Poskytované služby

           Termín kvalita života je výrazne subjektívny a ťažko definovateľný. Kvalitu života si skôr uvedomíme, keď dochádza k jej zníženiu. Je ovplyvňovaná viacerými objektívnymi a subjektívnymi faktormi. Jedným z najdôležitejších je dobrý zdravotný stav, ktorý podmieňuje sebestačnosť človeka. Ďalšie faktory sú dostatočný finančný príjem, dostupnosť služieb sociálnych, zdravotníckych či duchovných.

 

 Fyziologický proces starnutia ako komplexný proces je podmienený zdravou výživou, fyzickou aktivitou, životným štýlom, schopnosťou adaptácie na nové podmienky a genetickými faktormi. Včasnou diagnostikou a účinnou liečbou somatických ťažkostí možno spomaliť príznaky starnutia, udržať psychickú rovnováhu do pokročilého veku, zachovať sebestačnosť a optimálnu sociálnu úroveň jednotlivca. Aktívne obdobie sénia je výsledkom celoživotnej prípravy a akceptácie procesu starnutia. 

 

            V súčasnosti je velkým strašiakom najčastejšie stúpajúce neurodegeneratívne ochorenie starnúcej populácie Alzheimerova choroba, ktorá sa  prejavuje postupným oslabovaním kognitívnych funkcií, neskôr motorických a spôsobuje obmedzenie až stratu sebestačnosti. Vhodné prostredie,správne volené aktivity a prístup okolia pomáhajú pri prevencii v rôznych štádiách ochorenia, oddiaľujú a spomaľujú nástup ochorenia.

 

Prostredníctvom ponúkaných služieb nášho zariadenia vytvárame komplexný program, ktorý má klientom pomáhať prijať obdobie staroby a problémy s ním spojené, ktoré si uvedomujú, prežívajú a vyrovnávajú sa s nimi, aby boli schopní naplno s radosťou, nádejou a chuťou plnohodnotne prežívať jeseň života. Toto je jedna z podstatných úloh a cieľov ZpS v Skalici.