oddelenie stravovania

viď. fotogaléria / Kuchyňa

  • zabezpečuje celodenné stravovanie klientov (varenie, pečenie)
  • pripravuje stravu – racionálnu, neslanú, žlčníkovú, diabetickú
  • zostavuje jedálne lístky (spolupracuje so stravovacou komisiou)
  • riadi sa a dodržiava HCCP
  • objednáva  a preberá potraviny na varenie, sleduje ich kvalitu, záruku
  • má na starosti skladovanie potravín a udržiavanie skladov
  • prestiera jedáleň a obsluhuje v jedálni