Zariadenie pre seniorov Skalica a JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov hľadá pracovníkov na pracovnú pozíciu:

Opatrovateľ/ka  - Vítané požiadavky: absolvovanie opatrovateľského kurzu a skúsenosti s opatrovaním. Možnosť doplniť si vzdelanie.(mzda 607,50€ mesačne brutto + príplatky)

Svoje žiadosti posielajte na adresu Zariadenie pre seniorov Skalica, Pod Hájkom 36, Skalica 909 01. Bližšie informácie: osobne, telefonicky 034/664 57 41 – Mgr. Katarína Jurovatá alebo e-mailom na: jurovata@zpssi.sk.