Úsek sociálneho poradenstva a terapie

Problematika sociálneho poradenstva sa stáva aktuálnou v období, kedy sa kumulujú sociálne problémy našich klientov, ktorí nie sú schopní sami ich riešiť. Úsek sociálneho poradenstva a terapie poskytuje v rámci svojich oddelení komplexný rad starostlivosti o klientov aj prostredníctvom záujmových činností, spoločenských podujatí a voľnočasových aktivít, aby tak čo najviac prispel k prežitiu bezstarostnej no zároveň pestrej jesene života.

 

Mgr. Adriana Caletková - vedúca úseku sociálneho poradenstva a terapie

caletkova@zpssi.sk