Služby pre klientov

Termín kvalita života je výrazne subjektívny a ťažko definovateľný. Kvalitu života si skôr uvedomíme, keď dochádza k jej zníženiu. Je ovplyvňovaná viacerými objektívnymi a subjektívnymi faktormi. Jedným z najdôležitejších je dobrý zdravotný stav, ktorý podmieňuje sebestačnosť človeka. Ďalšie faktory sú dostatočný finančný príjem, dostupnosť služieb sociálnych, zdravotníckych či duchovných.

Prostredníctvom ponúkaných služieb nášho zariadenia vytvárame komplexný program, ktorý má klientom pomáhať prijať obdobie staroby a problémy s ním spojené, ktoré si uvedomujú, prežívajú a vyrovnávajú sa s nimi, aby boli schopní naplno s radosťou, nádejou a chuťou plnohodnotne prežívať jeseň života. Toto je jedna z podstatných úloh a cieľov ZpS JESÉNIA.

 

Poskytované sociálne služby v JESÉNII SKALICA

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • pracovná terapia/ reminiscenčná terapia - terapia spomienkami
 • špecializované Alzheimerové oddelenie
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • úschova cenných vecí
 • záujmová činnosť

 

Doplnkové, iné služby

 • haloterapia – soľná jaskyňa
 • pedikúra
 • kozmetička
 • kaderníčka
 • masáž
 • vírivka/ vodná masáž
 • duchovná služba / sv. omše, vysluhovanie sviatosti /
 • spoločenské priestory na skupinové stretnutia klientov
 • domáce kino
 • interný časopis DOMOVÁČIK
 • fotoobjednávky pre klientov
 • oddychový areál 
 • nákupy pre imobilných klientov
 • parkovisko pre klientov zariadenia
 • poskytovanie ubytovania pre príbuzných klientov
 • átrium s možnosťou opekania a grilovania