Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Číslo faktúry Dodávateľ
07.09.2011 15.09.2011 2011-0198 Rehateam
08.09.2011 15.09.2011 2011-0199 SPP
08.09.2011 15.09.2011 2011-0200 SPP
12.09.2011 15.09.2011 2011-0201 ZSE Energia
26.09.2011 06.10.2011 2011-0202 BVS
04.10.2011 10.10.2011 2011-0203

M. Jánošík, TEMPO

04.10.2011 10.10.2011 2011-0204 Hosp. rehoľa
07.10.2011 10.10.2011 2011-0205 SPP
12.10.2011 20.10.2011 2011-0206 Arjo-Humanic
11.10.2011 20.10.2011 2011-0207 ZSE Energia
20.10.2011 25.10.2011 2011-0208 Zatara
31.10.2011 07.11.2011 2011-0209 GUR
24.10.2011 07.11.2011 2011-0210 BVS
08.11.2011 10.11.2011 2011-0211 SPP
11.11.2011 15.11.2011 2011-0212 ZSE Energia
26.11.2011 22.12.2011 2011-0213 SPP
22.11.2011 22.11.2011 2011-0214 BVS