oddelenie vrátnice

viď. fotogaléria / Vrátnica

  • podáva informácie – zabezpečuje prvotný kontakt
  • usmerňuje návštevníkov,  vedie ich evidenciu
  • sleduje, eviduje odchody a príchody klientov
  • vybavuje telefonáty a obsluhuje telefónnu ústredňu
  • spoluzodpovedá za náhradné kľúče
  • eviduje došlú, odoslanú poštu a rozdeľuje ju
  • vyhlasuje oznamy prostredníctvom interného rozhlasu v zariadení
  • vykonáva dozor v objekte zariadenia