Úsek technicko-hospodárskeho zabezpečenia

Je to najrozmanitejší úsek z hľadiska počtu jednotlivých oddelení, ktoré zastrešuje a veľmi dôležitý pre zabezpečenie riadneho chodu zariadenia z pohľadu prevádzkovej činnosti.

 

PhDr. Anna Javornická - vedúca úseku technicko-hospodárskeho zabezpečenia

javornicka@zpssi.sk