Manažment

Manažment má na starosti a zodpovedá za celý chod zariadenia. V spolupráci so všetkými pracovníkmi na jednotlivých úsekoch a oddeleniach vytvára jeden tím, ktorému záleží na kvalite poskytovaných služieb klientom.

 

PhDr. Martina Štepanovská, PhD. - riaditeľka ZpS

stepanovska@zpssi.sk