Tak ako pestrofarebná malebnosť jesene patrí k životu prírody, tak aj farebnosť života človeka vo farbách múdrosti, skúsenosti, spokojnosti a životného bohatstva by mala patriť k jeseni života každého z nás.

 

Ak je človek vyrovnaný so svojou minulosťou a vo víre životných udalostí si prehodnotil svoje životné priority, môže veriť, že obdobie  jeho staroby môže byť plnohodnotné, pokojné, harmonické a radostné. Vraví sa, že každý vek má svoje čaro a každý šedivý vlas svoju hodnotu. Treba len objaviť charizmu staroby ako možnosť obohatenia života.

 

Súčasnosť je ale poznačená tým, že mnohí  seniori majú z tohto obdobia akési obavy, väčšinou zo strachu zo samoty, osamelosti spojenej so stratou sociálnych kontaktov,  z chorôb a vytvorenia istej závislosti vo väčšej, či menšej miere od pomoci druhých. Je to realita, s ktorou sa prirodzene senior  stretne a potrebuje ju riešiť. Zariadenie pre seniorov práve pre takéto prípady zabezpečuje kvalitnú zdravotnú, sociálnu, kultúrnu aj duchovnú starostlivosť a každodenný pestrý program, ktorý je prispôsobený stavu klienta, aby každý prežil plnohodnotnú a dôstojnú jeseň života.