Kontakt

PhDr. Martina Štepanovská, PhD.

riaditeľka

JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov

Pod Hájkom č.36/A
909 01 Skalica

Tel.: 034/ 622 8442 vrátnica

Tel.: 034/ 664 5741 sociálne oddelenie

E-mail:stepanovska@zpssi.sk (riaditeľka zariadenia)

IČO: 42292468