O nás

Všeobecný profil zariadenia

Názov a adresa                       JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov

                                             Pod hájkom 36/A

                                             909 01 Skalica

Zriaďovateľ                             Mesto Skalica

Právna forma                          Rozpočtová organizácia

IČO                                       42292468

Vznik zariadenia                    1. januára 2014

Forma sociálnej služby           Celoročná pobytová

Kapacita zariadenia                76 miest         

 

 

Poloha

Budova zariadenia sa nachádza v okrajovej časti mesta Skalica, v prekrásnom  prostredí pod skalickými vinohradmi. Nachádza sa vo veľmi príjemnej lokalite,  ktorá svojou pokojnou atmosférou a hojnou zeleňou vytvára podmienky pre súkromie, ochranu, bezpečie a zaslúžený oddych pre našich klientov. Architektonicky aj prevádzkovo je pridružená k budove Zariadenia pre seniorov Skalica.

 

Poslanie

  • Poslaním JESÉNIE SKALICA zariadenia pre seniorov je poskytovať sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách a podľa zriaďovateľskej listiny, ako súčasť verejnej politiky sociálnych služieb Mesta  Skalica. 
  • JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne služby pre klientov so zníženou schopnosťou sebestačnosti, s duševnými poruchami, poruchami pamäti, orientácie a správania, ktorí potrebujú celodennú špecifickú starostlivosť a dohľad.
  • Zamestnanci JESÉNIE SKALICA zariadenia pre seniorov tvoria jeden spoločný tím ľudí, ktorý sa považuje za učiacu sa, otvorenú a flexibilnú organizáciu. Sústavne sa usilujeme o zvyšovanie kvality poskytovanej sociálnej služby.

 

Strategické ciele

  • Zabezpečiť dôstojný život klientov v prostredí, ktoré považujú za svoj skutočný domov. 
  • Poskytovať individualizované sociálne služby vzdelaným a motivovaným personálom, s odborným a ľudským prístupom.
  • Snažiť sa zachovať čo najväčšiu sebestačnosť klientov čo najdlhšiu dobu.
  • Špecifickými metódami a prostriedkami podporovať poznávacie schopnosti a zručnosti klientov.  
  • Podporovať prirodzenú väzbu na rodinu, priateľov a miestnu komunitu.
  • Priebežne zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.