Kontakt

PhDr. Martina Štepanovská, PhD.

riaditeľka

Zariadenie pre seniorov

Pod Hájkom č.36
909 01 Skalica

Tel.: 034 664 57 41

E-mail:stepanovska@zpssi.sk

IČO: 00596469