Úsek ekonomický

Ekonomický úsek sa zaoberá tvorbou a čerpaním rozpočtu, finančným hospodárením, personálnou a mzdovou agendou. Zodpovedá za odbornú spôsobilosť a permanentné vzdelávanie zamestnancov zariadenia čím zvyšuje úroveň všetkých poskytovaných služieb klientom.

 

Mgr. Katarína Jurovatá - vedúca ekonomického úseku

jurovata@zpssi.sk