hospodárske oddelenie

  • vedie evidenciu majetku a sklady
  • zodpovedá za vedenie pokladne
  • zabezpečuje nákup hmotného majetku na chod prevádzky
  • organizuje verejné obstarávanie
  • vedie evidenciu dodávateľov
  • vykonáva inventarizáciu
  • vedie evidenciu sťažností