Oddelenie upratovania a prania

  • upratuje izby klientov a k nim prislúchajúce sociálne zariadenia
  • stará sa o čistotu všetkých priestorov zariadenia
  • stará sa o kvety v spoločných priestoroch zariadenia
  • zabezpečuje čistotu osobnej a posteľnej bielizne klientov
  • zabezpečuje čistotu pracovných odevov zamestnancov
  • suší a žehlí bielizeň
  • skladá a triedi bielizeň