Obslužné činnosti poskytované v zariadení

Stravovanie

Stravovanie sa zabezpečuje v Zariadení pre seniorov Skalica prípravou stravy v stravovacej prevádzke formou spoločného stravovania. Strava sa pripravuje podľa schváleného jedálneho lístka v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Pričom za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny, za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. Zariadenie pre seniorov poskytuje stravu racionálnu, šetriacu, nesolenú a diabetickú. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Jedálny lístok sa schvaľuje na zasadnutí stravovacej komisie. Komisia zasadá jedenkrát do týždňa, členmi sú riaditeľka zariadenia, zamestnanci technicko-hospodárskeho úseku, Jesénie, klienti v zastúpení za jednotlivé druhy diét a predseda výboru samosprávy obyvateľov. Komisia vždy zhodnotí stravovanie za predchádzajúci týždeň, schvaľuje jedálny lístok na nasledujúce obdobie, rieši podnety a pripomienky v oblasti stravovania. Strava sa podáva v jedálni, v odôvodnených prípadoch na izbe klienta alebo do obedára. Jedálne lístky sú dostupné na nástenkách na všetkých poschodiach a v jedálňach. 

 

Ubytovanie

Zariadenie pre seniorov je viacposchodová budova, rozdelená na dva hlavné pavilóny, Pavilón A, Pavilón B.

Pavilón A má štyri poschodia, určený je pre klientov s nižšou mierou odkázanosti na pomoc inej osoby. Klienti bývajú v jednoizbových bytoch, ktorých súčasťou je kuchyňa a sociálne zariadenie. Každá bytová jednotka je vybavená štandardným nábytkom zariadenia a signalizáciou k privolaniu zdravotníckeho personálu. Zároveň majú klienti možnosť využiť pripojenie na internet. Niektoré byty disponujú balkónom. Bytové jednotky v podkroví sú vybavené klimatizáciou.

Pavilón B má 3 poschodia, určený je pre klientov s vyššou mierou odkázanosti na opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť. Klienti bývajú v bytoch, ktoré sú riešené bunkovým systémom s jedno a dvojposteľovými izbami bez kuchyne, ktoré sú vybavené štandardným nábytkom zariadenia a signalizáciou k privolaniu zdravotníckeho personálu. Každá bytová bunka je vybavená spoločným sociálnym zariadením. Zároveň majú klienti možnosť využiť pripojenie na internet. Niektoré byty disponujú balkónom. Bytové jednotky v podkroví pozostávajú z dvojposteľových izieb, samostatným sociálnym zariadením a sú vybavené klimatizáciou.

V spoločných priestoroch sú na jednotlivých poschodiach umiestnené informačné nástenky pre prijímateľov. Obsahujú jedálne lístky, pozvánky, dôležité upozornenia, oznamy o prevádzke, službách, aktuálne ponuky a iné aktuality a informácie.

 

Upratovanie, pranie a žehlenie

Pranie a žehlenie osobnej bielizne zabezpečujeme klientom vo vlastnej práčovni, posteľná bielizeň sa perie dodávateľským spôsobom. Na značenie bielizne a šatstva používame nažehľovací lis. Upratovanie a dezinfekcia v spoločných priestoroch a v izbách klientov v pavilóne B sa vykonáva denne, v izbách klientov v pavilóne A jedenkrát do týždňa. V prevádzke dodržiavame hygienické a epidemiologické zásady, predpisy a opatrenia.