oddelenie údržby

viď. fotogaléria / Údržba

  • opravuje závady v byte klientov i v ostatných prevádzkach zariadenia
  • vykonáva rôzne údržbárske práce
  • stará sa o okolie zariadenia a záhradu
  • vykonáva drobné rekonštrukčné práce
  • stará sa o chod kotolne
  • má na starosti autodopravu a zásobovanie