Kontakt

PhDr. Martina Štepanovská, PhD.

riaditeľka

JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov

Pod Hájkom č.36/A
909 01 Skalica

Tel.: 034/ 622 8442 vrátnica

Tel.: 034/ 664 5741 sociálne oddelenie

E-mail:stepanovska@zpssi.sk (riaditeľka zariadenia)

IČO: 42292468

 

Mgr. Elena Macháčková - vedúca odborná pracovníčka

Tel.: 034/ 622 8442 vrátnica

E-mail:machackova@zpssi.sk

 

Mgr. Adriana Caletková- vedúca úseku sociálneho poradenstva a terapie

Tel.: 034/ 664 5741

E-mail:caletkova@zpssi.sk