personálne a mzdové oddelenie

  • vedie personálnu a mzdovú agendu
  • korešponduje s inými náležitými inštitúciami
  • vedie proces vzdelávania a príslušnú dokumentáciu z neho vyplývajúcu
  • vydáva dôležité rozhodnutia
  • vedie registratúru záznamov a spisov
  • sleduje platnosť legislatívy
  • dbá na dodržiavanie BOZP