Táto fotogaléria je prázdna.

Rok 2019 - pre nás sú to nové spoločné chvíle, nové zážitky našej "malej, veľkej" rodiny. Nový rok sme zahájili tvorivo a hravo v pracovných terapiách pri našich obľúbených dielničkách s vlastnými výrobkami.