Ponuka ubytovania

Zariadenie pre seniorov JESÉNIA SKALICA ponúka ubytovanie pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc. Možnosti ubytovania závisia od zdravotného stavu klienta.

Ponúkame ubytovanie v dvojlôžkových izbách, pre klientov, ktorí sú imobilní, s ťažšou formou demencie a Alzheimerovou chorobou

Poskytujeme za výhodné ceny kvalitnú zdravotnícku a sociálnu starostlivosť, ktorá vychádza z potrieb a požiadaviek klienta, rôzne doplnkové služby, pracovnú a reminiscenčnú terapiu a záujmové aktivity.

 

Ubytovanie

Zariadenie pre seniorov JESÉNIA je trojposchodová budova. Na prízemí sú umiestnení klienti s Alzheimerovou chorobou a s demenciou. Zvyšné dve poschodia slúžia pre ťažko mobilných a imobilných klientov.

  • Klienti bývajú v dvojlôžkových izbách, ktorých súčasťou je sociálne zariadenie. Každá bytová jednotka je vybavená štandardným nábytkom zariadenia, polohovateľnou- elektricky ovládateľnou posteľou a signalizáciou k privolaniu zdravotníckeho personálu. Väčšina bytov disponuje balkónom. 

 

Stravovanie

Stravovanie v zariadení je zabezpečené dodávateľským spôsobom zo zariadenia pre seniorov. Pripravuje sa strava racionálna, šetriaca, nesolená, diabetická, ktorá sa podáva v spoločnej jedálni zariadenia. Stravovacia komisia dbá pri zostavovaní jedálneho lístka na pestrosť a biologickú hodnotu, ako aj na rozmanitosť a kalorickú hodnotu podávanej stravy zodpovedajúcej veku a zdravotnému stavu klientov.

Podávanie stravy sa zabezpečuje v jedálni zariadenia, ktorá sa nachádza na každom poschodí. Klienti, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní sa stravovať v jedálni konzumujú stravu na izbách. V prípade nepriaznivého stavu je zabezpečené kŕmenie zo strany opatrovateľského personálu.

 

Cena za poskytované sociálne služby

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby sa riadi všeobecne záväzným nariadením Mesta Skalica č. 2/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov.