opatrovateľské oddelenie

 • poskytuje nepretržitú 24 hod. opatrovateľskú starostlivosť
 • vedie opatrovateľský proces a dokumentáciu z neho vyplývajúcu
 • vykonáva opatrovateľské vizity
 • spolupracuje s rodinnými príslušníkmi klientov
 • zabezpečuje komplexnú hygienickú starostlivosť /osobná hygiena, umývanie, česanie, strihanie nechtov, holenie, kúpanie, sprchovanie, umývanie vlasov/
 • kŕmi a dokrmuje klientov
 • zabezpečuje polohovanie klientov na lôžku
 • manipuluje so špinavou a čistou bielizňou klientov
 • pomáha pri podávaní stravy v pavilóne B
 • dbá na hygienickú a estetickú úpravu obytných priestorov klienta
 • sprevádza klientov na lekárske vyšetrenia
 • vykonáva návštevy hospitalizovaných klientov