Ďalšie poskytované služby a činnosti

 • pedikúra, kozmetika, kadernícke služby, krajčírske služby
 • reminiscenčná miestnosť, Remi kuchynka, Remi autobusová zastávka
 • automat na kávu a teplé nápoje
 • pitný režim počas letných mesiacov
 • osobné vybavenie
 • úschova cenných vecí
 • duchovná služba (sv. omše, vysluhovanie sviatostí)
 • zabezpečenie a donáška liekov, zdravotníckych pomôcok, drobných nákupov
 • poskytovanie ubytovania a stravy pre príbuzných klientov
 • spoločné priestory na spoločné stretávania sa klientov a s príbuznými
 • zabezpečenie telefonického  kontaktu s príbuznými
 • spoločná jedáleň s obsluhou
 • domáce kino
 • interný časopis Domováčik s možnosťou uverejňovania vlastných príspevkov od klientov
 • fotografické objednávky pre klientov
 • posedenie v átrium zariadenia
 • Haloterapia – soľná jaskyňa.