Zariadenie pre seniorov Skalica a JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov hľadá do svojho tímu:

Opatrovateľ/ka  - vítané požiadavky: absolvovanie opatrovateľského kurzu a skúsenosti s opatrovaním. Možnosť doplniť si vzdelanie. Základ  530,50,- € brutto, zohľadnenie praxe podľa odpracovaných rokov, osobné ohodnotenie každý mesiac, príplatky, (minimálne 660,50,- € brutto mesačne).

 

Fyzioterapeut/ka (rehabilitačný pracovník) – požiadavkou príslušné vzdelanie v odbore. Základ  583,50,- € brutto, zohľadnenie praxe podľa odpracovaných rokov, osobné ohodnotenie každý mesiac, (minimálne 743,50,- € brutto mesačne).

 

 

 

Benefity: stravovanie, rôzne príspevky zo sociálneho fondu, možnosť vzdelávania a osobnostného rastu, príjemný kolektív a domáce prostredie.

 

Svoje žiadosti posielajte na adresu Zariadenie pre seniorov Skalica, Pod Hájkom 36, Skalica 909 01. Bližšie informácie: osobne, telefonicky 034/664 57 41 – Mgr. Katarína Jurovatá alebo e-mailom na: jurovata@zpssi.sk.