Zariadenie pre seniorov Skalica a JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov hľadá pracovníkov na pracovnú pozíciu:

Opatrovateľ/ka  - Vítané požiadavky: absolvovanie opatrovateľského kurzu a skúsenosti s opatrovaním. Možnosť doplniť si vzdelanie.

(mzda 607,50€ mesačne brutto + príplatky)

Svoje žiadosti posielajte   na adresu Zariadenie pre seniorov Skalica, Pod Hájkom 36, Skalica 909 01. Bližšie informácie: osobne, telefonicky 034/664 57 41 – Mgr. Katarína Jurovatá alebo e-mailom na: jurovata@zpssi.sk.

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho úseku technicko - hospodárskeho zabezpečenia:

VK 2017 THZ.pdf (382266)

UKONČENÉ!

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho úseku sociálneho poradenstva a terapie:

Vk 2017 SPaT.pdf (376145) 

UKONČENÉ!

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho odborného pracovníka zariadenia

VK 2018 VOP.pdf (413520)

UKONČENÉ!