Ponuka ubytovania

Zariadenie pre seniorov v Skalici ponúka ubytovanie pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc. Možnosti ubytovania sú podľa zdravotného stavu klienta.

PONÚKAME:

  • pavilón A - jednoizbové bytové jednotky pre klientov bez potreby  stálej zdravotníckej starostlivosti
  • pavilón B - jedno a dvojlôžkové izby pre klientov, ktorí potrebujú zdravotnícku starostlivosť
  • od 01.01.2014 v novootvorenej budove – Jesénia, v dvojlôžkových izbách, pre klientov, ktorí sú imobilní, s ťažšou formou demencie a Alzheimerovou chorobou

 

Poskytujeme za výhodné ceny kvalitnú zdravotnícku a sociálnu starostlivosť, ktorá vychádza z potrieb a požiadaviek klienta, rôzne doplnkové služby a pestrú záujmovú činnosť.

Za svoju prácu sme získali certifikát kvality.

 

Ubytovanie

Zariadenie pre seniorov je viacposchodová budova, rozdelená na dva hlavné pavilóny A, B.

  • Pavilón A - má 4 poschodia. Je pre klientov bez potreby stálej zdravotníckej starostlivosti. Klienti bývajú v jednoizbových bytoch, ktorých súčasťou je kuchyňa a sociálne zariadenie. Každá bytová jednotka je vybavená štandardným nábytkom zariadenia a signalizáciou k privolaniu zdravotníckeho personálu. Zároveň majú klienti možnosť využiť pripojenie na internet. Niektoré byty disponujú balkónom. Bytové jednotky v podkroví sú vybavené klimatizáciou.
  • Pavilón B - má 3 poschodia. Je pre klientov, ktorí potrebujú zdravotnícku starostlivosť. Klienti bývajú v bytoch, ktoré sú riešené bunkovým systémom s jedno a dvojposteľovými izbami bez kuchyne, ktoré sú vybavené štandardným nábytkom zariadenia a signalizáciou k privolaniu zdravotníckeho personálu. Každá bytová bunka je vybavená spoločným sociálnym zariadením. Zároveň majú klienti možnosť využiť pripojenie na internet. Niektoré byty disponujú balkónom. Bytové jednotky v podkroví pozostávajú z dvojposteľových izieb, samostatným sociálnym zariadením a sú vybavené klimatizáciou.

 

Stravovanie

Stravovanie v zariadení je zabezpečené vlastnou kuchyňou. Pripravuje sa strava racionálna, šetriaca, nesolená, diabetická, ktorá sa podáva v spoločnej jedálni zariadenia. Stravovacia komisia dbá pri zostavovaní jedálneho lístka na pestrosť a biologickú hodnotu, ako aj na rozmanitosť a kalorickú hodnotu podávanej stravy zodpovedajúcej veku a zdravotnému stavu klientov.

 

Cena za poskytované sociálne služby

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby sa riadi všeobecne záväzným nariadením Mesta Skalica č. 1/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov Skalica.