Štedrá večera

Aj tento rok sa  v pokojnej a sviatočnej atmosfére niesol Štedrý večer. Svojou návštevou znásobili čaro Vianoc p.Marek Zavadil a p.Marek Vyskoč. Pri rozžiarenom vianočnom stromčeku sa spoločne s našimi klientmi pomodlili a zaspievali si vianočné piesne. Obidvom pánom patrí naše veľké „ďakujeme.“

Narodeninová oslava

„Živio, živio,“ sa ozývalo v reminiscenčnej miestnosti 18.12.2015, kedy p.Anna Vaškorová oslávila svoje 88. narodeniny. Krásnou kyticou obdaroval svoju maminku p.Vaškora a veľa zdravia do ďalších rokov zaželali oslávenkyni najbližší priatelia, ktorí boli na oslavu pozvaní.

Kuchynka pre reminiscenčné pečenie

Sme radi, že sa nám podarilo zariadiť terapeutickú miestnosť pre reminiscenčné pečenie. „Kuchynku“ sme otestovali pri vianočnom pečení.  Klienti piekli medovníčky a vianočné pečivo s ich vôňou sme cítili v celom zariadení.

Predvianočné posedenie

Aby sme si  užili  predvianočnú atmosféru , stretli sme sa pri vianočnom grogu a pečenej klobáse. Ochutnali sme vianočné pečivo, ktoré v rámci pracovných terapií upiekli naše šikovné klientky. Koledami a vianočnými pesničkami nás potešil mužský spevácky zbor Echo. Strávili sme príjemné popoludnie a navodili vianočnú náladu.

Návšteva Sv. Mikuláša

Či sme veľkí a či malí, všetci sa tešíme na Mikulášske dary. A inak to nebolo ani v deň, keď medzi nás zavítal sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi čertom a anjelom. Pospomínali sme si na časy, keď sme ako deti vítali Mikuláša piesňami a básničkami. Tiež na časy, keď sme Mikuláša pripravovali pre svoje deti. Návšteva Mikuláša všetkých potešila!

Ozdobovanie stromčeka

Vyvrcholením adventného obdobia bolo spoločné ozdobovanie vianočného stromčeka v našej reminiscenčnej miestnosti, alebo „ v obyvačke“, ako ju zvyknú nazývať  klienti. Stromček sme ozdobovali vlastnoručne upečenými medovníčkami. A to, že sme počas adventu nelenili svedčí i to, že spoločne sme si napiekli pečivo na štedrovečerný stôl. Pochutíme si na medovníčkoch, plnených orieškoch, lineckom pečive.  Servírovať sa budú v košíkoch, ktoré nám uplietla naša mužská časť obyvateľov. Na Vianoce je všetko nachystané a tak nám nezostáva nič iné len všetkým ľuďom dobrej vôle popriať šťastné, pokojné a štedré Vianoce, prežité v zdraví!

Pletenie košíkov

Malý darček v podobe pedigu a dien dostala mužská časť našich obyvateľov, aby sme sa mohli spoločne naučiť vyrábať košíky.  Práca všetkých nadchla a po prvom upletenom košíku, všetkým žiarili oči hrdosťou, sebaúctou a sebavedomím. Nemalou odmenou bola aj chvála ostatných, ktorým sa urobené košíky veľmi páčili. Veríme, že pravidelným pletením košíkov budú naše výrobky stále dokonalejšie a budú slúžiť obdarovaným i výrobcom.

Oslava jubilantov za II. polrok

10.12.2015 boli k slávnostne a bohato prestretým stolom pozvaní všetci tí, ktorí oslávili svoje narodeniny v druhom polroku 2015. Všetkým osobne zablahoželala riaditeľka zariadenia, ktorá úprimne popriala veľa zdravia a príjemných spoločných chvíľ v našom zariadení.  Jubilanti dostali ručne vyrobený pozdrav a kytičku kvetov. Všetkým srdečne blahoželáme!!!

Katarínska zábava

V mrazivé novembrové Katarínske ráno sa v už všetci klienti tešili na popoludnie, pretože sa u nás konala Katarínska zábava. Do spevu a tanca nám hrala hudobná skupina Freďáci. Slávnostne oblečení, v dobrej nálade sme strávili príjemné popoludnie. Všetkých potešila kávička, jablkový zákusok i prekvapenie v podobe tomboly.  Bolo nám tak dobre, že sa nám nechcelo ani skončiť....čo na tom, že nás bolia nohy.....v tú chvíľu sme na to zabudli a užívali si pohody a radosti, spomínali na svoju mladosť.

Narodeninová oslava

21.11.2015 v poobedňajších hodinách sa v ZpS Jesénia konala veľká paráda. Do zariadenia prišli krojovaní členovia FS Gbelan, ktorí prišli zablahoželať k narodeninám p. Polesňákovej Aurélii, ktorá pôsobila 40 rokov ako ich umelecká vedúca. Návšteva bola plná emócii, z ktorých mala radosť nielen oslávenkyňa, ale aj jej najbližší priatelia, ktorí boli na oslavu pozvaní. Spoločne sme si zaspievali, zatancovali a pospomínali na dávne časy. Za mesto Gbely p. Polesňákovej s krásnou kyticou zablahoželal p. Brutovský Slavomír. Ďakujeme FS Gbelan za milé prekvapenie a krásne popoludnie!

Vystúpenie žiakov SZŠ Skalica

12.11.2015 spestrili dopoludnie našim klientom študenti zo Strednej zdravotníckej školy v Skalici. Predstavili sa v krátkom programe piesňami, tancom, hrou na husliach. V závere programu sme si všetci s radosťou zaspievali a podaktorí aj zatancovali. Poďakovanie patrí študentom a pani profesorke za príjemne strávené chvíle a malý darček.

Vystúpenie detí pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Október je okrem iného známy aj ako mesiac úcty k starším, kedy celá spoločnosť venuje zvýšenú pozornosť práve seniorom. V týchto dňoch sa aj v školách a v materských škôlkach častejšie rozpráva o tom, čo staroba je, ako sa treba k starším správať, ako si ich treba vážiť a pomáhať im,  za čo všetko máme seniorom ďakovať. Milým vystúpením  nás 27.10.2015 potešili deti zo skalických materských škôl. Detská radosť preskočila  na našich klientov a všetci sme mali pocit, že sme akosi omladli a na chvíľu nás prestali trápiť naše starosti. Ďakujeme materským škôlkam na Hviezdoslavovej a Hurbanovej ulici v Skalici.

Exkurzia vo františkánskom kostole v Skalici

30. septembra sme sa vybrali s klientmi na exkurziu do Františkánskeho kláštora v Skalici. Sprevádzala nás riaditeľka skalickej mestskej knižnice, p. Rozborilová, ktorá nám porozprávala o histórii kláštora a súčasnom využívaní priestorov. Najlákavejšia bola návšteva tzv. čiernej kuchyne, kde sme naživo videli výrobu tradičného skalického trdelníka. Niektorí sme neodolali a čerstvý trdelník sme si priniesli k poobedňajšej kávičke. Opäť sme strávili príjemné popoludnie i vďaka pútavému rozprávaniu sprievodkyne ale najmä vďaka Turistickej informačnej kancelárii v Skalici, ktorá exkurziu poskytla bezplatne. Veľká vďaka!

Bryndzové halušky z našej kuchyne

Vďaka novému sporáku, ktorý klienti dostali do terapeutickej miestnosti, môže ZpS Jesénia rozvoniavať mnohými vôňami. Klienti sa pravidelne stretávajú v kuchynke a už stihli upiecť voňavú bábovku, chutný čokoládový zákusok, či navariť si pravé bryndzové halušky. Táto forma aktivizácie je u klientov zariadenia veľmi obľúbená a vždy, už mesiac dopredu premýšľajú nad tým, čo ďalšie si nabudúce uvaria či napečú. Prirodzenou formou tak  majú možnosť sociálnej rehabilitácie. Niekedy je však trošku náročnejšie dohodnúť sa, ako sa v čom bude postupovať...presne tak, ako keď sa v kuchyni stretnú niekoľkí kuchári naraz. Zatiaľ sme sa však vždy dohodli a nikto z kuchynky neodišiel hladný.

Opekačka v našom altánku

Vôňa dreva a pečenej klobásky boli lákadlom pre klientov ZpS Jesénia dňa 17.9.2015, kedy sme si spoločne urobili „ Rozlúčku s letom“. Napriek septembrovému dňu bolo vonku príjemne teplo a všetci sme si užívali atmosféru babieho leta. Chutila nám pečená klobáska, čerstvý chlebík a ako inak, i chladené nealko pivo. Užili sme si nielen pekné počasie, ale i blízkosť jeden druhého.

Oslava 95 narodenín našej klientky

Reminiscenčná miestnosť Jesénie sa aj 27.07.2015 stala miestom malej „rodinnej“ oslavy našej klientky pani Paulíny Prokešovej, ktorá sa dožila krásnych 95 rokov. Ku gratulantom z jej rodnej obce Koválovec, na čele s pánom starostom sa pridala najbližšia rodina, riaditeľka zariadenia Jolana Straková a ostatní zamestnanci. Malé pohostenie a gratulácia od rodákov a rodiny boli milým prekvapením pre našu oslávenkyňu.

Najstaršia obyvateľka Skalice a naša klientka

23.07.2015 sme si pripomenuli krásne životné jubileum, 95 rokov, našej klientky pani Anny Šátkovej. K narodeninám jej prišiel zagratulovať aj primátor mesta Ing. Ľudovít Barát a PhDr. Štepanovská Martina, PhD,  vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, ktorí jej odovzdali milý  darček a kyticu kvetov.  Ku gratulácii a prianiu pevného zdravia sa pripojila aj riaditeľka zariadenia Jolana Straková, zamestnanci Jesénie a netere p. Šátkovej. Malé občerstvenie a chutná torta prispeli k spríjemneniu narodeninového dňa oslávenkyne.

Výlet na salaš

Príjemné dopoludnie v krásnej prírode Skalických hôr strávilo 16 klientov dňa 21.7.2015. Spoločne sme navštívili tamojší salaš a pochutili sme si na čerstvom i údenom ovčom syre, výbornej bryndze a chladenom pive. Posedenie v altánku i prehliadka novovybudovaného ovčína potešila všetkých zúčastnených klientov. Zároveň ticho odľahlého miesta pohladilo dušu a my sme mohli príjemne zrelaxovať. Naplnení pozitívnymi emóciami sme sa s radosťou vrátili domov.

Posedenie na rybníkoch

Pečený pstruh a kapor alebo iné chutné pokušenie, každému podľa vôle, čakal na 18 klientov na Skalických rybníkoch dňa 24.6.2015. Príjemné slnečné počasie doprialo klientom posedenie pri rybníkoch i prechádzku do blízkeho okolia. Všetci sme sa kochali krásnou prírodou. Seniori už niekoľko dní dopredu zhromažďovali pečivo, aby mohli nakŕmiť kačky a labute. Zároveň sme si všetci pochvaľovali zmenu nášho každodenného stereotypu, v podobe malého výletu. Veľké poďakovanie patrí všetkým rodinným príslušníkom, ktorí nám pomohli pri realizácii tohto výletu na skalické rybníky.

Oslava jubilantov

Živio, živio znelo pre všetkých oslávencov, ktorí oslávili svoje narodeniny v prvom polroku 2015. Dňa 11.6.2015 sa jedáleň v ZpS Skalica zaplnila 37 oslávencami, z ktorých siedmi oslávili okrúhle výročie. Pre všetkých bolo nachystané občerstvenie v podobe chlebíčkov a chutného zákusku. Výroční jubilanti dostali kyticu kvetov a pohľadnicu. Všetkým oslavujúcim osobne zablahoželala aj riaditeľka zariadenia. K slávnostnej atmosfére prispela aj hudobná skupina Freďáci, ktorej patrí veľká vďaka.

Deň matiek

Druhú májovú nedeľu si takmer celý svet pripomína a oslavuje ženu-matku. Rovnako to bolo aj v ZpS Jesénia Skalica, kde sa konali hneď dve vystúpenia pri príležitosti oslavy Dňa matiek. Ako prví prišli klientkam zablahoželať členovia domáceho speváckeho zboru Rozmarín. Malá, ale príjemná slávnosť sa konala v spoločnej jedálni, kde sme si všetci posedeli pri dobrej káve a chutnom pudingu. Vystúpenie speváckeho zboru Rozmarín a dojímavé sprievodné slovo hlboko emotívne zasiahlo takmer každé srdce. Oči klientov zažiarili aj keď do zariadenia zavítali so svojim programom dve materské škôlky, z Hurbanovej a Hviezdoslavovej ulice. Deti si pripravili pásmo ľudových pesničiek, básničky o babkách a krátke divadelné pásmo. Nakoniec sa vybrali medzi klientov s vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Veru  žiadne oko nezostalo suché. Naši seniori sa veľmi dobre cítili v spoločnosti detí a deti zas v spoločnosti babičiek a dedkov. Ďakujeme za krásne prežité chvíle!

Stavanie mája

Posledný aprílový deň je v mnohých obciach a mestách venovaný stavaniu májky. Inak to nebolo ani v ZpS Skalica, ktoré na stavanie mája pozvalo i klientov ZpS JESÉNIA Skalica. Už v dopoludňajších hodinách si klienti nazdobili  májku, ktorú za hlasného povzbudzovania ostatných klientov postavila mužská časť zariadenia. O kultúrny program sa postaral domáci spevácky súbor Rozmarín. Nechýbalo občerstvenie, ani dobrá nálada....presne tak, ako to pri stavaní májky býva.

Prehliadka jezuitského kostola v Skalici

Prehliadka jezuitského kostola a posedenie v cukrárni bol hlavný program šestnástich klientov ZpS JESÉNIA Skalica. Zrekonštruovaný Jezuitský kostol v Skalici všetkých ohromil. Mnohí sa odvážili vstúpiť aj do jeho podzemných častí. Pútavé sprievodné slovo riaditeľky mestskej knižnice p. Rozborilovej a nádherná hra na organ v prevedení Tima Kyselicu, zahrialo pri srdci. Plný duchovného a umeleckého zážitku si klienti neskôr pochutili, každý podľa svojho výberu, na zákusku či káve. Veľkým zážitkom pre nich bola aj cesta naspäť, keď sa vracali známymi skalickými uličkami, ktoré im pripomínali ich život v Skalici.

Beseda "Knihy o Skalici"

Marec, mesiac knihy si pripomenuli i klienti Zariadenia pre seniorov JESÉNIA Skalica. Dňa 30.3.2015 prijala pozvanie medzi seniorov riaditeľka mestskej knižnice v Skalici, pani Ľubica Rozborilová. So sebou doniesla množstvo kníh o Skalici. Klientom pripomenula mnohé legendy a povesti nielen o Skalici, ale i celkovo o Záhorí. Predstavila minulých i súčasných skalických autorov, mnohých inšpirovala aby si čas opäť začali krátiť dobrou knihou. I preto doniesla so sebou niekoľko románov, ktoré ponúkla klientom na zapožičanie. Najväčší úspech mala nová monografia o Skalici, s množstvom fotografií, ktoré boli pre seniorov veľmi vzácne.

Vystúpenie speváckeho zboru Cantamus Domino

Veľká Noc je najväčším a najvýznamnejším sviatkom v kalendári kresťanov. V pôstnom období pred Veľkou Nocou sa kresťania častejšie stretávajú na pobožnostiach, viac času venujú čítaniu Biblie a spevu duchovných piesní, rozmýšľajúc nad posolstvom Veľkej Noci. I klienti Zariadenia pre seniorov JESÉNIA Skalica sa 25.3.2015 o 17. hodine stretli v jedálni zariadenia, aby si vypočuli koncert speváckeho zboru Cantamus Domino. Klienti odmenili zbor za každú pieseň veľkým potleskom, pri sprievodnom slove vedúceho zboru, p. Mikuša Mariana, pozorne počúvali a premýšľali nad jeho slovami. Ďakujeme zboru Cantamus Domino za skvelý duchovný a umelecký zážitok!

Vystúpenie detí k MDŽ

9.3.2015 klientov prišli potešiť deti z MŚ Skalica, pracovisko Hviezdoslavova ulica s folklórnym pásmom a to pri príležitosti oslavy Medzinárodného dňa žien. Deti našich obyvateľov nielen potešili tancom a spevom, ale pre všetky ženy doniesli krásnu kytičku, ktorú pre nás vyrobili v škôlke. Na záver si s našimi klientmi zaspievali niekoľko skalických pesničiek. Všetkých vystúpenie a prítomnosť detí potešila. Veľká vďaka patrí pani učiteľkám, ktoré deti pripravili.

Fašiangová zábava

Dňa 11.2.2014 o 14. hodine sa reminiscenčná miestnosť zaplnila klientami ZpS JESÉNIA SKALICA. Dôvodom bola fašiangová zábava. Do tanca a spevu všetkým prítomným hrala hudobná skupina Freďáci, Mnohí z nich sa potešili z výhry peknej tomboly.  Všetci si pochutili na tradičných fašiangových šiškách. Spoločne sme prežili poobedie plné tanca, spevu, radosti a bujarej zábavy...presne tak ako sa na fašiangovú zábavu patrí.