ošetrovateľské oddelenie

 • poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť
 • realizuje ošetrovateľské výkony
 • vedie ošetrovateľský proces a dokumentáciu z neho vyplývajúcu
 • spolupracuje s ošetrujúcim lekárom a odbornými lekármi
 • vykonáva ošetrovateľské vizity
 • zabezpečuje lieky,  zdravotnícke pomôcky a materiál
 • dávkuje, podáva lieky a sleduje expiráciu
 • informuje o stave klienta rodinných príslušníkov
 • vykonáva návštevy hospitalizovaných klientov
 • sleduje príslušnú legislatívu
 • vedie evidenciu neprítomných klientov
 • prihlasuje a odhlasuje klientov zo stravy