Aktivity

Potreba aktivity je vrodená potreba, pretože orgány ľudského tela sú prispôsobené k činnosti a pohybu. Má preventívny  aj liečebný účinok.  Nečinnosť vedie k poklesu vnímavosti, nezáujmu o okolie, nespokojnosti, konfliktom, sebapozorovaniu, hypochondrizácii, depresii, zanedbávaniu sa, narušovaniu liečebného režimu, k strate flexibility a celkovo k  zhoršovaniu zdravotného stavu.

Formy aktivít sú rôzne. Dôležité je, aby aktivity boli vykonané v kontakte s inými ľuďmi, pretože práve sociálny kontakt stimuluje záujem, zabezpečí komunikáciu a nadviazanie nových vzťahov.