Ďakujeme za...

Za finančnú a morálnu pomoc nášmu zariadeniu    

  úprimne a zo srdca ďakujeme

všetkým menovaným aj nemenovaným darcom, priateľom, sympatizantom a dobrovoľníkom.

ZpS Skalica - IBAN: SK66 5600 0000 0027 1623 8005

Jesénia Skalica -  IBAN: SK42 5600 0000 0010 9996 4006

TRNAVSKÉMU  SAMOSPRÁVNEMU  KRAJU

V rámci projektu „Zlepšenie bývania pre imobilných klientov zariadenia pre seniorov“, získalo naše zariadenie v roku 2010 finančný príspevok vo výške 1200 € a v roku 2011 2500€. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nafty a.s.

Viac tu: https://www.zpssi.sk/dakujeme/
V rámci projektu „Zlepšenie bývania pre imobilných klientov zariadenia pre seniorov“, získalo naše zariadenie v roku 2010 finančný príspevok vo výške 1200 € a v roku 2011 2500€. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nafty a.s.

Viac tu: https://www.zpssi.sk/dakujeme/

Zariadenia v rámci programu „Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov Trnavskej župy" získali finančné prostriedky na tieto projekty:

 

Zariadenie pre seniorov: „Aj prostredie lieči“ – staráme sa moderne a efektívne v hodnote 2 615,- Eur. Zakúpili sme elektrické polohovacie lôžka, vyšetrovacie polohovacie lôžko a vozík na osobnú hygienu.

Jesénia zariadenie pre seniorov:  „Zlepšujeme sa – posúvame sa ďalej“ skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a zlepšenie preventívnych opatrení u ťažko mobilných klientov Jesénie zariadenia pre seniorov  v hodnote 2 000,- Eur. Zakúpili sme elektrické masérske lehátko, preväzový vozík a vozíky na osobnú hygienu.

Združenie seniorov pri Domove dôchodcov:  „HUDBA SPÁJA A LIEČI“  - kvalitný a dostupný zvuk pre klientov ZpS Skalica v hodnote 1 436,- Eur. Zakúpili sme analógový mixpult s príslušenstvom, dynamický vokálový systém a bezdrôtový SMV systém.


ĎAKUJEME Trnavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu.

Spoločnosti "MONT-ALU"

Úprimné a srdečné poďakovanie patrí pánovi Pavlovi Špettovi a jeho spoločnosti MONT-ALU za skvelú prácu a nezištnú pomoc. 1 krásna, skutočná práca a 2 veľké konštrukcie. Materiál, práca, montáž prekrytie priestorov zásobovania a strieška vstupu do Jesénie.

   

Spoločnosti  "Protherm"

Ďakujeme Vám za prejavenú priazeň a významnú finančnú podporu našej činnosti.

 

 

Spoločnosti 

ĎAKUJEME za zorganizovanie benefičného turnaja ako aj tímu futbalistov s dobrým srdiečkom, ktorí výťažok venovali nášmu zariadeniu na jeho skrášlenie a zmodernizovanie a zároveň ďakujeme aj za dovybavenie a modernizáciu práčovne.

 

Remi kútiky

V časoch, keď sa všetci boríme s nedostatkom financií,  existujú  ľudia, ktorí nezištne darujú nehľadiac na to, že by si mohli predajom finančne pomôcť. Takýto je aj pán Ján Bobot z Borského Mikuláša...Za odvoz nám daroval nábytok, ktorým sme kompletne vybavili tri remi kútiky v priestoroch nášho zariadenia. Ďakujeme.

Kútiky boli zrealizované aj vďaka pomoci a darom našich zamestnancov p. Petrovičovej, ktorá darovala veľmi peknú gramo skrinku a obraz a p. Romanovej, ktorej obrazy skrášľujú remi kútiky na 2.poschodí.

Tieto kútiky sú súčasťou reminiscenčnej terapie – liečenie spomienkami.  Spomienky povznášajú, dojímajú, prinášajú opakované prežívanie situácií, tak ako prebiehali kedysi dávno, vrátane všetkých vtedajších emócií.


Terapeutická záhrada

Radosť nielen našim klientom ale aj všetkým, ktorí prídu k nám na návštevu robí novovysadená terapeutická záhradka. Podarilo sa nám ju na základe vypracovaného návrhu a výdatnej materiálnej pomoci dcéry našej klientky vybudovať v átriu zariadenia.  Patrí jej vďaka nielen za spomínanú materiálnu pomoc, ale aj za čas strávený pri jej vysádzaní a pri starostlivosti o ňu. Klienti tu môžu pasívne relaxovať, dezorientovaní získajú  lepšiu orientáciu v ročných obdobiach a pracovná terapia v záhrade bude vhodným doplnením zmyslovej stimulácie klientov či reminiscenčnej terapie.

Ručne vyrobené deky

Milá pani Uváčková - dôchodkyňa, z Kátloviec pri Trnave,

uštrikovala krásne pestrofarebné deky (20ks) a sponzorsky venovala našim klientom, za čo jej srdečne ĎAKUJEME. Veľmi nás potešilo, že existujú ľudia, ktorí nezištne darujú, aby tým urobili radosť našim starkým. Deky používajú imobilní klienti na vozíčkoch na prikrytie nôh. Každý kus je originál a okrem toho, že príjemne zahreje, pestré farby vyvolávajú aj dobrú náladu.

Vážime si každú pomoc a sme naozaj veľmi vďační za čokoľvek, čo spríjemní po akejkoľvek stránke všedné dni našim klientom.

Holiace strojčeky a kefy na vlasy

Ďakujeme drogérii DM Skalica, ktorá darovala pre klientov nášho zariadenia holiace strojčeky a kefy na vlasy. V prvom rade to ocenia tí klienti, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov. 

Senior FIT park

Aby sme spestrili našim klientov voľnočasové chvíle a aby sme im umožnili tráviť ich aj v športovom duchu, vybudovali sme FIT park, súčasťou ktorého sú 3 FIT prvky. Kondičné zariadenia, slúžia na posilňovanie rôznych svalových partií v oblasti brucha, bedrovej oblasti, horných i dolných končatín. Priaznivo pôsobia na cievnu a obehovú sústavu. Zlepšujú celkovú pohyblivosť a precvičujú kĺby. Slúžia k precvičeniu celého tela bez vynaloženia veľkej námahy.

ĎAKUJEME Nadácii Orange, pretože: „Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.“ Dotáciu sme získali na 2 FIT prvky a na celej realizácii, aj so zakúpením 1 FIT prvku, sa spolupodieľalo zariadenie.

 

 

Vybudovanie petangového ihriska

Zariadenie pre seniorov touto cestou vyslovuje srdečné a úprimné  poďakovanie spoločnosti Protherm Production za empatický postoj pracovníkov a ich sociálne cítenie. V rámci firemného dobrovoľníctva, pod vedením Ing. Kvaltínovej, dňa 28.06.2013 svojim pričinením vybudovali pekné dielo pre klientov nášho zariadenia - petangové ihrisko. Zároveň vymaľovali altánok a lavičky. Ďakujeme aj za všetky finančné prostriedky vynaložené pre tento účel.

Sme vďační a vážime, že pracovníci firmy reálne vnímajú život seniorov v zariadení. Mnohí klienti, napriek svojmu veku, ktorým to zdravotný stav dovolí, prežívajú jeseň života aktívne.  Túto novinku privítali a tešia sa na vzájomné „súboje“.

ĎAKUJEME

 

Vakový zdvihák

Ďakujeme občianskemu združeniu KVARTETO za poskytnutie finančnej čiastky 4 000 € za účelom zakúpenia pojazdného vakového zdviháka MAXI TWIN.

Je to výškovo nastaviteľný vakový zdvihák s polohovacím závesným ramenom a celotelovým vakom s opierkou hlavy, v ktorom klient spočíva v pohodlnej pololežiacej polohe. Táto transportná pomôcka umožňuje výraznú pomoc opatrovateľovi pri presune ťažko mobilného a imobilného klienta s minimálnym použitím jeho vlastnej sily. Využíva sa pri presune klienta na toaletu, lôžko, zdvihnutie zo zeme. Pozitívne vyzdvihujeme, že prístroj pomáha chrániť chrbticu opatrovateľa a umožňuje očný kontakt klienta s opatrovateľom, ktorý eliminuje stres klienta. Výhodou je bezhlučný chod zariadenia a jeho jednoduchá obsluha.


Polohovateľné postele

Za poskytnutie finančnej čiastky 2500 € za účelom zakúpenia polohovateľných postelí na elektrické ovládanie ďakujeme nadácii SPP.

.

Parafínový kúpeľ

Aby sme skvalitnili rehabilitačné služby v našom zariadení, zakúpili sme aj vďaka finančnému príspevku 500 € Neinvestičného fondu mesta Skalica – z daru primátora Ing. Stanislava Chovanca, parafínový kúpeľ PARATERM s príslušenstvom. Ďakujeme za poskytnutú dotáciu a vážime si záujem o sociálny rozvoj a podporu v našom zariadení.

Kamerový systém

Predovšetkým z bezpečnostného hľadiska sme zaviedli kamerový systém. Chceme poďakovať občianskemu združeniu  KVARTETO za poskytnutie finančnej čiastky 3 000 € za účelom inštalácie kamerového systému v našom zariadení.

Polohovateľné postele

V rámci projektu „Zlepšenie bývania pre imobilných klientov zariadenia pre seniorov“, získalo naše zariadenie v roku 2010 finančný príspevok vo výške 1200 € a v roku 2011 2500€. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nafty a.s.

Imobilný človek potrebuje vytvoriť určité pohodlie, pretože väčšinu času trávi na posteli. Práve týmto klientom chceme postupne zlepšovať podmienky bývania výmenou starých nemocničných postelí za postele polohovacie s antidekubitnými matracmi a zábranami.

Za poskytnuté finančné prostriedky sme zakúpili dve polohovateľné postele na elektrické ovládanie spolu s kvalitnými matracmi, ktoré sú pre ležiaceho klienta veľmi šetriace a poskytujú mu tak určité pohodlie. Kvalitnejšie postele ihneď ocenili sami klienti, ale aj ich príbuzní.

Za všetkých klientov, zvlášť za tých, ktorí to najviac potrebujú, chceme vyjadriť vedeniu Nadácii SPP a Nafty a.s. poďakovanie za poskytnutý finančný príspevok.