účtovnícke oddelenie

  • finančne a materiálne zabezpečuje chod zariadenia
  • komplexne vedie účtovnícku agendu
  • pripravuje rozpočet zariadenia
  • uhrádza faktúry
  • zverejňuje objednávky, faktúry a zmluvy