terapeutické oddelenie

viď. fotogaléria / Terapia

  • pracuje v skupinách
  • vedie klientov k činnosti vhodnou a nenútenou formou pomocou vhodne zvolených, cielených a pre klientov zmysluplných činností, za účelom dosahovať maximálny stupeň funkčnosti v aktivitách denného života
  • pomáha k plnohodnotnému využívaniu voľného času klientov
  • odvádza klientov od pasivity a pohodlnosti a zlepšuje ich kvalitu života (telesné, psychické a kognitívne funkcie)
  • získava k spolupráci uzavretých klientov
  • prispieva k integrácii klientov do spoločnosti zariadenia, podporuje vzájomné stretávania
  • využíva výrobky na ozdobu interiéru, tvorí z nich rôzne výstavy, používa ich ako dar a prezent
  • podporuje iniciatívu klientov, spolupracuje s nimi pri estetizácii interiéru, exteriéru zariadenia, ako aj vlastného bývania ich výrobkami
  • zabezpečuje  a organizuje kultúrnu, záujmovú, športovú činnosť a iné aktivity pre klientov
  • vedie kroniku zariadenia