Oddelenie vrátnice

  • podáva informácie – zabezpečuje prvotný kontakt
  • usmerňuje návštevníkov,  vedie ich evidenciu
  • sleduje, eviduje odchody a príchody klientov
  • vybavuje telefonáty a obsluhuje telefónnu ústredňu
  • spoluzodpovedá za náhradné kľúče
  • vykonáva dozor v objekte zariadenia