili.

Vystavujeme v Hlohovci

S obrázkami našich klientov, zhotovenými metódou Enkaustiky sme sa zúčastnili výstavy „Tvorivý svet seniorov“, ktorú usporadúva Zariadenie pre seniorov v Hlohovci vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea v dňoch od 7.9.2012 do 29.9.2012. Enkaustika je maliarska technika, pri ktorej sa ako farbiace médium používa roztavený farebný vosk a nanáša sa na papier horúcou žehličkou. Sme radi, že aj naše zariadenie je súčasťou tejto výstavy a malými „umeleckými dielami“ našich klientov tak prispeje k dobrej myšlienke a podporí kreativitu seniorov.

Výlet do Milotíc

Zámok Milotice, nazývaný perla juhovýchodnej Moravy bol cieľom nášho nedávneho výletu. Za priaznivého počasia sme absolvovali prehliadku zámku a záhrady a bodkou za príjemným dňom bol výdatný obed v reštaurácii.

Športové hry

Tohtoročné športové hry v našom zariadení boli poznačené veľkou účasťou našich klientov a celý priebeh sprevádzala dobrá nálada a chuť vyhrávať. Športové disciplíny boli nenáročné, zato však vyžadovali presnosť a dobrú mušku. Koniec hier korunovalo oceňovanie víťazov a okrem dobrého pocitu si odnášali aj sladké ceny.

Posedenie u Kapra

Skalické rybníky poskytujú príjemné prostredie pre rybárov ale aj pre návštevníkov ktorí tu nájdu priestor na oddych, odreagovanie a občerstvenie v miestnom bufete. Stali sme sa aj my na chvíľku ich súčasťou a prežili pekné popoludnie.

Opekačka

Prvá opekačka tohto leta sa konala za krásneho počasia, ktoré nám prialo, dobrej nálady a chutných grilovaných pochúťok. Posedeli sme si za prítomnosti hudby a spoločne príjemne poklebetili.

Meranie telesných hodnôt

Zaujímavým spestrením pre našich klientov bolo meranie telesných hodnôt ako sú váha, výška, cholesterol, vnútorné tuky. Uskutočňovala ho firma, ktorá sa zaoberá diagnostikou zdravotného stavu. Meranie sa konalo v jedálni nášho zariadenia a tak mali klienti možnosť využiť aj takúto formu kontroly svojho zdravia v pohodlí domova.

Letná rekreácia v Krpáčove

Tohtoročná letná rekreácia sa niesla v znamení príjemnej spoločnosti a dobrej nálady. Pobyt v Krpáčove sme si spestrili rôznymi výletmi, exkurziami, opekačkou a pri spoločne strávených večeroch s harmonikou sme si zaspievali a zatancovali.

Oslava jubilantov

Dobrá nálada sprevádzala oslavu jubilantov, ktorí oslavovali narodeniny v mesiacoch apríl, máj, jún. Pre oslávencov bolo nachystané občerstvenie a do tanca hrala príjemná hudba. No, čo už si viac priať ako stráviť príjemné popoludnie v kruhu blízkych ľudí...

Púť do Marianky

V mariánskom mesiaci máji sme navštívili pútnické miesto Marianka pri Bratislave. Svätú omšu nám odslúžil bývalý pán dekan ThLic. Ľudovít Pokojný, ktorý nám zároveň predstavil svoju farnosť v Záhorskej Bystrici, kde pre nás pripravil malé občerstvenie. Bodkou za príjemne stráveným dňom bol spoločný obed v peknom prostredí reštaurácie.

Deň matiek na golfe

Pri príležitosti dňa matiek sme s našimi klientmi navštívili Golf Resort Skalica, ktorý sa nachádza vo vinohradníckej oblasti, v tichej a nádhernej časti mesta. Posedeli sme si v príjemnom prostredí reštaurácie s výhľadom na ihrisko a opäť tak spoločne strávili peknú chvíľku.

Odborné semináre s ABENOU

Našou účasťou na rôznych seminároch, školeniach a konferenciách je snaha zvyšovať kvalifikáciu, potenciál, naučiť sa možným, často nevyhnutným zručnostiam, vedomostiam, ktoré súvisia s pracovnou náplňou, zodpovednosťou a kompetenciami. Dánska spoločnosť ABENA nám v tomto vychádza v ústrety a pravidelne pozýva našich zamestnancov na odborné semináre. Naposledy sme sa zúčastnili 3 dňového odborného seminára zameraného na správne a efektívne využívanie savých pomôcok a to priamo v Dánsku, odkiaľ firma ABENA pochádza a VII. celosvetového odborného seminára, ktorý sa nedávno konal v Liptovskej Sielnici.

Stavanie mája

„Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený...“

Ani v našom zariadení nezabúdame na staré tradície a tak sme spoločne privítali "mesiac lásky" stavaním mája, ktorý je už oddávna symbolom lásky, sviežosti a života.

Jarné trhy v zariadení

Predajné trhy v našom zariadení sú medzi klientmi veľmi obľúbené z dôvodu možnosti nákupu širokého sortimentu tovaru priamo pod našou strechou. Trhy prebiehali tri dni a každý zúčastnený si kúpil nejakú tú drobnôstku pre potešenie.

Beseda s Monikou Kušnierovou

Pohladiť ľudskú dušu a sprístupniť ľuďom zaujímavé informácie úprimnou, otvorenou a citlivou tvorbou je to, čo napĺňa literárnu autorku Moniku Kušnierovú. Práve o svoje pocity a vnímanie sveta sa prišla podeliť s našimi klientmi. Beseda sa konala v našom zariadení a bola veľmi zaujímavá, obohacujúca a podnetná zároveň.

Naše klientky v novo pripravovanom filme

So žiadosťou o komparz do filmu nás nedávno oslovili český filmári. Pripravovaný film zahŕňa scénu dvoch starých žien v tradičnom oblečení prechádzajúcich sa popri našom zariadení. Natáčanie bolo zdĺhavé, všetko dobre dopadlo a s úsmevom na perách, obohatené o nový zážitok naše klientky spokojne odchádzali.

Žolíkový turnaj

Klienti, ktorí sú priaznivcami kartových hier sa zišli na žolíkovom turnaji v našom zariadení. Nálada bola výborná, hráčska atmosféra neprehliadnuteľná a ocenení víťazi spokojní.

Parlamentné voľby

Tohtoročné parlamentné voľby do NR SR prilákali aj v našom zariadení k urnám veľa voličov. S nádejou a výhľadom na lepšiu budúcnosť zahlasovali a odchádzali spokojní a plní očakávaní.

Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu, duchaplnosť i lásku. 8. marca si pravidelne pripomíname sviatok MDŽ a tradične sme pre našich klientov pripravili spestrenie v podobe vystúpenia detí z materskej školy Slniečko. Pozdraviť naše klientky prišiel aj primátor mesta Skalica s poslancami a spolu s blahoželaním ku dňu žien oznámil našim klientom dobrú správu, a to, že aj napriek schválenej novele k zákonu o sociálnych službách sa v našom zariadení nebudú zvyšovať ceny za sociálnu službu.

Oslava jubilantov

Prví oslávenci v roku 2012 sa stretli v dobrej nálade na oslave, plnej guľatých jubileí. Ku kytičke a pozdrave v mene zariadenia im na želanie zahral pesničku aj p. Mikuš. Zaspievali sme si, zaspomínali, trošku aj zatancovali a v dobrej nálade sme odchádzali o rok starší. 

Fašiangová zábava v Ivanke pri Dunaji

V rámci nášho družobného vzťahu s denným penziónom v Ivanke pri Dunaji sme sa vybrali na fašiangovú zábavu a ako sa v období veselice patrí, prezlečení za masky. Okrem toho, že sme boli pre klientov Ivanky spestrením, sme sa výborne zabavili v spoločnosti príjemných ľudí.

Fašiangový ples

 

Fašiangy boli odjakživa symbolom veselosti, zábavy, hodovania, pitia a tancovačky. Vo februári sme pre našich klientov usporiadali fašiangový maškarný ples s množstvom rôznych masiek, ktoré dodali plesu úsmevný nádych. K dobrej nálade prispel svojou hudbou p. Lašák a tak nám k dokonalej zábave už nič nechýbalo...