Výlet na skalické rybníky

V príjemné slnečné popoludnie sme sa vydali s našimi klientmi na dobrú rybu. Posedeli sme si v miestnom bufete, pochutili si na výbornej, čerstvej  rybe a pookriali sme pohľadom na skalické rybníky. V peknom prostredí a pri chutnom jedle nám letné poobedie veľmi rýchlo utieklo.

Zber rajčín a sušenie jabĺk

Leto sa nám už pomaly chýli ku koncu. Pozbierali sme našu rajčinovú úrodu plnú slnka a začíname sa pomaly pripravovať na zimu. S našimi šikovnými žienkami sme si nasušili jabĺčka, ktoré nám v zimných dňoch prídu k úžitku.

 

Športový deň

Počas slnečného júlového dopoludnia sme si trocha zašportovali. Športovali sme nielen rukami, ale aj hlavou. Vyskúšali sme si našu pozornosť, šikovnosť a logiku. Odmenou za podané výkony bola sladká zmrzlina a medaila na pamiatku. Dopoludnie sme prežili v športovom duchu a peknom prostredí.

Letná OPEKAČKA

V príjemnom prostredí nášho átria sme privítali leto opekačkou. Prišli nám zahrať a zaspievať muži z nášho Rozmarínu. Pri chutnej klobáse a špekáčiku, ktoré sme zaliali nealko pivkom sa nám veselo sedelo, debatovalo a spievalo. Poobedie nám veľmi rýchlo ubehlo v priateľskej a družnej atmosfére.

OSLAVA JUBILANTOV

Na začiatku leta sme sa stretli pri druhých tohtoročných jubilantoch. Oslávili sme ich v príjemnej a priateľskej atmosfére, pri dobrej hudbe a chutnom občerstvení, ktoré nám pripravili naše klientky. Trocha sme si zatancovali a hlavne sa zabavili. Bolo to krásne poobedie plné dobrej nálady.

Revitalizácia ÁTRIA

V jarných mesiacoch sme sa za výdatnej pomoci pani Mirky Nikodémovej pustili do úprav nášho, pre klientov oddychového priestoru, átria Jesénie. Snažili sme sa vytvoriť bez údržbovú, ale oku lahodiacu oázu pokoja. Pribudli bylinky, vinič, široká škála letničiek a trvaliek. Okrem okrasných druhov rastlín nám radosť urobila úroda jahôd. O pár dní si pochutnáme na chrumkavom šaláte a šťavnatých rajčinách. Koncom mesiaca sa v týchto priestoroch stretneme v hojnom počte pri letnej opekačke. Ďakujeme pani Nikodémovej a všetkým klientom, ktorí priložili ruku k dielu a odviedli veľký kus práce.

Zber a viazanie levandule

Tento rok nám opäť vyrástla krásna voňavá levanduľa, ktorá nám skrášľovala naše átrium. Keďže nastal čas na jej zber a sušenie, žienky úrodu pozbierali a veľmi sa tešili z viazania levandule do kytičiek. Teraz sa nám levanduľa krásne suší, rozvoniava po zariadení a zdobí reminiscenčnú miestnosť.

Piknik v Hájku

Koncom mája sme si v jeden slnečný deň urobili prechádzku do nášho neďalekého Hájku. V príjemnom tieni stromov a za spevu vtákov sme si posedeli pri chutnom zákusku a kávičke. V krásnom prostredí a prijemnej spoločnosti nám čas ubehol veľmi rýchlo.  Klienti zaspomínali  na chvíle strávené v Hájku a na svoju mladosť...

 

Navštívilo nás MIKÁDO

V stredu 23. mája nás navštívili klienti z denného stacionára a chránenej dielne MIKÁDO. Prišli si pozrieť našich pánov ako im ide pletenie košíkov od ruky a načerpať tak nové inšpirácie. V príjemnej atmosfére sme si vymenili zopár skúseností. Klienti Mikáda sa svojou zručnosťou pridali k našim klientom a počas príjemného dopoludnia vznikli krásne výrobky. Podporiť svojich klientov pri práci prišla aj pani riaditeľka chránenej dielne pani Mária Kubová.Už teraz sa aj my tešíme ako navštívime Mikáďákov a navzájom sa budeme inšpirovať novými technikami pracovnej terapie.

Deň matiek

Druhá májová nedeľa už tradične patrí mamám, babičkám, starým mamičkám. Aj v našich zariadeniach sme si pripomenuli dôležitosť žien, matiek. Deň matiek je príležitosťou sa poďakovať za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Pri tejto príležitosti k nám dnes zavítali deti z MŠ pracovisko Hurbanova v spolupráci so ZUŠ Skalica, ktoré svojim pásmom básničiek, pesničiek a tanca potešili naše ženičky.   Okrem krásneho kultúrneho zážitku, ktorý vyčaril úsmev na tvárach a v nejednom očku sa zaleskla aj slza dojatia, deti obdarovali všetkých z lásky vyrobeným papierovým kvietkom a objatím. ĎAKUJEME

Jubilanti

Už tradične aj v tomto štvrťroku sme usporiadali oslavu pre klientov, ktorí oslávili svoje narodeniny. Riaditeľka zariadenia popriala oslávencom veľa zdravia a spokojnosti, oslávenci si pochutnali na obložených chlebíčkoch a koláčiku, ktorý pre nich s láskou upiekli klientky ZpS v rámci terapie. Spoločne strávené poobedie so živou hudobnou a spevom známych pesničiek na želanie oslávencov všetkých potešilo a zahrialo pri srdiečku.

Posedenie s knihou

V rámci Marca - mesiaca knihy do Jesénie už tradične zavítala p. Roborilová, riaditeľka mestskej knižnice v Skalici. Pripravila si zaujímavé rozprávanie a ukážky kníh, ktoré si klienti mohli aj sami prelistovať.  Bolo to príjemné doobedie a všetci dúfajú, že o rok sa stretnutie s knihami a p. riaditeľkou znovu zopakuje.

Medzinárodný deň žien

Čo dokáže vždy vyčarovať úsmev na tvári ženy? Určite kvet. Aj naše ženy boli 8. marca obdarované kvetom... A  samozrejme z rúk muža. Z kvietku, ktorý rozvoniaval a zdobil izbičky sa klientky Jesénie ešte dlho tešili.  Medzinárodný deň žien bol tak ozajstnou oslavou ženy.

Naša fašiangová zábava

Napriek tomu, že chrípka už číhala za dverami zariadenia, stihli sme ešte v pondelok 12.2. fašiangovú zábavu. Veselé masky všetkých bavili. Vyzvŕtali nielen tých, ktorým nohy slúžia, ale aj „vozíčkárov“. Freďáci s p. Mikúšom, tiež oslabení  chrípkou, robili všetko preto, aby sa bavili všetci. A podarilo sa. Tí, čo nevyhrali v tombole, dostali ručne zdobené medovníky a tak s darčekom a spokojným úsmevom odišiel každý.

Takto sme začali . . .

Nový rok sme začali hrou. Hmatové pexeso, „Človeče, nehnevaj sa“, karty...Popri hraní sme  plánovali, čo nás všetko v ďalšom roku čaká: nové úlohy, nové výzvy...Máme len jedno želanie: len nech nám zdravie slúži!