Prínos

V rámci komplexného programu sa snažíme reflektovať potreby klientov spojených so starobou a skvalitniť im toto obdobie života.

  

 V ČOM VIDÍME PRÍNOS NAŠEJ PRÁCE

 • udržiavanie a zdokonaľovanie sebaobslužných činností
 • získavanie čo najvyššieho  stupňa samostatnosti
 • rozvíjanie a upevňovanie hygienických a sociálnych návykov
 • posilnenie zdravého sebavedomia
 • viera vo vlastné schopnosti
 • nadobudnutie informácií potrebných na pokojné a zdravé prežitie staroby
 • zlepšenie medziľudských vzťahov
 • posilnenie žiaduceho alebo utlmenie nežiaduceho správania
 • rozvoj empatie a zodpovednosti
 • zníženie nesmelosti a uzavretosti klienta
 • prevencia depresie, zmiernenie samoty
 • podpora spontánnosti prejavu
 • získavanie pocitu bezpečia a istoty
 • odbúravanie napätia a strachu zo životných situácií
 • prevencia záťažových situácií
 • motivácia k zmene pohybového režimu
 • aktívne zamestnávanie mysle a pamäte
 • aktívne zapojenie klientov do ponúknutých akcií organizovaných zariadením
 • udržovanie schopnosti klientov a zamedzovanie pasivity
 • zmysluplné využitie voľného času seniorov
 • spestrenie všedného, denného života klientov v zariadení
 • zlepšenie sociálnych, komunikačných schopností a emočného prežívania vlastnej situácie
 • osvieženie spomienok, ktoré vyvolávajú pozitívne emócie (reminiscencia)
 • radosť, prebudenie záujmu u apatických seniorov
 • zlepšenie komunikácie so seniormi, ale aj medzi nimi navzájom
 • zachovanie osobnej identity
 • pomôcť  vyrovnať sa so stratami, ktoré sú príznačné pre seniorov žijúcich v ZpS