Kontakt

PhDr. Martina Štepanovská, PhD.

riaditeľka

Zariadenie pre seniorov

Pod Hájkom č.36
909 01 Skalica

Tel.: 034 664 57 41

E-mail:stepanovska@zpssi.sk

IČO: 00596469

 

Mgr. Adriana Caletková - vedúca úseku sociálneho poradenstva a terapie

Tel: 034 664 57 41

E-mail: caletkova@zpssi.sk

 

Mgr. Katarína Jurovatá - vedúca ekonomického úseku

Tel: 034 664 57 41

E-mail: jurovata@zpssi.sk

 

PhDr. Anna Javornická - vedúca úseku technicko - hospodárskeho zabezpečenia

Tel: 034 664 57 41

E-mail: javornicka@zpssi.sk

 

PhDr. Michaela Studeničová - vedúca rehabilitačno - opatrovateľsko-ošetrovateľského úseku

Tel: 034 664 57 41

E-mail: studenicova@zpssi.sk

 

PhDr. Jana Sobotová - manažérka kvality

Tel: 034 664 57 41

E-mail:sobotova@zpssi.sk