Ostatné služby

 • pedikúra
 • kozmetička
 • kaderníčka
 • masáž
 • soľná jaskyňa- haloterapia
 • duchovná služba / sv. omše, vysluhovanie sviatosti /
 • poskytovanie ubytovania pre príbuzných klientov
 • spoločenské priestory na skupinové stretnutia klientov
 • jedáleň na poschodí pre klientov
 • domáce kino, DVD  a video prehrávač
 • internetová miestnosť
 • petangové ihrisko
 • senior fit park
 • knižnica s výberom množstva kníh rôznych žánrov
 • interný časopis DOMOVÁČIK
 • fotoobjednávky pre klientov
 • oddychový areál  a altánok s možnosťou opekania a grilovania
 • parkovisko pre klientov zariadenia
 • miesto pre úschovu bicyklov klientov
 • nákupy pre imobilných klientov

 

viď fotogaléria / Ostatné služby