Rok 2016

Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Dodávateľ/Odberateľ IČO Predmet faktúry Cena v € vrátane DPH Dátum evidencie Dátum úhrady Dátum zverejnenia
2016000034 15414772 B2B parner s.r.o. 44413467 text. rohož, gumové nášľapy 92,40 13.01.2016 14.01.2016 22.02.2016
2016000036 461600003 BLACHOTRAPEZ s.r.o. 36423416 údržbarský materiál 316,17 14.01.2016 14.01.2016 22.02.2016
2016000027 7140904803 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 2.369,86 13.01.2016 14.01.2016 22.02.2016
2016000028 7102439798 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 207,60 13.01.2016 14.01.2016 22.02.2016
2016000029 7121124828 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 280,36 13.01.2016 14.01.2016 22.02.2016
2016000025 421802016 AJFA+AVIS, s.r.o. 31602436 publik."Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 49,50 12.01.2016 14.01.2016 22.02.2016
2016000023 47536811 SE-PRA EKO s.r.o. 47536811 odvoz likv. odpadu 25,-- 11.01.2016 14.01.2016 22.02.2016
2016000022 151004129 M-MAS,s.r.o. 47179350 údržbársky materiál 46,21 11.01.2016 14.01.2016 22.02.2016
2016000013 2015500 BELJA,s.r.o. 36276634 služby na úseku PO 50,-- 07.01.2016 14.01.2016 22.02.2016
2016000012 2015500 JASO s.r.o. 31411495 pranie bielizne 84,86 07.01.2016 14.01.2016 22.02.2016
2016000011 115195087 BVS,a.s. 35850370 vodné, stočné 1.722,31 07.01.2016 14.01.2016 22.02.2016
2016000009 1503202 BAL TIP Slovakia,s.r.o. 36260428 spotrebný tovar do kuchyne 127,40 05.01.2016 14.01.2016 22.02.2016
2016000008 20150049 KLIMATIZÁCIE SKALICA,s.r.o. 47461071 servis klimatizácií 702,-- 05.01.2016 14.01.2016 22.02.2016
2016000007 012016 Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc. 17541956 čistenie bielizne 294,96 05.01.2016 14.01.2016 22.02.2016
2016000005 115267027 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 806,74 05.01.2016 14.01.2016 22.02.2016
2016000004 2016000014 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 potraviny 90,07 05.01.2016 14.01.2016 22.02.2016
2016000002 9780973991 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 141,46 05.01.2016 14.01.2016 22.02.2016
2016000001 11501064 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 kancelárske potreby 535,-- 04.01.2016 14.01.2016 22.02.2016
FO-2016001 FO-2016001 Mesto Skalica 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov 73,92 25.01.2016   22.02.2016
FO-2016002 FO-2016002 Mesto Skalica 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov 61,88 25.01.2016   22.02.2016
FO-2016003 FO-2016003 Untraco SR, Ing Peter Prívracký 33764956 prenájom priestorov 900,-- 15.02.2016   22.02.2016
FO-2016004 FO-2016004 Mesto Skalica 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov 71,44 22.02.2016   22.02.2016
FO-2016005 FO-2016005 Mesto Skalica 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov 66,88 22.02.2016   22.02.2016
2016000021 116101032 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 275,74 11.01.2016 18.01.2016 23.02.2016
2016000031 7600112376 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 1,93 13.01.2016 18.01.2016 23.02.2016
2016000032 7420222688 SPP a.s. 35815256 zemný plyn 4.598,72 13.01.2016 18.01.2016 23.02.2016
2016000033 7600263268 Slovak Telekom, a.s 35763469 telefónne hovory 64,68 13.01.2016 18.01.2016 23.02.2016
2015001127 20150383 Mäso-potraviny Lašák, s.r.o. 34139141 mäso 664,28 31.12.2015 18.01.2016 23.02.2016
2015001126 20150382 Mäso-potraviny Lašák, s.r.o. 34139141 mäso 700,24 31.12.2015 18.01.2016 23.02.2016
2015001124 152026 Peter Purgat 30977371 potraviny 550,64 31.12.2015 18.01.2016 23.02.2016
2015001123 0220156302 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 102,30 31.12.2015 18.01.2016 23.02.2016
2015001122 6109362 DEMIFOOD,spol.s.r.o. 36324124 potraviny 542,21 31.12.2015 18.01.2016 23.02.2016
2015001121 6109368 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 786,65 31.12.2016 18.01.2016 23.02.2016
2015001120 151796 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 478,14 31.12.2016 18.01.2016 23.02.2016
2015001119 0220156330 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 418,23 31.12.2016 18.01.2016 23.02.2016
2016000040 16040 Edu Work,s.r.o. 36254118 školenie 50,-- 18.01.2016 18.01.2016 23.02.2016
2016000056 5041503459 Poradca podnikateľa. spol.s.r.o. 31592503 vyúčt."Finančný spravodajca"2015 12,46 20.01.2016 22.01.2016 25.02.2016
2016000048 600295 ECOLAB,s.r.. 31342213 čistiace prostriedky 377,48 19.01.2016 22.01.2016 25.02.2016
2016000047 7468433301 ZSE Energia,a.s. 36677281 elektrická energia 67,42 19.01.2016 22.01.2016 25.02.2016
2016000046 7468433300 ZSE Energia,a.s. 36677281 elektrická energia 803,53 19.01.2016 22.01.2016 25.02.2016
2016000057 1501315 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 kancelárske potreby 222,60 20.01.2016 22.01.2016 25.02.2016
2016000043 60069 LARK,s.r.o. 31415296 potraviny 39,48 18.01.2016 22.01.2016 25.02.2016
2016000037 116104071 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 26,40 14.01.2016 22.01.2016 25.02.2016
2016000020 22016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 potraviny 46,20 11.01.2016 22.01.2016 25.02.2016
2016000018 10160016 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 potraviny 625,55 11.01.2016 22.01.2016 25.02.2016
2016000054 2016005 JASO s.r.o. 31411495 potraviny 33,95 20.01.2016 22.01.2016 25.02.2016
2016000063 116104830 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 206,35 26.01.2016 26.01.2016 29.02.2016
2016000062 2016001 SLOVCARE s.r.o. 46520261 koliesko TENTE - pedál 58,-- 25.01.2016 26.01.2016 29.02.2016
2016000059 2316132 IReSoft, s.r.o. 26297850 licencia Cygnus 1-3/2016 370,30 20.01.2016 26.01.2016 29.02.2016
2016000049 116106872 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 194,76 19.01.2016 26.01.2016 29.02.2016
2016000045 11600023 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 kancelárske potreby 59,14 18.01.2016 26.01.2016 29.02.2016
2016000017 3016010009 MARTEK MEDICAL a.s. 47719150 rukavice vyšetrovacie 315,-- 08.01.2016 26.01.2016 29.02.2016
2016000016 0220160050 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 206,63 08.01.2016 26.01.2016 29.02.2016
2016000015 0220160055 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 35,30 08.01.2016 26.01.2016 29.02.2016
2016000010 00252 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 predplatné r. 2016 "Sestra" 15,-- 05.01.2016 26.01.2016 29.02.2016
2016000006 16100033 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 867,23 05.01.2016 26.01.2016 29.02.2016
2016000003 0220160010 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 404,09 05.01.2016 26.01.2016 29.02.2016
2016000080 116111680 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 24,48 29.01.2016 02.02.2016 02.03.2016
2016000073 116111184 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 90,11 28.01.2016 02.02.2016 02.03.2016
2016000072 161200205 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 čistiace prostriedky 75,60 27.01.2016 02.02.2016 02.03.2016
2016000071 201503797 PROFIS, spol.s.r.o. 34103201 výkon technika BOZP 71,70 27.01.2016 02.02.2016 02.03.2016
2016000069 116109444 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 361,73 26.01.2016 02.02.2016 02.03.2016
2016000067 116108749 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 815,45 26.01.2016 02.02.2016 02.03.2016
2016000061 2016012 HLAKOV spol.s.r.o. 36259586 ocelové držiaky 25,20 25.01.2016 02.02.2016 02.03.2016
2016000055 10160058 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 475,29 20.01.2016 02.02.2016 02.03.2016
2016000052 20160005 Mäso-potraviny Lašák, s.r.o. 34139141 mäso 858,66 20.01.2016 02.02.2016 02.03.2016
2016000038 160023 Peter Purgat 30977371 potraviny 349,65 14.01.2016 02.02.2016 02.03.2016
2016000019 0220160073 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 90,17 11.01.2016 02.02.2016 02.03.2016
2016000014 16100052 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 600,59 08.01.2016 02.02.2016 02.03.2016
2016000083 160027 STALEZA GROUP SERVICES, s.r.o. 46233725 revízia systému EPS a HSP 738,-- 01.02.2016 08.02.2016 07.03.2016
2016000081 11601025 A-Z Elektro Skalica,s.r.o. 36240079 údržbársky materiál 249,22 01.02.2016 08.02.2016 07.03.2016
2016000058 161101052 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 ABO - nájom 54,-- 20.01.2016 08.02.2016 07.03.2016
2016000041 42016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 potraviny 64,-- 18.01.2016 08.02.2016 07.03.2016
2016000035 0220160110 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 261,26 13.01.2016 08.02.2016 07.03.2016
2016000026 16100195 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 512,77 12.01.2016 08.02.2016 07.03.2016
2016000115 5916003004 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31592503 "Verejná správa" -ročný prístup 84,-- 09.02.2016 09.02.2016 07.03.2016
2016000113 1202 RVC Senica n.o. 37986635 školenie 29,-- 08.02.2016 09.02.2016 07.03.2016
2016000114 0525152021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00611034 školenie -spr. poplatok 50,-- 09.02.2016 09.02.2016 07.03.2016
2016000096 116101430 BVS,a.s. 35850370 vodné,stočné 2.087,80 05.02.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000121 7418798778 SPP,a.s. 35815256 zemný plyn 7.291,15 10.02.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000112 7190744614 ZSE Energia,a.s. 36677281 elektrická energia 2.462,08 08.02.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000111 1327642 MAFRA Slovakia,a.s. 31333524 časopis DIABETIK -predpl. 10,20 08.02.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000106 3781889231 Slovak Telekom,a.s. 35763469 telefónne hovory 124,20 08.02.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000105 2016018 BELJA,s.r.o. 36276634 služby PO 50,-- 08.02.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000104 0092016 SE-PRA EKO s.r.o. 47536811 odvoz a likvidácia B.R.K.O. 25,-- 08.02.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000103 7468459834 ZSE Energia,a.s. 36677281 elektrická energia 67,42 08.02.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000102 161000265 M-MAS,s.r.o. 47179350 údržbársky materiál 217,54 08.02.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000101 092016 Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc. 17541956 čistenie bielizne 299,40 05.02.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000100 15160439 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 servis výťahov 793,44 05.02.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000099 2016010 JASO s.r.o. 31411495 pranie bielizne 71,56 05.02.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000098 1601054 CORA GEO, s.r.o. 31612989 ASW Update CG Hotline, metodická podpora 701,04 05.02.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000097 201600345 PROFIS, spol.s.r.o. 34103201 výkon technika BOZP 71,70 05.02.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000091 20160056 MIKA GASTRO,s.r.o. 47052988 potraviny 222,61 03.02.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000090 2016009 ABVO - Bureš Ľudovít 17774268 údržbársky materiál 52,73 02.02.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000082 11600065 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 kancelárske potreby 50,39 01.02.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000078 116112489 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 717,94 29.01.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000077 116112490 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 239,28 29.01.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000068 10160098 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 265,42 26.01.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000044 0220160128 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 122,06 18.01.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000042 0220160149 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 105,84 18.01.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000039 16100284 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 481,21 14.01.2016 11.02.2016 11.03.2016
2016000130 7601077215 Slovak Telekom,s.r.o. 35763469 telefónne hovory 1,84 15.02.2016 17.02.2016 17.03.2016
2016000129 7160816389 ZSE Energia,a.s. 36677281 elektrická energia 223,34 15.02.2016 17.02.2016 17.03.2016
2016000124 7601221706 Slovak Telekom,s.r.o. 3576346 telefónne hovory 65,54 11.02.2016 17.02.2016 17.03.2016
2016000116 20160065 Bc.Richard Guček-GuR 35495669 servisné práce 89,10 09.02.2016 17.02.2016 17.03.2016
2016000109 116117060 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 480,73 08.02.2016 17.02.2016 17.03.2016
2016000093 116114607 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 940,88 03.02.2016 17.02.2016 17.03.2016
2016000089 1620000012 Mesto Skalica 00309982 poplatok za komunal.odpady 1.376,89 02.02.2016 17.02.2016 17.03.2016
2016000087 116113212 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 410,28 02.02.2016 17.02.2016 17.03.2016
2016000084 10160134 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 322,09 02.02.2016 17.02.2016 17.03.2016
2016000066 0220160212 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 310,47 26.01.2016 17.02.2016 17.03.2016
2016000065 160090 Peter Purgat 30977371 potraviny 324,10 26.01.2016 17.02.2016 17.03.2016
2016000060 16100496 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 780,07 21.01.2016 17.02.2016 17.03.2016
2016000053 20160196 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 380,52 20.01.2016 17.02.2016 17.03.2016
2016000051 0220160184 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 128,11 20.01.2016 17.02.2016 17.03.2016
2016000050 16100418 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 257,66 19.01.2016 17.02.2016 17.03.2016
2016000142 16010340 Asociácia správcov registratúry 37922190 seminár 39,-- 18.02.2016 18.02.2016 17.03.2016
2016000131 2016000181 ROMAN LACO -ROADA 33191921 čistiace prostriedky 589,-- 16.02.2016 19.02.2016 18.03.2016
2016000125
 
2016036 HLAKOV spol. s.r.o. 36259586 stavebný materiál 410,40 11.02.2016 19.02.2016 18.03.2016
2016000119 116118525 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 480,22 10.02.2016 19.02.2016 18.03.2016
2016000118 116118522 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 100,80 10.02.2016 19.02.2016 18.03.2016
2016000107 102016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 potraviny 110,25 08.02.2016 19.02.2016 18.03.2016
2016000085 20160019 Mäso-potraviny Lašák, s.r.o. 34139141 mäso 108,71 22.01.2016 19.02.2016 18.03.2016
2016000074 0220160279 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 279,01 28.01.2016 19.02.2016 18.03.2016
2016000070 0220160229 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 178,91 26.01.2016 19.02.2016 18.03.2016
2016000064 16100634 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 415,80 26.01.2016 19.02.2016 18.03.2016
2016000147 0203 RVC Senica n.o. 37986635 školenie 27,-- 23.02.2016 24.02.2016 21.03.2016
2016000139 116122116 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 163,67 17.02.2016 24.02.2016 21.03.2016
2016000132 16400070 RVC Senica n.o. 37986635 publikácia "Účt. súvsťažnosti" 25,-- 16.02.2016 24.02.2016 21.03.2016
2016000127 116120085 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 463,58 15.02.2016 24.02.2016 21.03.2016
2016000110 10160171 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 656,87 08.02.2016 24.02.2016 21.03.2016
2016000094 16100809 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 486,80 05.02.2016 24.02.2016 21.03.2016
2016000092 0220160400 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 152,31 03.02.2016 24.02.2016 21.03.2016
2016000088 160157 Peter Purgat 30977371 potraviny 398,88 02.02.2016 24.02.2016 21.03.2016
2016000086 0220160324 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 272,11 02.02.2016 24.02.2016 21.03.2016
2016000079 0220160295 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 257,30 29.01.2016 24.02.2016 21.03.2016
2016000076 16100690 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 434,02 28.01.2016 24.02.2016 21.03.2016
2016000075 16100672 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 683,87 28.01.2016 24.02.2016 21.03.2016
2016000156 116108965 BVS,a.s. 35850370 vodné, stočné 1.742,57 26.02.2016 03.03.2016 24.03.2016
2016000155 161105398 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 nájom- ABO 54,-- 25.02.2016 03.03.2016 24.03.2016
2016000154 11610409 WITTO, s.r.o. 36249335 servisný zásah 20,-- 24.02.2016 03.03.2016 24.03.2016
2016000152 2016037 JASO s.r.o. 50070584 čistenie bielizne 104,30 24.02.2016 03.03.2016 24.03.2016
2016000146 132016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 potraviny 84,-- 19.02.2016 03.03.2016 24.03.2016
2016000144 116123456 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 340,79 19.02.2016 03.03.2016 24.03.2016
2016000138 34139141 Mäso-potraviny Lašák, s.r.o. 34139141 mäso 800,09 17.02.2016 03.03.2016 24.03.2016
2016000136 10160231 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 519,-- 17.02.2016 03.03.2016 24.03.2016
2016000122 16100910 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 682,54 11.02.2016 03.03.2016 24.03.2016
2016000108 0220160448 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 144,66 08.02.2016 03.03.2016 24.03.2016
2016000095 0220160428 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 232,04 05.02.2016 03.03.2016 24.03.2016
2016000024 160374 Blue computers, s.r.o. 36262251 pripojenie na internet I.štvrťrok/2016 239,94 11.01.2016 03.03.2016 24.03.2016
2016000180 182016 Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc. 17541956 čistenie bielizne 134,64 03.03.2016 04.03.2016 29.03.2016
2016000178 11601276 RM Gastro - JAZ,s.r.o. 34153004 oprava pračkya umývačky riadu 319,25 03.03.2016 04.03.2016 29.03.2016
2016000177 601979 ECOLAB,s.r.o. 31342213 nájomné 3,96 03.03.2016 04.03.2016 29.03.2016
2016000173 601790 ECOLAB,s.r.o. 31342213 čistiace prostriedky 884,94 01.03.2016 04.03.2016 29.03.2016
2016000172 2016045 HLAKOV spol. s.r.o. 36259586 ocelové police 90,-- 01.03.2016 04.03.2016 29.03.2016
2016000171 04290216 HUMISS, spol. s.r.o. 36616923 paropriepustný poťah Ub Ligt 994,56 01.03.2016 04.03.2016 29.03.2016
2016000164 116126540 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 227,14 29.02.2016 04.03.2016 29.03.2016
2016000162 10160266 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 542,99 29.02.2016 04.03.2016 29.03.2016
2016000160 116125174 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 399,55 29.02.2016 04.03.2016 29.03.2016
2016000157 16110039 I.E.A.G.,s.r.o. 36220957 servisné práce na motorovom vozidle 139,10 26.02.2016 04.03.2016 29.03.2016
2016000151 116123999 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 193,98 23.02.2016 04.03.2016 29.03.2016
2016000143 152016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 potraviny 68,-- 19.02.2016 04.03.2016 29.03.2016
2016000135 160227 Peter Purgat 30977371 potraviny 316,18 17.02.2016 04.03.2016 29.03.2016
2016000123 20160613 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 466,80 11.02.2016 04.03.2016 29.03.2016
2016000120 0220160488 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 142,76 10.02.2016 04.03.2016 29.03.2016
2016000117 16101046 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 702,01 10.02.2016 04.03.2016 29.03.2016
2016000126 0220160507 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny
 
158,39 15.02.2016  09.03.2016 31.03.2016
2016000128 16101136 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 134,10 15.02.2016 09.03.2016 31.03.2016
2016000133 16101126 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 505,98 17.02.2016 09.03.2016 31.03.2016
2016000137 0220160526 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 164,02 17.02.2016 09.03.2016 31.03.2016
2016000184 11602048 A-Z Elektro Skalica,s.r.o. 36240079 údržbarský materiál 30,68 04.03.2016 09.03.2016 31.03.2016
2016000185 2016000278 ROMAN LACO -ROADA 33191921 čistiace prostriedky 740,-- 04.03.2016 09.03.2016 31.03.2016
2016000174 116128459 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 157,92 01.03.2016 09.03.2016 31.03.2016
2016000188 60538 LARK,s.r.o. 31415296 potraviny 34,68 04.03.2016 09.03.2016 31.03.2016
2016000191 2016059 JASO SK,s.r.o.
Rekreačná oblasť Dubník
50070584 pranie bielizne 77,36 08.03.2016 09.03.2016 31.03.2016
2016000192 201600800 PROFIS,spol.s.r.o. 34103201 výkon technika BOZP 71,70 08.03.2016 09.03.2016 31.03.2016
2016000193 2016058 BELJA,s.r.o. 36276634 služby PO 50,-- 08.03.2016 09.03.2016 31.03.2016
2016000202 20160199 Bc. Richard Guček - GUR 35495669 servisné práce PC 120,58 09.03.2016 09.03.2016 31.03.2016
2016000203 7468507505 ZSE Energia,a.s. 36677281 elektrická energia 67,42 09.03.2016 09.03.2016 31.03.2016
2016000204 7180782544 ZSE Energia,a.s. 36677281 elektrická energia 196,66 09.03.2016 09.03.2016 31.03.2016
2016000205 7150860121 ZSE Energia,a.s. 36677281 elektrická energia 2.238,68 09.03.2016 09.03.2016 31.03.2016
2016000206 1600475 BAL TIP Slovakia,s.r.o. 36260428 kuchyn. a uprat. potreby 28,88 09.03.2016 09.03.2016 31.03.2016
2016000207 0332016 SE-PRA EKO s.r.o. 47536811 odvoz a likvidácia B.R.K.O. 25,-- 09.03.2016 09.03.2016 31.03.2016
2016000208 161000644 M-MAS, s.r.o. 47179350 údržbarský materiál 148,51 09.03.2016 09.03.2016 31.03.2016
2016000201 56 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 Sommar 2,97 09.03.2016 09.03.2016 31.03.2016
2016000200 69 IKEA Bratislava, s.r.o 35849436 poháre 91,25 09.03.2016 09.03.2016 31.03.2016
2016000179 11600158 KOHI-MARKET SK,s.r.o. 44796064 kancelárske potreby 243,12 03.03.2016 15.03.2016 01.04.2016
2016000220 2016121 PELKO,s.r.o. 36261904 kontrola a čistenie kom.telies a dymovodov 93,60 14.03.2016 15.03.2016 01.04.2016
2016000190 9782813200 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 116,81 07.03.2016 15.03.2016 01.04.2016
2016000183 116130106 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 638,22 04.03.2016 15.03.2016 01.04.2016
2016000168 10160286 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 517,01 29.02.2016 15.03.2016 01.04.2016
2016000167 10160296 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 149,90 29.02.2016 15.03.2016 01.04.2016
2016000161 172016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 potraviny 69,70 29.02.2016 15.03.2016 01.04.2016
2016000158 160272 Peter Purgat 30977371 potraviny 421,52 29.02.2016 15.03.2016 01.04.2016
2016000153 3160008 EURO MEDIUS,s.r.o. 36264709 zdravotnícky materiál 94,83 24.02.2016 15.03.2016 01.04.2016
2016000145 0220160594 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 350,03 19.02.2016 15.03.2016 01.04.2016
2016000141 16101321 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 472,64 18.02.2016 15.03.2016 01.04.2016
2016000140 0220160566 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 102,38 17.02.2016 15.03.2016 01.04.2016
2016000134 16101247 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 276,84 17.02.2016 15.03.2016 01.04.2016
2016000209 7415919112 SPP, a.s. 35815256 zemný plyn 5.682,55 09.03.2016 15.03.2016 01.04.2016
2016000210 161000680 M-MAS,s.r.o. 47179350 čerpadlo WILLO TOP-Z 40/7 492,80 09.03.2016 15.03.2016 01.04.2016
2016000221 11610425 WITTO,s.r.o. 36249335 úprava webu 80,02 14.03.2016 15.03.2016 01.04.2016
2016000222 11601470 RM Gastro-JAZ,s.r.o. 34153004 oprava pračky 136,79 14.03.2016 15.03.2016 01.04.2016
2016000223 16086 PRAGOPERUN,s.r.o. 35901896 čerpadlo Hanning  do pračky 142,32 14.03.2016 15.03.2016 01.04.2016
2016000238 520160141 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica,a.s. 44444761 výkon pracovnej zdravotnej služby 100,-- 18.03.2016 18.03.2016 04.04.2016
2016000237 461600017 BLACHOTRAPEZ s.r.o. 36423416 plechová krytina - strecha 347,49 18.03.2016 18.03.2016 04.04.2016
20160000219 7602030853 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 1,86 14.03.2016 18.03.2016 04.04.2016
20160000218 7602180520 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 63,67 14.03.2016 18.03.2016 04.04.2016
2016000213 116134450 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 497,28 14.03.2016 18.03.2016 04.04.2016
2016000198 116132495 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 479,14 09.03.2016 18.03.2016 04.04.2016
2016000197 116132142 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 624,40 08.03.2016 18.03.2016 04.04.2016
2016000196 116130987 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 571,54 08.03.2016 18.03.2016 04.04.2016
2016000194 10160322 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 524,46 08.03.2016 18.03.2016 04.04.2016
2016000189 202016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 potraviny 71,75 04.03.2016 18.03.2016 04.04.2016
2016000175 20160058 Mäso-potraviny Lašák, s.r.o. 34139141 mäso 459,46 01.03.2016 18.03.2016 04.04.2016
2016000166 0220160697 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 149,34 29.02.2016 18.03.2016 04.04.2016
2016000165 16101493 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 644,84 29.02.2016 18.03.2016 04.04.2016
2016000163 0220160674 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 249,08 29.02.2016 18.03.2016 04.04.2016
2016000159 0220160643 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 204,01 29.02.2016 18.03.2016 04.04.2016
2016000150 0220160626 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 265,45 23.02.2016 18.03.2016 04.04.2016
2016000149 16101411 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 219,67 23.02.2016 18.03.2016 04.04.2016
2016000243 2016081 JASO sk s.r.o. Rekreačná oblasť Dubník 50070584 pranie bielizne 81,77 21.03.2016 24.03.2016 07.04.2016
2016000242 11601681 RM Gastro-JAZ,s.r.o. 34153004 oprava pračky 181,16 21.03.2016 24.03.2016 07.04.2016
2016000231 116136964 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 84,24 17.03.2016 24.03.2016 07.04.2016
2016000228 116136462 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 79,75 16.03.2016 24.03.2016 07.04.2016
2016000225 10160363 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 417,-- 15.03.2016 24.03.2016 07.04.2016
2016000224 116135348 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 118,76 14.03.2016 24.03.2016 07.04.2016
2016000216 232016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 potraviny 69,70 14.03.2016 24.03.2016 07.04.2016
2016000182 16101684 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 392,75 03.03.2016 24.03.2016 07.04.2016
2016000181 16101679 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 434,44 03.03.2016 24.03.2016 07.04.2016
2016000176 0220160787 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 169,42 02.03.2016 24.03.2016 07.04.2016
2016000170 160317 Peter Purgat 30977371 potraviny 305,64 01.03.2016 24.03.2016 07.04.2016
2016000169 16101624 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 309,64 01.03.2016 24.03.2016 07.04.2016
FO-2016006 FO-2016006 Mesto Skalica 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov- ZPS 78,96 15.03.2016   07.04.2016
FO-2016007 FO-2016007 Mesto Skalica 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov -Jesénia 73,92 15.03.2016   07.04.2016
2016000240 116139127 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 142,50 21.03.2016 29.03.2016 11.04.2016
2016000249 20160221 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 plastové sedadlá 64,-- 24.03.2016 29.03.2016 11.04.2016
2016000229 20160191 Ing. Ladislav Ivanicz IL-MED 33126500 vyšetrovacie rukavice 299,-- 16.03.2016 29.03.2016 11.04.2016
2016000236 116138331 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 775,28 18.03.2016 29.03.2016 11.04.2016
2016000234 16101852 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 516,19 18.03.2016 29.03.2016 11.04.2016
2016000230 161107129 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 ABO - nájom 54,-- 17.03.2016 29.03.2016 11.04.2016
2016000199 0220160874 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 218,91 09.03.2016 29.03.2016 11.04.2016
2016000195 0220160832 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 185,02 08.032016 29.03.2016 11.04.2016
2016000187 0220160811 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 69,08 04.03.2016 29.03.2016 11.04.2016
2016000186 0220160810 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 117,19 04.03.2016 29.03.2016 11.04.2016
2016000227 0220160942 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 204,58 16.03.2016 01.04.2016 13.04.2016
2016000226 16102069 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 795,41 15.03.2016 01.04.2016 13.04.2016
2016000217 0220160907 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 232,46 14.03.2016 01.04.2016 13.04.2016
2016000215 160383 Peter Purgat 30977371 potraviny 375,68 14.03.2016 01.04.2016 13.04.2016
2016000214 0220160887 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 362,44 14.03.2016 01.04.2016 13.04.2016
2016000212 16101924 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 403,49 14.03.2016 01.04.2016 13.04.2016
2016000211 16101927 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 304,01 14.03.2016 01.04.2016 13.04.2016
2016000239 10160403 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 555,64 21.03.2016 01.04.2016 13.04.2016
2016000247 116140128 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 858,62 23.03.2016 01.04.2016 13.04.2016
2016000262 116117778 BVS,a.s. 35850370 vodné, stočné 1.784,80 31.03.2016 01.04.2016 13.04.2016
2016000264 20163133 Karol Bäuml CHEMIKO, deratizácia-dezinfekcia 35495545 deratizácia 94,60 31.03.2016 01.04.2016 13.04.2016
2016000252 20160075 Mäso-potraviny Lašák, s.r.o. 34139141 mäso 713,99 24.03.2016 01.04.2016 13.04.2016
2016000235 0220160966 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 166,68 18.032016 04.04.2016 18.04.2016
2016000233 16102114 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 720,-- 21.03.2016 04.04.2016 18.04.2016
2016000232 16102128 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 65,63 21.03.2016 04.04.2016 18.04.2016
2016000265 603189 ECOLAB,s.r.o. 31342213 čistiace prostriedky 896,16 01.04.2016 04.04.2016 18.04.2016
2016000266 161200900 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 čistiace prostriedky 138,89 01.04.2016 04.04.2016 18.04.2016
2016000268 42016 Stanislav Pecha 11735864 revízne práce na elektrickom zariadení 342,-- 01.04.2016 04.04.2016 18.04.2016
2016000269 2016027 Laura Écsiová -L.E.TREND 40536696 enkaustická žehlička 27,80 01.04.2016 04.04.2016 18.04.2016
2016000267 32016 Stanislav Pecha 11735864 revízne práce 969,-- 01.04.2016 04.04.2016 18.04.2016
2016000288 101600617 TEKOO Slovakia,s.r.o. 36224022 potraviny 45,72 04.04.2016 06.04.2016 20.04.2016
2016000287 11603045 A-Z Elektro Skalica,s.r.o. 36240079 údržbarský materiál 289,37 05.04.2016 06.04.2016 20.04.2016
2016000286 16400061 RVC Senica, s.r.o. 36259560 audit účtovnej závierky 627,83 05.04.2016 06.04.2016 20.04.2016
2016000285 22160146 TORX, s.r.o. 45999155 dyfúzna fólia 52,84 05.04.2016 06.04.2016 20.04.2016
2016000284 2016097 JASO,s.r.o. 50070584 pranie bielizne 106,07 05.04.2016 06.04.2016 20.04.2016
2016000282 262016 Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc. 17541956 pranie bielizne 155,28 05.04.2016 06.04.2016 20.04.2016
2016000281 20160315 Bc. Richard Guček - GUR 35495669 toner, USB kľúč,renovácie tlač. 266,26 05.04.2016 06.04.2016 20.04.2016
2016000280 160089 Miroslav Blažek 32814739 pracovná a zdravotná obuv 61,97 04.04.2016 06.04.2016 20.04.2016
2016000279 2016024 ABVO-
Bureš Ľudovít
2016024 údržbarský materiál 44,05 04.04.2016 06.04.2016 20.04.2016
2016000278 2016000418 ROMAN LACO -ROADA 2016000418 čistiace prostriedky 569,99 04.04.2016 06.04.2016 20.04.2016
2016000277 11600247 KOHI-MARKET SK,s.r.o. 11600247 kancelárske potreby 635,31 04.04.2016 06.04.2016 20.04.2016
2016000263 16102143 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 546,19 31.03.2016 06.04.2016 20.04.2016
2016000258 60741 LARK.s.r.o. 31415296 potraviny 59,22 31.03.2016 06.04.2016 20.04.2016
2016000257 116142272 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 104,16 30.03.2016 06.04.2016 20.04.2016
2016000255 282016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 potraviny 110,25 30.03.2016 06.04.2016 20.04.2016
2016000254 116141655 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 304,44 30.03.2016 06.04.2016 20.04.2016
2016000245 160445 Peter Purgat 30977371 potraviny 319,07 23.03.2016 06.04.2016 20.04.2016
FO-2016008 FO-2016008 MESTO SKALICA 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov- ZPS 78,96 15.04.2016   20.04.2016
FO-2016009 FO-2016009 MESTO SKALICA 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov -Jesénia 73,92 15.04.2016   20.04.2016
2016000305 2783736376 Slovak Telekom,a.s. 35763469 telefónne hovory 155,41 07.04.2016 11.04.2016 22.04.2016
2016000304 201601379 PROFIS,spol.s.r.o. 34103201 výkon technika BOZP 71,70 07.04.2016 11.04.2016 22.04.2016
2016000303 911600235 ARES spol.s.r.o. 31363822 odbor. prehliadka šik. schodiskovej plošiny 60,-- 07.04.2016 11.04.2016 22.04.2016
2016000301 160141 ELMED - predaj,servis a údržba zdravotníckej techniky 30924146 pneumat.spínače a zásuvky 85,20 07.04.2016 11.04.2016 22.04.2016
2016000298 20160079 MM Film Production s.r.o. 47779322 vizitky 34,10 06.04.2016 11.04.2016 22.04.2016
2016000297 1600692 BAL TIP Slovakia,s.r.o. 36260428 spotrebný prev. tovar 28,91 06.04.2016 11.04.2016 22.04.2016
2016000296 0482016 SE-PRA EKO s.r.o. 47536811 odvoz a likvidácia B.R.K.O. 25,-- 06.04.2016 11.04.2016 22.04.2016
2016000295 161000990 M-MAS,s.r.o. 47179350 údržbársky materiál 848,50 06.04.2016 11.04.2016 22.04.2016
2016000293 2016105 BELJA,s.r.o. 36276634 služby na úseku PO 50,-- 06.04.2016 11.04.2016 22.04.2016
2016000292 7458675672 ZSE Energia,a.s. 36677281 elektrická energia 67,42 06.04.2016 11.04.2016 22.04.2016
2016000291 7458675671 ZSE Energia,a.s. 36677281 elektrická energia 803,53 06.04.2016 11.04.2016 22.04.2016
2016000289 116145842 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 234,64 05.04.2016 11.04.2016 22.04.2016
2016000275 116144876 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 397,60 04.04.2016 11.04.2016 22.04.2016
2016000274 116144120 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 256,80 04.04.2016 11.04.2016 22.04.2016
2016000270 161011224 ERI BAKERY a.s. 44514379 potraviny 240,25 04.04.2016 11.04.2016 22.04.2016
2016000241 0220160996 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 209,36 21.03.2016 11.04.2016 22.04.2016
2016000306 29270976 NAY,a.s. 35739487 pračka ELEKTROLUX 329,-- 08.04.2016 11.04.2016 22.04.2016
2016000256 0220161078 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 336,28 30.03.2016 13.04.2016 26.042016
2016000272 10160448 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 529,62 04.04.2016 13.04.2016 26.042016
2016000253 16102360 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 350,75 30.03.2016 13.04.2016 26.042016
2016000251 16102340 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 778,38 24.03.2016 13.04.2016 26.042016
2016000250 16102336 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 254,66 24.03.2016 13.04.2016 26.042016
2016000248 0220161025 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 341,50 23.03.2016 13.04.2016 26.042016
2016000246 0220161029 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 75,67 23.03.2016 13.04.2016 26.042016
2016000244 16102272 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 454,18 22.03.2016 13.04.2016 26.042016
2016000307 116147925 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 499,48 08.04.2016 13.04.2016 26.042016
2016000300 116146240 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 139,56 06.04.2016 13.04.2016 26.042016
2016000316 7121150028 ZSE Energia,a.s. 36677281 elektrická energia 2.372,72 12.04.2016 13.04.2016 26.042016
2016000317 7417838353 SPP a.s. 35815256 zemný plyn 5919,74 12.04.2016 13.04.2016 26.042016
2016000330 29271452 NAY,a.s. 35739487 pračka Elektrolux FL 329,-- 14.04.2016 13.04.2016 26.042016
2016000324 7140928559 ZSE Energia,a.s. 36677281 elektrická energia 184,87 14.04.2016 18.04.2016 29.04.2016
2016000321 411600022 SKAND Skalica,spol.s.r.o. 34101560 preprava klientov 57,-- 14.04.2016 18.04.2016 29.04.2016
2016000319 7710030286 Lohmann & Rauscher s.r.o. 31347827 vyšetrovacie rukavice 236,16 13.04.2016 18.04.2016 29.04.2016
2016000318 7602994950 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 6,50 13.04.2016 18.04.2016 29.04.2016
2016000308 322016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 potraviny 71,75 08.04.2016 18.04.2016 29.04.2016
2016000273 160506 Peter Purgat 30977371 potraviny 677,13 04.04.2016 18.04.2016 29.04.2016
2016000271 0220161100 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 227,27 04.04.2016 18.04.2016 29.04.2016
2016000261 16102429 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 267,06 31.03.2016 18.04.2016 29.04.2016
2016000260 16102434 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 376,06 31.03.2016 18.04.2016 29.04.2016
2016000259 16102435 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 775,53 31.03.2016 18.04.2016 29.04.2016
2016000320 2104 RVC Senica n.o. 37986635 školenie 58,-- 14.04.2016 18.04.2016 29.04.2016
2016000339 2016123 JASO sk s.r.o. 50070584 pranie bielizne 72,06 20.04.2016 20.04.2016 03.05.2016
2016000329 60939 LARK,s.r.o. 31415296 potraviny 38,15 14.04.2016 20.04.2016 03.05.2016
2016000326 116150284 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 161,28 14.04.2016 20.04.2016 03.05.2016
2016000312 116149090 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 199,86 11.04.2016 20.04.2016 03.05.2016
2016000311 10160493 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 1.042,49 11.04.2016 20.04.2016 03.05.2016
2016000299 0220161220 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 161,77 06.04.2016 20.04.2016 03.05.2016
2016000336 5916012866 Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. 31592503 školenie 69,-- 19.04.2016 20.04.2016 03.05.2016
2016000290 16102590 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 318,80 05.04.2016 20.04.2016 03.05.2016
2016000283 20161593 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 523,20 05.04.2016 20.04.2016 03.05.2016
2016000276 0220161159 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 174,95 04.04.2016 20.04.2016 03.05.2016
2016000360 30583 Prievalský pivovar Sandorf Bíliková s.r.o. 46001417 občerstvenie pre klientov 196,-- 29.04.2016 22.04.2016 03.05.2016
2016000341 161111065 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 ABO - nájom 54,-- 20.04.2016 27.04.2016 09.05.2016
2016000347 411600030 SKAND Skalica, spol. s.r.o. 34101560 preprava klientov 165,60 25.04.2016 27.04.2016 09.05.2016
2016000322 160154 DSW Services,s.r.o. 46233725 štvrťročná kontrola EPS a HSP Esser 564,-- 14.04.2016 27.04.2016 09.05.2016
2016000313 0220161264 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 285,90 11.04.2016 27.04.2016 09.05.2016
2016000310 0220161240 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 12,90 08.04.2016 27.04.2016 09.05.2016
2016000309 0220161243 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 141,13 08.04.2016 27.04.2016 09.05.2016
2016000302 16102683 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 822,27 07.04.2016 27.04.2016 09.05.2016
2016000294 161437 Blue computers,s.r.o. 36262251 pripojenie na internet 3-6/2016 239,94 06.04.2016 27.04.2016 09.05.2016
2016000352 116126027 BVS,a.s. 35850370 vodné a stočné 1809,31 26.04.2016 27.04.2016 09.05.2016
2016000333 116153011 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 504,29 19.04.2016 27.04.2016 09.05.2016
2016000331 116152149 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 361,34 15.04.2016 27.04.2016 09.05.2016
2016000332 342016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 potraviny 85,-- 19.04.2016 27.04.2016 09.05.2016
2016000372 7603129013 Slovak Telekom,a.s. 35763469 telefónne hovory 62,63 03.05.2016 03.05.2016 13.05.2016
2016000353 20160117 A - nova s.r.o. 45356505 kuchynské nože 174,65 26.04.2016 03.05.2016 13.05.2016
2016000337 10160532 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 701,34 19.04.2016 03.05.2016 13.05.2016
2016000328 160575 Peter Purgat 30977371 potraviny 353,69 14.04.2016 03.05.2016 13.05.2016
2016000327 0220161303 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 225,81 14.04.2016 03.05.2016 13.05.2016
2016000325 16102914 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 620,51 14.04.2016 03.05.2016 13.05.2016
2016000323 20161707 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 473,88 14.04.2016 03.05.2016 13.05.2016
2016000315 16102809 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 4,81 12.04.2016 03.05.2016 13.05.2016
2016000314 16102789 DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 potraviny 550,82 12.04.2016 03.05.2016 13.05.2016
2016000370 1600924 BAL TIP Slovakia 36260428 čistiace prostriedky 229,76 02.05.2016 03.05.2016 13.05.2016
2016000366 11600339 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 kancelárske potreby 246,44 02.05.2016 03.05.2016 13.05.2016
2016000365 0252016 Uhoľné sklady Šaštín s.r.o. 44669372 kamenivo 100,21 02.05.2016 03.05.2016 13.05.2016
2016000363 116160135 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 460,94 29.04.2016 03.05.2016 13.05.2016
2016000361 61044 LARK,s.r.o. 314152296 potraviny 59,22 29.04.2016 03.05.2016 13.05.2016
2016000355 116158589 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 549,52 27.04.2016 03.05.2016 13.05.2016
2016000354 116156985 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 453,70 27.04.2016 03.05.2016 13.05.2016
2016000345 116155701 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 270,72 22.04.2016 03.05.2016 13.05.2016
2016000380 2016001 JESÉNIA  ZpS Skalica 42292468 rehabilitačné, konzultačné a terapeutické služby
1-4/2016
20.000,- 01.05.2016 04.05.2016 16.05.2016
2016000390 6046701008 Mountfield a.s. 25620991 náhradné diely do kosačky 35,29 06.05.2016 06.05.2016 16.05.2016
2016000386 1600231 STAVAN - Stavebniny s.r.o. 31414486 stavebný materiál 335,85 05.05.2016 11.05.2016 19.05.2016
2016000385 7468577485 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 67,42 05.05.2016 11.05.2016 19.05.2016
2016000384 1600976 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 drog. tovar a drobný tovar do kuchyne 31,90 05.05.2016 11.05.2016 19.05.2016
2016000379 11604043 A-Z Elektro Skalica,s.r.o. 36240079 údržbársky materiál 284,82 04.05.2016 11.05.2016 19.05.2016
2016000378 20160442 Bc. Richard Guček - GUR 35495669 renovácia Lexmark, nákup toneru 356,71 03.05.2016 11.05.2016 19.05.2016
2016000377 352016 Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc. 17541956 pranie bielizne 153,84 03.05.2016 11.05.2016 19.05.2016
2016000373 16156 PRAGOPERUN, s.r.o. 35901896 oprava pračky LA75 132,-- 03.05.2016 11.05.2016 19.05.2016
2016000349 10160565 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 583,45 26.04.2016 11.05.2016 19.05.2016
2016000335 0220161319 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 396,71 19.04.2016 11.05.2016 19.05.2016
2016000383 161001363 M-MAS, s.r.o. 47179350 údržbársky materiál 118,18 05.05.2016 11.05.2016 19.05.2016
2016000387 10160920 VEPOS - Skalica,s.r.o. 34121633 štrk 16,-- 05.05.2016 11.05.2016 19.05.2016
2016000388 2016146 JASO sk s.r.o. 50070584 pranie bielizne 78,76 05.05.2016 11.05.2016 19.05.2016
2016000389 0702016 SE-PRA EKO 47536811 odvoz a likvidácia B.R.K.O. 25,-- 05.05.2016 11.05.2016 19.05.2016
2016000391 5784664080 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 128,10 06.05.2016 11.05.2016 19.05.2016
2016000397 201602038 PROFIS,spol.s.r.o. 34103201 výkon technika BOZP 71,70 09.05.2016 11.05.2016 19.05.2016
2016000399 7150876649 ZSE Energia,a.s. 36677281 elektrická energia 163,46 09.05.2016 11.05.2016 19.05.2016
2016000400 7131023983 ZSE Energia,a.s. 36677281 elektrická energia 2.108,42 09.05.2016 11.05.2016 19.05.2016
2016000401 2016024 Mesto Skalica 00309982 školenie 43,32 09.05.2016 11.05.2016 19.05.2016
2016000407 2016145 BELJA,s.r.o. 36276634 služby PO, kontrola hydrantov a hadíc 108,-- 11.05.2016 11.05.2016 19.05.2016
2016000408 7417841963 SPP a.s. 35815256 zemný plyn 3.735,70 11.05.2016 11.05.2016 19.05.2016
2016000367 10160603 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 potraviny 440,87 02.05.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000395 20160122 Mäso-potraviny Lašák, s.r.o. 34139141 mäso 338,95 06.05.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000398 2016000626 ROMAN LACO - ROADA 33191921 čistiace prostriedky 1.104,90 09.05.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000396 20160121 Mäso-potraviny Lašák, s.r.o. 34139141 mäso 827,17 06.05.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000393 116164051 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 204,90 06.05.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000368 116161074 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 232,15 02.05.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000348 20161926 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 400,80 26.04.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000344 0220161397 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 268,86 22.04.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000343 160641 Peter Purgat 30977371 potraviny 614,15 21.04.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000342 16103168 DEMIFOOD, spol. s.r.o. 36324124 potraviny 807,25 21.04.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000340 0220161376 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 175,05 20.04.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000338 16103067 DEMIFOOD, spol. s.r.o. 36324124 potraviny 533,11 19.04.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000334 0220161348 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 205,83 19.04.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000411 0606 RVC Senica n.o. 37986635 školenie 29,-- 11.05.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000417 7603947788 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 1,34 12.05.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000416 7604102157 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 62,63 12.05.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000410 160111 Protect Trade, s.r.o. 46805851 pracovná obuv a odev 247,90 11.05.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000423 604046 ECOLAB, s.r.o. 31342213 čistiace prostriedky 592,37 13.05.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000424 604376 ECOLAB, s.r.o. 31342213 čistiace prostriedky 592,37 13.05.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000418 189 IKEA Bratislava,s.r.o. 35849436 sviečky, poháre, misky 141,18 12.05.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000419 58 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 poháre,
potr. korenie
32,06 12.05.2016 13.05.2016 23.05.2016
2016000427 11603040 RM Gastro-JAZ,s.r.o. 34153004 oprava konvektoru 256,60 13.05.2016 17.05.2016 26.05.2016
2016000415 61259 LARK.s.r.o. 31415296 potraviny 52,02 11.05.2016 17.05.2016 26.05.2016
2016000413 116166537 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 437,26 11.05.2016 17.05.2016 26.05.2016
2016000403 116165360 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 176,28 09.05.2016 17.05.2016 26.05.2016
2016000392 412016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 potraviny 71,40 06.05.2016 17.05.2016 26.05.2016
2016000374 392016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 potraviny 96,-- 03.05.2016 17.05.2016 26.05.2016
2016000371 116040349 BATIST Medical SK, s.r.o. 36764248 rukavice vyšetrovacie 250,-- 02.05.2016 17.05.2016 26.05.2016
2016000356 0220161450 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 43555811 potraviny 139,46 27.04.2016 17.05.2016 26.05.2016
2016000351 16103321 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 123,88 26.04.2016 17.05.2016 26.05.2016
2016000350 16103317 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 703,62 26.04.2016 17.05.2016 26.05.2016
2016000346 0220161421 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava 43555811 potraviny 246,82 25.04.2016 17.05.2016 26.05.2016
FO 2016010 FO 2016010 JESÉNIA ZpS Skalica 42292468 čistiace a pracie prostriedky
 1-3/2016
2.466,98 29.04.2016 17.05.2016 26.05.2016
FO 2016011 FO 2016011 Mesto Skalica 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov- ZPS 78,20 13.05.2016 20.05.2016 26.05.2016
FO 2016012 FO 2016012 Mesto Skalica 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov- Jesénia 73,92 13.05.2016 20.05.2016 26.05.2016
2016000438 2016168 JASO sk s.r.o. 50070584 pranie bielizne 71,80 18.05.2016 23.05.2016 31.05.2016
2016000412 422016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 potraviny 44,-- 11.05.2016 23.05.2016 31.05.2016
2016000404 10160638 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 893,-- 09.05.2016 23.05.2016 31.05.2016
2016000375 160696 Peter Purgat 30977371 potraviny 536,21 03.05.2016 23.05.2016 31.05.2016
2016000364 0220161508 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava 43555811 potraviny 268,46 02.05.2016 23.05.2016 31.05.2016
2016000362 0220161477 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava 43555811 potraviny 209,64 29.04.2016 23.05.2016 31.05.2016
2016000359 16103386 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 561,73 28.04.2016 23.05.2016 31.05.2016
2016000358 16103377 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 303,67 28.04.2016 23.05.2016 31.05.2016
2016000357 03052016 BARSCO - František Zúbek 47992557 výkopové práce - chodník v záhrade 66,-- 28.04.2016 23.05.2016 31.05.2016
2016000437 21600772 Západoslovenské tlačiarne Skalica,s.r.o. 35683244 žiadanky na pranie os. bielizne 32,16 18.05.2016 23.05.2016 31.05.2016
2016000433 116169936 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 394,94 17.05.2016 23.05.2016 31.05.2016
2016000428 442016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 potraviny 112,50 13.05.2016 23.05.2016 31.05.2016
2016000425 116168562 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 806,68 13.05.2016 23.05.2016 31.05.2016
2016000448 2016027 Ing. Jela Hložková, Piešťany 43180710 školenie - obsluha kuch..spotrebičov 110,-- 23.05.2016 24.05.2016 03.06.2016
2016000447 16182 PRAGOPERUN,s.r.o., Bratislava 35901896 oprava pračky 180,-- 23.05.2016 24.05.2016 03.06.2016
2016000444 2016058 Macko Vladimír JAZ SERVIS, Veľké Kostoľany 30049971 oprava príkl. panvice a plynového kotla 132,12 20.05.2016 24.05.2016 03.06.2016
2016000443 116172344 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 195,58 20.05.2016 24.05.2016
 
03.06.2016
2016000429 10160675 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 317,65 16.05.2016 24.05.2016 03.06.2016
2016000406 0220161645 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava 43555811 potraviny 325,67 09.05.2016 24.05.2016 03.06.2016
2016000402 16103650 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 429,38 05.05.2016 24.05.2016 03.06.2016
2016000394 0220161606 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava 43555811 potraviny 247,59 06.05.2016 24.05.2016 03.06.2016
2016000382 16103611 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 298,99 05.05.2016 24.05.2016 03.06.2016
2016000381 0220161581 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava 43555811 potraviny 73,73 04.05.2016 24.05.2016 03.06.2016
2016000376 16103547 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 328,57 03.05.2016 24.05.2016 03.06.2016
2016000369 20162190 Frape catering s.r.o., Trnava 44178450 potraviny 415,20 02,05,2016 24.05.2016 03.06.2016
2016000435 20162535 Frape catering s.r.o., Trnava 44178450 potraviny 107,28 16,05.2016 26.05.2016 06.06.2016
2016000436 20162529 Frape catering s.r.o., Trnava 44178450 potraviny 283,68 16,05.2016 26.05.2016 06.06.2016
2016000440 161114225 CWS boco Slovensko, s.r.o. 314411045 ABO - nájom 54,-- 19.05.2016 26.05.2016 06.06.2016
2016000431 16103997 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 261,65 17.05.2016 26.05.2016 06.06.2016
2016000430 0220161719 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava 43555811 potraviny 337,37 16,05.2016 26.05.2016 06.06.2016
2016000426 0220161688 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava 43555811 potraviny 515,70 13.05.2016 26.05.2016 06.06.2016
2016000422 160757 Peter Purgat, Holíč 30977371 potraviny 530,83 12.05.2016 26.05.2016 06.06.2016
2016000421 16103866 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 33,92 12.05.2016 26.05.2016 06.06.2016
2016000420 16103883 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 524,55 12.05.2016 26.05.2016 06.06.2016
2016000414 0220161663 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava 43555811 potraviny 243,37 11.05.2016 26.05.2016 06.06.2016
2016000409 20160114 FARMEDIX,s.r.o., Bratislava 44673515 zdravotnícky materiál 29,05 11.05.2016 26.05.2016 06.06.2016
2016000405 16103800 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 206,33 10.05.2016 26.05.2016 06.06.2016
2016000454 2016002 JESÉNIA SKALICA,  zariadenie pre seniorov 42292468 rehabilitačné, konzultačné a terapeutické služby
4-5/2016
20.000,- 31.05.2016 31.05.2016 06.06.2016
2016000475 11710076 WITTO,s.r.o. 36249335 nastavenie kamier, servisný zásah - internet 60,-- 02.06.2016 02.06.2016
 
13.06.2016
2016000472 11600438 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 kancelárske potreby 159,02 01.06.2016 02.06.2016 13.06.2016
2016000471 2016135 HLAKOV spol.s.r.o. 36259586 výroba odkvapových plechov 264,-- 31.05.2016 02.06.2016 13.06.2016
2016000453 604982 ECOLAB, s.r.o. 31342213 čistiace prostriedky 585,83 31.05.2016 02.06.2016 13.06.2016
2016000449 116134567 BVS,a.s. 35850370 vodné a stočné 2.113,61 26.052016 02.06.2016 13.06.2016
2016000434 0220161738 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava 43555811 potraviny 79,70 18.05.2016 02.06.2016 13.06.2016
2016000432 16104031 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 365,44 17.05.2016 02.06.2016 13.06.2016
2016000457 116173516 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 207,70 23.05.2016 02.06.2016 13.06.2016
2016000459 61373 LARK, s.r.o. 31415296 potraviny 43,43 24.05.2016 02.06.2016 13.06.2016
2016000460 116175020 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 454,86 25.052016 02.06.2016 13.06.2016
2016000481 412016 Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc. 17541956 čistenie bielizne 138,60 02.06.2016 03.06.2016 17.06.2016
2016000480 11605054 A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o. 36240079 údržbarský materiál 626,18 02.06.2016 03.06.2016 17.06.2016
2016000452 201602072 MAJSTER PAPIER - PhDr. Gabriela Spišáková 33768897 čistiace prostriedky 569,99 31.05.2016 03.06.2016 17.06.2016
2016000451 20160124 FARMEDIX,s.r.o. 44673515 zdravotnícky materiál 27,39 26.05.2016 03.06.2016 17.06.2016
2016000450 20160122 FARMEDIX,s.r.o. 44673515 zdravotnícky materiál 24,49 26.05.2016 03.06.2016 17.06.2016
2016000442 0220161764 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava 43555811 potraviny 264,89 20.05.2016 03.06.2016 17.06.2016
2016000439 16104117 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 690,71 19.05.2016 03.06.2016 17.06.2016
2016000500 0314 Global Stores
UNI HOBBY a.s.
25703323 regál Terra 91,47 09.06.2016 06.06.2016 20.06.2016
2016000494 161001793 M-MAS,s.r.o. 47179350 údržbarský materiál 185,49 08.06.2016 08.06.2016 21.06.2016
2016000493 2016189 BELJA,s.r.o. 36276634 služby PO 50,-- 08.06.2016 08.06.2016 21.06.2016
2016000492 201602581 PROFIS,spol.s.r.o. 34103201 výkon technika BOZP 71,70 08.06.2016 08.06.2016 21.06.2016
2016000487 0892016 SE-PRA EKO s.r.o. 47536811 odvoz a likvidácia B.R.K.O. 25,-- 08.06.2016 08.06.2016 21.06.2016
2016000484 2016199 JASO sk s.r.o. 50070584 pranie bielizne 102,68 03.06.2016 08.06.2016 21.06.2016
2016000483 7458741053 ZSE Energia,a.s. 36677281 elektrická energia 67,42 03.06.2016 08.06.2016 21.06.2016
2016000473 216202 HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica 37769685 potraviny 260,98 01.062016 08.06.2016 21.06.2016
2016000468 116177470 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 313,42 31.05.2016 08.06.2016 21.06.2016
2016000466 10160746 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 1.057,77 31.05.2016 08.06.2016 21.06.2016
2016000465 472016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 85,-- 31.05.2016 08.06.2016 21.06.2016
2016000464 20160145 Mäso-potraviny Lašák, s.r.o. 34139141 mäso 479,14 31.05.2016 08.06.2016 21.06.2016
2016000455 10160708 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 588,68 31.05.2016 08.06.2016 21.06.2016
2016000446 20160138 Mäso-potraviny Lašák, s.r.o. 34139141 mäso 1.140,76 20.05.2016 08.06.2016 21.06.2016
2016000445 452016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 280,50 20.05.2016 08.06.2016 21.06.2016
FO2016013 FO2016013 Mesto Skalica 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov- ZPS 82,72 13.06.2016   21.06.2016
FO2016014 FO2016014 Mesto Skalica 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov- Jesenia 77,44 13.06.2016   21.06.2016
2016000506 7415945114 SPP a.s. 35815256 zemný plyn 2.508,96 10.06.2016 13.06.2016 27.06.2016
2016000456 0220161788 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava 43555811 potraviny 305,72 31.05.2016 13.06.2016 27.06.2016
2016000467 160815 Peter Purgat 30977371 potraviny 403,33 31.05.2016 13.06.2016 27.06.2016
2016000469 10160768 Mäsovýrova Kopčany s.r.o. 46870652 mäso 117,28 31.05.2016 13.06.2016 27.06.2016
2016000474 116179540 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 115,14 01.06.2016 13.06.2016 27.06.2016
2016000476 116179852 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 83,16 02.06.2016 13.06.2016 27.06.2016
2016000482 116180954 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 385,73 03.06.2016 13.06.2016 27.06.2016
2016000485 3785593743 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 118,02 08.06.2016 13.06.2016 27.06.2016
2016000488 116182314 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 434,58 08.06.2016 13.06.2016 27.06.2016
2016000495 7150880622 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 2.191,90 08.06.2016 13.06.2016 27.06.2016
2016000497 7290011965 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 173,36 08.06.2016 13.06.2016 27.06.2016
2016000503 20160557 Bc. Richard Guček - GUR 35495669 PC-ACER Extensa  M 610 449,-- 09.06.2016 13.06.2016 27.06.2016
2016000522 2016018 Ing. Briják Vladimír 33516634 oprava TV antény 74,-- 17.06.2016 17.06.2016 01.07.2016
2016000519 5650424384 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00611034 správny poplatok /osvedčenie) 50,-- 15.06.2016 17.06.2016 01.07.2016
2016000517 20160037 FEDAB, Ing. Igor Duchaj 46089705 odborné prehliadky a skúšky vyhr. tech zariadení  (plyn) 461,10 15.06.2016 17.06.2016 01.07.2016
2016000515 2016077 SLOVCARE s.r.o. 46520261 stoličky pre seniorov 377,-- 14.06.2016 17.06.2016 01.07.2016
2016000507 20160599 Bc. Richard Guček - GUR 35495669 toner, renovácie, servisné práce 160,90 10.06.2016 17.06.2016 01.07.2016
2016000504 61486 LARK.s.r.o. 31415296 potraviny 52,02 10.06.2016 17.06.2016 01.07.2016
2016000499 116183992 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 315,41 09.06.2016 17.06.2016 01.07.2016
2016000486 502016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 71,75 08.06.2016 17.06.2016 01.07.2016
2016000463 0220161847 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava 43555811 potraviny 419,61 31.05.2016 17.06.2016 01.07.2016
2016000462 16104355 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 677,92 31.05.2016 17.06.2016 01.07.2016
2016000461 0220161811 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava 43555811 potraviny 203,11 31.05.2016 17.06.2016 01.07.2016
2016000458 16104246 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 873,41 31.05.2016 17.06.2016 01.07.2016
2016000505 116185499 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 123,78 10.06.2016 17.06.2016 01.07.2016
2016000496 7180802653 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia -257,21 08.06.2016 20.06.2016 04.07.2016
2016000533 0257036927 A.S.A. Trnava,spol. s.r.o. 31449697 zneškodnenie odpadu 55,97 21.06.2016 22.06.2016 06.07.2016
2016000524 520160465 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica,a.s. 44444761 výkon pracovnej zdravotnej služby 100,-- 20.06.2016 22.06.2016 06.07.2016
2016000525 161201821 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 toaletný papier 151,20 21.06.2016 22.06.2016 06.07.2016
2016000516 1020160115 Ing.Helena Polónyi - QA, s.r.o. 47971592 spracovanie smernice o verejnom obstarávaní 60,-- 14.06.2016 22.06.2016 06.07.2016
2016000510 7604912939 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 1,66 14.06.2016 22.06.2016 06.07.2016
2016000509 7605048633 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 62,94 14.06.2016 22.06.2016 06.07.2016
2016000508 116186651 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 452,64 13.06.2016 22.06.2016 06.07.2016
2016000498 522016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 302,50 09.06.2016 22.06.2016 06.07.2016
2016000479 16104557 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 368,64 02.06.2016 22.06.2016 06.07.2016
2016000478 160874 Peter Purgat, Holíč 30977371 potraviny 592,90 02.06.2016 22.06.2016 06.07.2016
2016000477 16104562 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 516,61 02.06.2016 22.06.2016 06.07.2016
2016000470 16104485 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 487,89 31.05.2016 22.06.2016 06.07.2016
2016000534 1600346 STAVAN - Stavebniny s.r.o. Skalica 31414486 vratka  - vrátené palety -53,77 22.06.2016 22.06.2016 06.07.2016
2016000549 29103529 NAY,a.s. 35739487 ventilátory 415,84 28.06.2016 28.06.2016 11.07.2016
2016000539 572016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 68,25 27.06.2016 29.06.2016 13.07.2016
2016000540 116194001 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 602,31 27.06.2016 29.06.2016 13.07.2016
2016000543 2016217 JASO sk s.r.o. 50070584 pranie bielizne 76,06 27.06.2016 29.06.2016 13.07.2016
2016000542 116142935 BVS a.s. 35850370 vodné a stočné 1.837,15 27.06.2016 29.06.2016 13.07.2016
2016000541 316 Jozef Ferenčák, Skalica 35495651 plastové rolety 990,-- 27.06.2016 29.06.2016 13.07.2016
2016000536 116192981 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 400,-- 27.06.2016 29.06.2016 13.07.2016
2016000535 116189373 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 409,37 27.06.2016 29.06.2016 13.07.2016
2016000528 116189907 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 416,60 21.06.2016 29.06.2016 13.07.2016
2016000527 116189913 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 131,94 21.06.2016 29.06.2016 13.07.2016
2016000526 552016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 69,70 21.06.2016 29.06.2016 13.07.2016
2016000523 161116881 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 ABO - nájom 54,-- 17.06.2016 29.06.2016 13.07.2016
2016000545 116195460 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 252,50 28.06.2016 06.07.2016 18.07.2016
2016000530 216158 Vojtech ONDROVIČ HEVRON - VO 35292130 mäso 1.569,39 21.06.2016 06.07.2016 18.07.2016
2016000518 160928 Peter Purgat, Holíč 30977371 potraviny 352,82 15.06.2016 06.07.2016 18.07.2016
2016000514 16104888 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 636,76 14.06.2016 06.07.2016 18.07.2016
2016000513 20163105 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 437,40 14.06.2016 06.07.2016 18.07.2016
2016000512 20163194 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 373,08 14.06.2016 06.07.2016 18.07.2016
2016000511 20163195 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 17,88 14.06.2016 06.07.2016 18.07.2016
2016000502 16104773 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 734,82 09.06.2016 06.07.2016 18.07.2016
2016000501 16104784 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 430,21 09.06.2016 06.07.2016 18.07.2016
2016000491 16104695 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 732,91 08.06.2016 06.07.2016 18.07.2016
2016000490 16104675 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 85,39 08.06.2016 06.07.2016 18.07.2016
2016000489 16104665 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 60,77 08.06.2016 06.07.2016 18.07.2016
2016000568 161002197 M-MAS, s.r.o. 47179350 údržbársky materiál 98,40 07.07.2016 08.07.2016 21.07.2016
2016000567 1601513 BAL TIP Slovakia 36260428 mopy, vrecia, sušiaky 119,70 07.07.2016 08.07.2016 21.07.2016
2016000566 2016236 BELJA,s.r.o. 36276634 služby PO 50,-- 07.07.2016 08.07.2016 21.07.2016
2016000565 7458812951 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 67,42 06.07.2016 08.07.2016 21.07.2016
2016000564 7458812950 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 309,77 06.07.2016 08.07.2016 21.07.2016
2016000562 2016240 JASO sk s.r.o. 50070584 pranie bielizne 92,42 06.07.2016 08.07.2016 21.07.2016
2016000561 11600530 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 kancelárske potreby 111,17 06.07.2016 08.07.2016 21.07.2016
2016000560 1102016 SE-PRA EKO, s.r.o. 47536811 odvoz a likvidácia B.R.K.O. 25,-- 01.072016 08.07.2016 21.07.2016
2016000559 11606047 A-Z Elektro Skalica,s.r.o. 36240079 údržbarský materiál 100,45 01.072016 08.07.2016 21.07.2016
2016000551 116196696 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 325,04 29.06.2016 08.07.2016 21.07.2016
2016000550 592016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 115,50 29.06.2016 08.07.2016 21.07.2016
2016000584 7220712350 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 162,34 11.07.2016 13.07.2016 25.07.2016
2016000585 7140947382 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 2.101,38 11.07.2016 13.07.2016 25.07.2016
2016000583 201603066 PROFIS,spol.s.r.o. 34103201 služby BOZP 71,70 11.07.2016 13.07.2016 25.07.2016
2016000580 20160697 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 toner, renovácie tlačiarní 203,72 11.07.2016 13.07.2016 25.07.2016
2016000579 2016060 ABVO- Bureš Ľudovít 17774268 údržbarský materiál 61,56 11.07.2016 13.07.2016 25.07.2016
2016000578 2016167 ABC - servis, družstvo 36250821 okenná sieť 19,70 11.07.2016 13.07.2016 25.07.2016
2016000577 20166338 Karol Bäuml CHEMIKO, deratizácia-dezinfekcia 35495545 dezinfekčné práce 126,-- 11.07.2016 13.07.2016 25.07.2016
2016000569 116199267 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 120,53 07.07.2016 13.07.2016 25.07.2016
2016000563 1786525664 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 123,-- 6.07.2016 13.07.2016 25.07.2016
2016000529 216246 HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica 37769685 ovocie - zelenina 2.321,07 21.06.2016 13.07.2016 25.07.2016
2016000521 16104974 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 507,67 16.07.2016 13.07.2016 25.07.2016
2016000520 16104979 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 18,30 16.07.2016 13.07.2016 25.07.2016
       - 201600119 Relax Inn West, a.s. 44244479 rekreácia klientov 4.797,-- 14.07.2016 14.07.2016 28.07.2016
2016000594 7180809358 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 134,74 14.07.2016 15.07.2016 29.07.2016
2016000590 2016000956 ROMAN LACO - ROADA 33191921 čistiace prostriedky 630,-- 14.07.2016 15.07.2016 29.07.2016
2016000589 7418813613 SPP a.s. 35815256 zemný plyn 1.831,75 13.07.2016 15.07.2016 29.07.2016
2016000588 7605998192 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 62,63 13.07.2016 15.07.2016 29.07.2016
2016000586 7605875004 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 2,69 13.07.2016 15.07.2016 29.07.2016
2016000547 16105278 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 844,29 28.06.2016 15.07.2016 29.07.2016
2016000552 20163415 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 161,28 30.06.2016 15.07.2016 29.07.2016
2016000548 20160156 FARMEDIX, s.r.o. 44673515 zdravotnícky materiál 27,39 29.06.2016 15.07.2016 29.07.2016
2016000538 16105168 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 659,25 27.06.2016 15.07.2016 29.07.2016
2016000537 160977 Peter Purgat, Holíč 30977371 potraviny 533,29 27.06.2016 15.07.2016 29.07.2016
2016000532 16105079 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 398,63 21.07.2016 15.07.2016 29.07.2016
2016000531 16105101 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 476,72 21.07.2016 15.07.2016 29.07.2016
2016000595 49 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 trezor, kancelársky materiál 86,62 15.07.2016 15.07.2016 29.07.2016
FO2016015 FO2016015 Mesto Skalica 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov- ZPS 80,44 05.07.2016   29.07.2016
FO2016016 FO2016016 Mesto Skalica 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov- Jesénia 77,44 15.07.2016   29.07.2016
2016000608
 
16015 Parketové štúdioi- HSFB,s.r.o. 44757735 laminátová podlaha 289,80 20.07.2016 20.07.2016 01.08.2016
2016000546 16105282 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 22,37 28.06.2016 20.07.2016 01.08.2016
2016000553 16105330 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 798,04 30.06.2016 20.07.2016 01.08.2016
2016000554 16105316 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 879,77 30.06.2016 20.07.2016 01.08.2016
2016000555 16105309 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 481,75 30.06.201 20.07.2016 01.08.2016
2016000556 216170 Vojtech ONDROVIČ HEVRON - VO 35292130 mäso 1.693,29 01.07.2016 20.07.2016 01.08.2016
2016000557 161043 Peter Purgat, Holíč 30977371 potraviny 414,71 01.07.2016 20.07.2016 01.08.2016
2016000558 216254 HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica 37769685 ovocie- zelenina 1.679,53 01.07.201 20.07.2016 01.08.2016
2016000575 622016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 69,70 11.07.2016 20.07.2016 01.08.2016
2016000576 61811 LARK.s.r.o. 31415296 potraviny 59,22 11.07.2016 20.07.2016 01.08.2016
201600596 2316474 IReSoft, s.r.o. 26297850 licencia Cygnus , obd. 7-9/2016 370,30 15.07.2016 20.07.2016 01.08.2016
2016000599 516313369 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 kalibrácia tlakomeru 9,-- 15.07.2016 20.07.2016 01.08.2016
2016000600 20160099 KLIMATIZÁCIE  SKALICA s.r.o. 47461071 oprava klimatizácie 270,-- 18.07.2016 20.07.2016 01.08.2016
2016000602 612016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 85,-- 19.07.2016 20.07.2016 01.08.2016
2016000593 162068 Blue computers, s.r.o. 36262251 pripojenie na internet mes. 7-9/2016 239,94 14.07.2016 25.07.2016 02.08.2016
2016000601 6806982485 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 poistenie zodp. fyz. a práv. osôb - ročné 346,88 18.07.2016 25.07.2016 02.08.2016
2016000606 20160204 A-nova s.r.o. 45356505 čistiace prostriedky 281,32 19.07.2016 25.07.2016 02.08.2016
2016000617 2016266 JASO sk s.r.o. 50070584 pranie bielizne 81,85 22.07.2016 25.07.2016 02.08.2016
2016000618 2016261 JASO sk s.r.o. 50070584 pranie bielizne 58,03 22.07.2016 25.07.2016 02.08.2016
2016000591 1611094 Peter Purgat, Holíč 30977371 potraviny 363,33 14.07.2016 25.07.2016 02.08.2016
2016000582 16105494 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 520,18 11.07.2016 25.07.2016 02.08.2016
2016000581 116202887 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 207,71 11.07.2016 25.07.2016 02.08.2016
2016000574 116201401 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 381,07 08.07.2016 25.07.2016 02.08.2016
2016000572 20163577 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 299,52 07.07.2016 25.07.2016 02.08.2016
2016000571 16105459 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 757,23 07.07.2016 25.07.2016 02.08.2016
2016000570 116199289 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 246,98 07.07.2016 25.07.2016 02.08.2016
2016000634 2316287 IReSoft,s.r.o. 26297850 licencia Cygnus 4-6/2016 370,30 01.08.2016 01.08.2016 08.08.2016
2016000632 20160008 Pavel Filip - Rozličný tovar 34737561 deky, biela látka 244,06 01.08.2016 01.08.2016 08.08.2016
2016000630 16160871 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 oprava výťahu 211,20 29.07.2016 01.08.2016 08.08.2016
2016000624 606725 ECOLAB , s.r.o. 31342213 čistiace prostriedky 783,32 26.07.2016 01.08.2016 08.08.2016
2016000620 216175 Vojtech ONDROVIČ HEVRON - VO 35292130 mäso 2.246,35 25.07.2016 01.08.2016 08.08.2016
2016000619 672016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 110,25 22.07.2016 01.08.2016 08.08.2016
2016000613 161120482 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 ABO-nájom 54,-- 21.07.2016 01.08.2016 08.08.2016
2016000607 160281 DSW Services, s.r.o. 46233725 kontrola EPS a HSP Esser 564,-- 20.07.2016 01.08.2016 08.08.2016
2016000598 116205704 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 26,64 15.07.2016 01.08.2016 08.08.2016
2016000597 116205705 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 351,78 15.07.2016 01.08.2016 08.08.2016
2016000592 16105606 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 638,53 14.07.2016 01.08.2016 08.08.2016
2016000587 16105538 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 6,26 13.07.2016 01.08.2016 08.08.2016
2016000641 62016 BARSCO - František Zúbek 47992557 výkopové práce 42,-- 03.08.2016 05.08.2016 16.08.2016
2016000635 15165636 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 servis výťahov II. polrok 2016 793,44 02.08.2016 05.08.2016 16.08.2016
2016000614 1611122 Peter Purgat - Potraviny Holíč 30977371 potraviny 618,63 19.07.2016 05.08.2016 16.08.2016
2016000612 16105729 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 991,15 21.07.2016 05.08.2016 16.08.2016
2016000611 160294 DSW Services, s.r.o. 46233725 prevádzková kniha 25,20 21.07.2016 05.08.2016 16.08.2016
2016000610 216286 HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica 37769685 potraviny 2.031,47 21.07.2016 05.08.2016 16.08.2016
2016000609 116208023 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 419,31 21.07.2016 05.08.2016 16.08.2016
2016000605 16105638 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 881,30 19.08.2016 05.08.2016 16.08.2016
2016000604 16105680 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 313,24 19.08.2016 05.08.2016 16.08.2016
2016000603 116206554 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 111,65 19.08.2016 05.08.2016 16.08.2016
2016000642 2016276 BELJA,s.r.o. 36276634 služby na úseku PO 50,-- 04.08.2016 05.08.2016 16.08.2016
2016000645 11607040 A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o. 36240079 údržbarský materiál 65,57 05.08.2016 05.08.2016 16.08.2016
FO2016017 FO2016017 JESENIA SKALICA 42292468 čistiace a pracie prostriedky a OOB za
 4-6/2016
2.103,53 26.07.2016 08.08.2016 16.08.2016
FO2016018 FO2016018 MESTO SKALICA 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov- ZPS 75,20 16.08.2016   16.08.2016
FO2016019 FO2016019 MESTO SKALICA 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov- Jesenia 70,40 16.08.2016   16.08.2016
2016000626 116210974 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 26,38 26.07.2016 08.08.2016 22.08.2016
2016000625 116210973 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 557,05 26.07.2016 08.08.2016 22.08.2016
2016000631 20163779 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 224,88 26.07.2016 08.08.2016 22.08.2016
2016000622 116210143 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 324,05 25.07.2016 08.08.2016 22.08.2016
2016000621 116210142 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 140,22 25.07.2016 08.08.2016 22.08.2016
2016000616 116209387 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 131,88 22.07.2016 08.08.2016 22.08.2016
2016000615 116209386 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 693,41 22.07.2016 08.08.2016 22.08.2016
2016000650 161002574 M-MAS,s.r.o. 47179350 údržbarský materiál 74,19 05.08.2016 08.08.2016 22.08.2016
2016000649 2016295 JASO sk, s.r.o. 50070584 pranie bielizne 83,76 05.08.2016 08.08.2016 22.08.2016
2016000648 7449309205 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 67,42 05.08.2016 08.08.2016 22.08.2016
2016000647 116152106 BVS, a.s. 35850370 vodné a stočné 2.208,31 05.08.2016 08.08.2016 22.08.2016
2016000646 201603569 PROFIS,spol. s.r.o. 34103201 výkon technika BOZP 71,70 05.08.2016 08.08.2016 22.08.2016
20160000667 2016017 JESÉNIA SKALICA 42292468 čistiace a pracie prostriedky a OOB za
 4-6/2016
-2103,53 08.08.2016 08.08.2016 22.08.2016
2016000670 57 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 poháre, sviečky 69,55 11.08.2016 08.08.2016 22.08.2016
2016000671
 
7606959422 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 62,78 11.08.2016 11.08.2016 24.08.2016
2016000669 2016073 ABVO - Bureš Ľudovít 17774268 údržbarský materiál 60,49 11.08.2016 11.08.2016 24.08.2016
2016000666 11600607 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 kancelárske potreby 341,89 10.08.2016 11.08.2016 24.08.2016
2016000665 5787454297 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 103,82 10.08.2016 11.08.2016 24.08.2016
2016000659 20160808 Bc. Richard Guček - GUR 35495669 renovácie tlačiarní 134,-- 10.08.2016 11.08.2016 24.08.2016
2016000658 1302016 SE-PRA EKO s.r.o. 47536811 odvoz a likvidácia odpadu 25,-- 10.08.2016 11.08.2016 24.08.2016
2016000654 62121 LARK,s.r.o. 31415296 potraviny 59,22 09.08.2016 11.08.2016 24.08.2016
2016000653 7240621391 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 2.038,57 08.08.2016 11.08.2016 24.08.2016
2016000652 7190784403 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 178,69 08.08.2016 11.08.2016 24.08.2016
2016000651 7220718701 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 138,10 08.08.2016 11.08.2016 24.08.2016
2016000628 16105804 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 671,78 26.07.2016 11.08.2016 24.08.2016
2016000627 16105803 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 946,11 26.07.2016 11.08.2016 24.08.2016
2016000676 7710032578 Lohmann & Rauscher s.r.o. 31347827 vyšetrovacie rukavice 318,96 16.08.2016 16.08.2016 30.08.2016
2016000675 7416881517 SPP a.s. 35815256 zemný plyn 1.761,79 16.08.2016 16.08.2016 30.08.2016
2016000674 1601743 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 čistiace prostriedky a spot. tovar do kuchyne 98,04 16.08.2016 16.08.2016 30.08.2016
2016000640 216296 HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica 37769685 ovocie a zelenina 1.772,65 03.08.2016 16.08.2016 30.08.2016
2016000639 1611183 Peter Purgat , Holíč 30977371 pekárenské výrobky 394,69 03.08.2016 16.08.2016 30.08.2016
2016000638 216205 Vojtech ONDROVIČ HEVRON - VO 35292130 mäso 1.220,61 02.08.2016 16.08.2016 30.08.2016
2016000636 116213636 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 253,64 02.08.2016 16.08.2016 30.08.2016
2016000633 20160183 FARMEDIX, s.r.o. 44673515 zdravotnícky materiál 27,01 01.08.2016 16.08.2016 30.08.2016
2016000631 116213212 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 48,97 29.07.2016 16.08.2016 30.08.2016
2016000629 16105826 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 183,42 28.07.2016 16.08.2016 30.08.2016
2016000668 201603097 MAJSTER PAPIER PhDr. Gabriela Spišáková 33768897 čistiace prostriedky 934,98 11.08.2016 22.08.2016 31.08.2016
2016000644 16105954 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 679,84 04.08.2016 22.08.2016 31.08.2016
2016000643 16105955 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 415,56 04.08.2016 22.08.2016 31.08.2016
2016000637 16105912 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 409,51 02.08.2016 22.08.2016 31.08.2016
2016000691 16410018 B2B Partner s.r.o. 44413467 kancelárske kreslá 220,80 18.08.2016 22.08.2016 31.08.2016
2016000692 161123146 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 ABO - nájom 54,-- 18.08.2016 22.08.2016 31.08.2016
2016000678 20160416 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 potraviny 165,90 16.08.2016 22.08.2016 31.08.2016
2016000681 161013427 ERI BAKERY a.s 44514379 potraviny 240,25 17.08.2016 22.08.2016 31.08.2016
2016000664 116219258 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 164,88 10.08.2016 22.08.2016 31.08.2016
2016000657 116216832 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 153,98 10.08.2016 22.08.2016 31.08.2016
2016000656 116216833 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 214,70 10.08.2016 22.08.2016 31.08.2016
2016000655 16106033 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 756,94 10.08.2016 22.08.2016 31.08.2016
2016000705 516316173 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 kalibrácia tlakomeru 9,-- 25.08.2016 25.08.2016 02.09.2016
2016000707 2016322 JASO sk s.r.o. 50070584 pranie bielizne 52,50 25.08.2016 25.08.2016 02.09.2016
2016000706 2016323 JASO sk s.r.o. 50070584 pranie bielizne 95,23 25.08.2016 25.08.2016 02.09.2016
2016000699 607757 ECOLAB, s.r.o. 31342213 čistiace prostriedky 558,12 24.08.2016 25.08.2016 02.09.2016
2016000697 1603032100 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 "Finančný spravodajca" preddavok r. 2017 26,40 23.08.2016 25.08.2016 02.09.2016
2016000684 116219363 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 431,52 17.08.2016 25.08.2016 02.09.2016
2016000679 1611307 Peter Purgat, Holíč 30977371 potraviny 331,07 16.08.2016 25.08.2016 02.09.2016
2016000663 71817472 UNION poisťovňa, a.s. 31322051 povinné zmluvné poistenie- RENAULT MÉGANE 114,-- 10.08.2016 25.08.2016 02.09.2016
2016000695 5720065707 Generali Poisťovňa a.s. 35709332 poistenie majetku 1.061,- 22.08.2016 25.08.2016 02.09.2016
2016000662 71817475 UNION poisťovňa, a.s. 31322051 povinné poistenie - Sport Jacht vozík 13,-- 10.08.2016 25.08.2016 02.09.2016
2016000661 71817474 UNION poisťovňa, a.s. 31322051 povinné pistenie -Pongratz vozík 13,-- 10.08.2016 25.08.2016 02.09.2016
2016000660 71817473 UNION poisťovňa, a.s. 31322051 povinné zmluvné poistenie - Škoda Felicia 79,-- 10.08.2016 25.08.2016 02.09.2016
2016000696 6046701779 Mountfield, a.s. 25620991 náhradné diely do kosačky 122,86 22.08.2016 25.08.2016 02.09.2016
2016000715 238038 ATLANTIS systems s.r.o. 35844230 Web hosting"Alfa" (zpssi.sk), obnova domény 57,65 31.08.2016 31.08.2016 08.09.2016
2016000714 116228871 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 130,32 30.08.2016 31.08.2016 08.09.2016
2016000709 116225964 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 392,95 30.08.2016 31.08.2016 08.09.2016
2016000708 116160115 BVS a.s. 35850370 vodné a stočné 1.774,82 30.08.2016 31.08.2016 08.09.2016
2016000703 116226026 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 45,94 24.08.2016 31.08.2016 08.09.2016
2016000693 692016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 69,70 22.08.2016 31.08.2016 08.09.2016
2016000688 20163956 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 354,24 17.08.2016 31.08.2016 08.09.2016
2016000686 216208 Vojtech ONDROVIČ HEVRON - VO 35292130 mäso 2.378,88 17.08.2016 31.08.2016 08.09.2016
2016000683 116220708 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 286,62 17.08.2016 31.08.2016 08.09.2016
2016000682 116220711 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 237,60 17.08.2016 31.08.2016 08.09.2016
2016000673 16106075 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 885,46 11.08.2016 31.08.2016 08.09.2016
2016000672 16106076 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 198,04 11.08.2016 31.08.2016 08.09.2016
2016000680 116221102 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 202,87 17.08.2016 05.09.2016 14.09.2016
2016000685 16106168 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 541,28 17.08.2016 05.09.2016 14.09.2016
2016000687 216312 HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica 37769685 ovocie a zelenina 2.148,32 17.08.2016 05.09.2016 14.09.2016
2016000689 116222466 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 359,10 17.08.2016 05.09.2016 14.09.2016
2016000690 116222468 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 332,81 17.08.2016 05.09.2016 14.09.2016
2016000698 16106199 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 958,35 17.08.2016 05.09.2016 14.09.2016
2016000702 1611374 Peter Purgat, Holíč 30977371 potraviny 384,91 24.08.2016 05.09.2016 14.09.2016
2016000712 722016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 71,75 30.08.2016 05.09.2016 14.09.2016
2016000716 116227979 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 440,20 31.08.2016 05.09.2016 14.09.2016
2016000717 116229755 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 126,43 31.08.2016 05.09.2016 14.09.2016
2016000720 2016317 BELJA, s.r.o. 36276634 služby PO 50,-- 05.09.2016 05.09.2016 14.09.2016
2016000694 116224082 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 141,41 22.08.2016 05.09.2016 14.09.2016
2016000719 16091312 RVC Martin 31938434 školenie 127,-- 05.09.2016 05.09.2016 14.09.2016
2016000730 7449338046 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 67,42 06.09.2016 07.09.2016 19.09.2016
2016000725 116230210 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 630,14 06.09.2016 07.09.2016 19.09.2016
2016000723 62432 LARK,s.r.o. 31415296 potraviny 52,02 06.09.2016 07.09.2016 19.09.2016
2016000730 1492016 SE-PRA EKO s.r.o. 47536811 odvoz a likvidácia B.R.K.O. 25,-- 06.09.2016 07.09.2016 19.09.2016
2016000721 11600699 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 kancelárske potreby 263,24 05.09.2016 07.09.2016 19.09.2016
2016000711 16106362 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 650,32 30.08.2016 07.09.2016 19.09.2016
2016000710 16106363 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 252,46 30.08.2016 07.09.2016 19.09.2016
2016000704 20164111 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 590,64 25.08.2016 07.09.2016 19.09.2016
2016000701 16106278 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 297,31 24.08.2016 07.09.2016 19.09.2016
2016000700 16106269 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 418,49 24.08.2016 07.09.2016 19.09.2016
2016000744 7607934972 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 66,39 13.09.2016 13.09.2016 21.09.2016
2016000745 7607793685 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 6,86 13.09.2016 13.09.2016 21.09.2016
2016000743 116232487 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 550,19 12.09.2016 13.09.2016 21.09.2016
2016000741 116235068 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 158,15 12.09.2016 13.09.2016 21.09.2016
2016000740 7417852718 SPP a.s. 35815256 zemný plyn 1.690,45 12.09.2016 13.09.2016 21.09.2016
2016000739 7200779991 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 172,02 12.09.2016 13.09.2016 21.09.2016
2016000738 7160868832 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 139,60 12.09.2016 13.09.2016 21.09.2016
2016000737 7240627395 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 2.113,54 12.09.2016 13.09.2016 21.09.2016
2016000736 161002998 M-MAS, s.r.o. 47179350 údržbarský materiál 77,99 12.09.2016 13.09.2016 21.09.2016
2016000735 2016342 PELKO,s.r.o. 36261904 čistenie komínových telies a dymovodov 48,-- 12.09.2016 13.09.2016 21.09.2016
2016000734 11608038 A-Z ELEKTRO Skalica,s.r.o. 36240079 údržbarský materiál 190,72 09.09.2016 13.09.2016 21.09.2016
2016000733 2016350 JASO sk s.r.o. 50070584 pranie bielizne 83,96 09.09.2016 13.09.2016 21.09.2016
2016000732 201604058 PROFIS, spol.s.r.o. 34103201 výkon technika BOZP 71,70 09.09.2016 13.09.2016 21.09.2016
2016000731 20160884 Bc.Richard Guček- GUR 35495669 servisné práce na PC,renovácie tlačiarní, catr. HP 139,93 08.09.2016 13.09.2016 21.09.2016
FO2016020 FO2016020 MESTO SKALICA 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov- ZPS 82,72 14.09.2019   23.09.2016
FO2016021 FO2016021 MESTO SKALICA 0030998 príspevok na stravovanie pre klientov- JESENIA 77,44 14.09.2019   23.09.2016
2016000749 1602001 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 drobný spotrebný tovar do kuchyne a terapie 5210,03,96 13.09.2016 20.09.2016 29.09.2016
2016000746 116236195 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 152,04 14.09.2016 20.09.2016 29.09.2016
2016000727 216217 Vojtech ONDROVIČ HEVRON - VO 35292130 potraviny 2.435,54 06.09.2016 20.09.2016 29.09.2016
2016000726 216331 HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica 37769685 ovocie a zelenina 1.922,02 06.09.2016 20.09.2016 29.09.2016
2016000724 1611426 Peter Purgat, Holíč 30977371 potraviny 554,65 06.09.2016 20.09.2016 29.09.2016
2016000718 20160217 FARMEDIX,s.r.o. 44673515 zdravotnícky materiál 10,03 31.08.2016 20.09.2016 29.09.2016
2016000713 16106431 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 707,17 30.08.2016 20.09.2016 29.09.2016
2016000751 16330 PRAGOPERUN, s.r.o. 35901896 servisné práce-oprava pračky 1.321,25 19.09.2016 20.09.2016 29.09.2016
2016000752 520160746 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 44444761 výkon pracovnej zdravotnej služby 100,-- 14.09.2016 20.09.2016 29.09.2016
2016000750 11606542 RM Gastro - JAZ,s.r.o. 34153004 spotrebný tovar do kuchyne 88,56 14.09.2016 20.09.2016 29.09.2016
2016000764 1788384896 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 85,94 22.09.2016 22.09.2016 03.10.2016
2016000763 20160093 REGION TZB, spol.s.r.o. 34116745 údržba a čistenie výmenníkov TUV 1.250,40 22.09.2016 22.09.2016 03.10.2016
2016000758 822016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 71,75 21.09.2016 22.09.2016 03.10.2016
2016000756 116240477 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 210,43 21.09.2016 22.09.2016 03.10.2016
2016000755 116238805 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 249,35 21.09.2016 22.09.2016 03.10.2016
2016000754 116237533 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 135,55 21.09.2016 22.09.2016 03.10.2016
2016000753 4716 Total Protect s.r.o. 27488861 pracovné a ochranné oblečenie a obuv 1.225,87 20.09.2016 22.09.2016 03.10.2016
2016000747 16106641 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 273,13 14.09.2016 22.09.2016 03.10.2016
2016000742 16106711 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 886,38 12.09.2016 22.09.2016 03.10.2016
2016000729 16106511 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 463,73 06.09.2016 22.09.2016 03.10.2016
2016000728 16106523 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 913,23 06.09.2016 22.09.2016 03.10.2016
2016000770 2016375 JASO sk s.r.o. 50070584 pranie bielizne 82,07 22.09.2016 27.09.2016 07.10.2016
2016000769 2016374 JASO sk s.r.o. 50070584 pranie bielizne 49,39 22.09.2016 27.09.2016 07.10.2016
2016000768 2016001324 ROMAN LACO -ROADA 33191921 čistiace prostriedky 599,-- 22.09.2016 27.09.2016 07.10.2016
2016000767 2016028 František Srholec - AMOR 34473882 strava pre klientov 271,60 22.09.2016 27.09.2016 07.10.2016
2016000766 161126305 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 ABO - nájom 54,-- 22.09.2016 27.09.2016 07.10.2016
2016000765 11606662 RM Gastro - JAZ,s.r.o. 34153004 oprava sušičky 545,17 22.09.2016 27.09.2016 07.10.2016
2016000761 1611483 Peter Purgat, Holíč 30977371 potraviny 399,57 21.09.2016 27.09.2016 07.10.2016
2016000757 20164538 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 343,08 21.09.2016 27.09.2016 07.10.2016
2016000777 116168148 BVS, a.s. 35850370 vodné a stočné 1.808,14 26.09.2016 27.09.2016 07.10.2016
2016000776 2016259 HLAKOV spol. s.r.o. 36259586 tyče na výrobu regálov 285,12 26.09.2016 27.09.2016 07.10.2016
2016000775 1512016 PYROHAL - Jaroslav Halaš 37173952 kontrola a oprava hasiacich prístrojov 157,08 26.09.2016 27.09.2016 07.10.2016
2016000774 30334042 ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o. 31323570 Bioptron MED ALL - lampa 775,-- 26.09.2016 27.09.2016 07.10.2016
2016000797 11606994 RM Gastro - JAZ,s.r.o. 34153004 oprava pračky PRIMUS P7 175,-- 03.10.2016 04.10.2016 12.10.2016
2016000793 116245747 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 468,-- 03.10.2016 04.10.2016 12.10.2016
2016000789 2016084 MEDITECH SK, s.r.o. 46964690 evakuačné podložky 445,-- 03.10.2016 04.10.2016 12.10.2016
2016000788 11607007 RM Gastro - JAZ,s.r.o. 34153004 konvektomat 4.939,20 03.10.2016 04.10.2016 12.10.2016
2016000787 11607010 RM Gastro - JAZ,s.r.o. 34153004 odšťavovač, sporák 3.574,80 03.10.2016 04.10.2016 12.10.2016
2016000786 11607008 RM Gastro - JAZ,s.r.o. 34153004 sušička bubnová 2.274,88 03.10.2016 04.10.2016 12.10.2016
2016000785 608883 ECOLAB, s.r.o. 31342213 čistiace prostriedky 1.020,79 03.10.2016 04.10.2016 12.10.2016
2016000783 116242215 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 479,12 28.10.2016 04.10.2016 12.10.2016
2016000782 116244752 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 355,84 28.10.2016 04.10.2016 12.10.2016
2016000781 852016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 102,50 28.10.2016 04.10.2016 12.10.2016
2016000780 772016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 73,50 28.10.2016 04.10.2016 12.10.2016
2016000779 742016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 207,40 28.10.2016 04.10.2016 12.10.2016
2016000798 11600788 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 kancelárske potreby 171,06 03.10.2016 07.10.2016 19.10.2016
2016000794 902016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 152,-- 03.10.2016 07.10.2016 19.10.2016
2016000790 62669 LARK, s.r.o. 31415296 potraviny 59,22 03.10.2016 07.10.2016 19.10.2016
2016000762 216339 HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica 37769685 ovocie a zelenina 1.517,74 21.09.2016 07.10.2016 19.10.2016
2016000748 16106846 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 415,52 14.09.2016 07.10.2016 19.10.2016
2016000808 20161026 Bc. Richard Guček - GUR 354958669 kábel, gel.  podložka 10,90 07.10.2016 07.10.2016 19.10.2016
2016000809 161202956 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 čistiace a toaletné potreby 60,65 07.10.2016 07.10.2016 19.10.2016
2016000802 201604513 PROFIS, spol.s.r.o. 34103201 výkon technika BOZP 71,70 05.10.2016 07.10.2016 19.10.2016
2016000801 2016368 BELJA, s.r.o. 36276634 služby PO 50,-- 05.10.2016 07.10.2016 19.10.2016
2016000800 2016398 JASO sk s.r.o. 50070584 pranie bielizne 73,19 05.10.2016 07.10.2016 19.10.2016
2016000805 11609041 A-Z ELEKTRO Skalica,s.r.o. 36240079 údržbarský materiál 225,01 05.10.2016 07.10.2016 19.10.2016
2016000806 160351 Miroslav Blažek - JOKKER 32814739 pracovná a zdravotná obuv 325,49 05.10.2016 07.10.2016 19.10.2016
2016000804 7449365597 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 309,77 05.10.2016 12.10.2016 24.10.2016
2016000803 7449365598 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 67,42 05.10.2016 12.10.2016 24.10.2016
2016000792 116248525 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 399,95 03.10.2016 12.10.2016 24.10.2016
2016000791 116247149 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 425,29 03.10.2016 12.10.2016 24.10.2016
2016000773 216225 Vojtech ONDROVIČ HEVRON - VO 35292130 mäso 1.898,30 23.09.2016 12.10.2016 24.10.2016
2016000760 16106921 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 414,11 21.09.2016 12.10.2016 24.10.2016
2016000828 1602292 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 spotrebný tovar pre upratovačky a do kuchyne 71,-- 11.10.2016 12.10.2016 24.10.2016
2016000827 2016099 ABVO - Bureš Ľudovít 17774268 údržbarský materiál 22,76 11.10.2016 12.10.2016 24.10.2016
2016000807 3789314382 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 111,41 07.10.2016 12.10.2016 24.10.2016
2016000810 161003405 M-MAS, s.r.o. 47179350 údržbarský materiál 178,28 10.10.2016 12.10.2016 24.10.2016
2016000811 7190799426 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 173,20 10.10.2016 12.10.2016 24.10.2016
2016000812 7220732596 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 149,09 10.10.2016 12.10.2016 24.10.2016
2016000813 7240632999 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 2.003,46 10.10.2016 12.10.2016 24.10.2016
2016000815 1692016 SE-PRA EKO s.r.o. 47536811 odvoz a likvidácia B.R.K.O. 25,-- 10.10.2016 12.10.2016 24.10.2016
2016000816 16106880 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 483,47 11.10.201 12.10.2016 24.10.2016
FO2016022 FO2016022 MESTO SKALICA 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov- ZPS 74,44 17.10.2016   24.10.2016
FO2016023 FO2016023 MESTO SKALICA 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov- JESENIA 70,40 17.10.2016   24.10.2016
2016000831 360026 PRIMASTYL chránená dílna s.r.o. 26927543 ochranný pracovný odev 240,06 12.10.2016 18.10.2016 25.10.2016
2016000829 7418820675 SPP a.s. 35815256 zemný plyn 1.942,19 11.10.2016 18.10.2016 25.10.2016
2016000820 952016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 79,80 11.10.2016 18.10.2016 25.10.2016
2016000819 116251645 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 545,06 11.10.2016 18.10.2016 25.10.2016
2016000799 162614 Blue computers, s.r.o. 36262251 pripojenie na internet 239,94 04.10.2016 18.10.2016 25.10.2016
2016000784 1611522 Peter Purgat, Holíč 30977371 potraviny 326,76 28.09.2016 18.10.2016 25.10.2016
2016000772 16107109 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 761,71 23.09.2016 18.10.2016 25.10.2016
2016000771 20164693 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 394,56 23.09.2016 18.10.2016 25.10.2016
2016000759 16106992 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 279,31 21.09.2016 18.10.2016 25.10.2016
2016000832 911600757 ARES spol. s.r.o. 31363822 odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny 60,-- 13.10.2016 18.10.2016 25.10.2016
2016000834 20161028 LIBRA, spol.s.r.o. 17329469 váha osobná kreslová 1.127,52 13.10.2016 18.10.2016 25.10.2016
2016000836 20160617 H SPORT Marie Hrotková 33175411 pracovné a ochranné odevy 1.682,24 17.10.2016 18.10.2016 25.10.2016
2016000845 11607375 RM Gastro - JAZ,s.r.o. 34153004 oprava myčky 297,44 18.10.2016 20.10.2016 28.10.2016
2016000844 7608745353 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 4,70 17.10.2016 20.10.2016 28.10.2016
2016000843 7608881648 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 62,68 17.10.2016 20.10.2016 28.10.2016
2016000842 2316646 IReSoft, s.r.o. 26297850 licencia prog. Cygnus 370,30 17.10.2016 20.10.2016 28.10.2016
2016000837 160418 ELMED - predaj, servis a údržba zdravotníckej techniky 30924146 náhr. diel - vidlica  pre invalid. vozík 94,50 17.10.2016 20.10.2016 28.10.2016
2016000840 62899 LARK, s.r.o. 31415296 potraviny 52,02 17.10.2016 20.10.2016 28.10.2016
2016000825 216377 HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica 37769685 ovocie a zelenina 2.002,17 11.10.2016 20.10.2016 28.10.2016
2016000818 116252416 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 521,68 11.10.2016 20.10.2016 28.10.2016
2016000814 11839848 Libor RYBECKÝ Servis APH 11839848 prehliadka a nastavenie plynových kotlov 100,-- 10.10.2016 20.10.2016 28.10.2016
2016000796 16107298 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 946,94 03.10.2016 20.10.2016 28.10.2016
2016000795 16107223 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 966,92 03.10.2016 20.10.2016 28.10.2016
2016000778 20160253 FARMEDIX,s.r.o. 44673515 zdravotné lekárničky 194,62 27.09.20165 20.10.2016 28.10.2016
2016000838 16107419 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 58,18 17.10.2016 24.10.2016 31.10.2016
2016000835 161128751 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 ABO - nájom 54,-- 13.10.2016 24.10.2016 31.10.2016
2016000826 160413 DSW Services, s.r.o. 46233725 kontrola EPS a HSP Esser 564,-- 11.10.2016 24.10.2016 31.10.2016
2016000824 216239 Vojtech ONDROVIČ HEVRON - VO 35292130 mäso 1.816,12 11.10.2016 24.10.2016 31.10.2016
2016000823 1611589 Peter Purgat, Holíč 30977371 potraviny 514,78 11.10.2016 24.10.2016 31.10.2016
2016000822 16107413 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 593,84 11.10.2016 24.10.2016 31.10.2016
2016000853 2016429 JASO sk s.r.o. 50070584 pranie bielizne 58,39 21.10.2016 24.10.2016 31.10.2016
2016000854 2016427 JASO sk s.r.o. 50070584 pranie bielizne 85,61 21.10.2016 24.10.2016 31.10.2016
2016000846 992016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 96,90 20.10.2016 24.10.2016 31.10.2016
2016000847 116256008 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 324,05 20.10.2016 24.10.2016 31.10.2016
2016000848 116256874 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 471,78 20.10.2016 24.10.2016 31.10.2016
2016000855 822016 JUDr. Júlia Horváthová 2474 služby právnej pomoci- prac. právne vzťahy 42,-- 21.10.2016 24.10.2016 31.10.2016
2016000864 20160109 REGION TZB,spol. s.r.o. 34116745 výmena potrubia v teplovodnom kanáli 3.036,28 28.10.2016 28.10.2016 03.10.2016
2016000863 11607682 RM Gastro - JAZ,s.r.o. 34153004 zmäkčovač - soľ tabletová 306,12 26.10.2016 28.10.2016 03.10.2016
2016000862 116177171 BVS,a.s. 35850370 vodné a stočné 2.066,81 26.10.2016 28.10.2016 03.10.2016
2016000858 116260817 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 483,62
 
25.10.2016 28.10.2016 03.10.2016
2016000857 116260821 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 97,20 25.10.201 28.10.2016 03.10.2016
2016000856 20160241 ZLK-nástrojáreň, s.r.o. 47967161 náhradný diel na krájač 18,-- 24.102016 28.10.2016 03.10.2016
2016000851 161014514 ERI BAKERY a.s. 44514379 potraviny 520,25 20.10.2016 28.10.2016 03.10.2016
2016000850 35292130 Vojtech ONDROVIČ HEVRON - VO 35292130 mäso 1959,65 20.10.2016 28.10.2016 03.10.2016
2016000849 216407 HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica 37769685 ovocie a zelenina 1.668,48 20.10.2016 28.10.2016 03.10.2016
2016000839 20165222 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 556,68 17.10.2016 28.10.2016 03.10.2016
2016000830 201604075 MAJSTER PAPIER -
PhDr. Gabriela Spišáková
33768897 čistiace potreby 909,98 12.10.2016 28.10.2016 03.10.2016
2016000821 16107498 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 658,21 11.10.2016 28.10.2016 03.10.2016
2016000870 91933 APOS BRNO s.r.o. 46980709 páska so štítkami 218,-- 02.11.2016 03.11.2016 08.11.2016
2016000872 16161193 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 výmena batérií núdzového vyprostenia 164,40 02.11.2016 03.11.2016 08.11.2016
2016000871 2016284 HLAKOV spol. s.r.o. 36259586 výroba ocelovej bránky 120,-- 02.11.2016 03.11.2016 08.11.2016
2016000869 11607781 RM Gastro - JAZ,s.r.o 34153004 demontáž a montáž kuchynského sporáka 416,77 02.11.2016 03.11.2016 08.11.2016
2016000867 20160353 Cread Studio, s.r.o. 44758863 rukavice vyšetrovacie 329,-- 02.11.2016 03.11.2016 08.11.2016
2016000865 609987 ECOLAB, s.r.o. 31342213 čistiace prostriedky 358,21 02.11.2016 03.11.2016 08.11.2016
2016000868 16107990 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 87,26 02.11.2016 03.11.2016 08.11.2016
2016000841 16107691 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 975,85 02.11.2016 03.11.2016 08.11.2016
2016000817 16107637 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 404,53 02.11.2016 03.11.2016 08.11.2016
2016000883 1062016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 93,10 03.11.2016 03.11.2016 08.11.2016
2016000881 0000161112 FAUN, s.r.o. 31409385 potraviny 99,79 03.11.2016 03.11.2016 08.11.2016
2016000880 1072016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 11,40 03.11.2016 03.11.2016 08.11.2016
2016000889 20160591 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 potraviny 78,42 03.11.2016 09.11.2016 16..11.2016
2016000891 102016 Mária Macháčková, Skalica 35497670 potraviny 249,60 04.11.2016 09.11.2016 16..11.2016
2016000900 11610028 A-Z Elektro Skalica, s.r.o. 36240079 údržbársky materiál 324,94 08.11.2016 09.11.2016 16..11.2016
2016000890 7449397221 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 67,42 04.11.2016 09.11.2016 16..11.2016
2016000861 161014560 ERI BAKERY a.s. 44514379 potraviny 425,47 25.10.2016 09.11.2016 16..11.2016
2016000852 16107900 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 576,39 20.10.2016 09.11.2016 16..11.2016
2016000894 5790250512 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 92,83 08.11.2016 09.11.2016 16..11.2016
2016000893 11600899 KOHI-MARKET SK s.r.o 44796064 kancelárske potreby 366,97 08.11.2016 09.11.2016 16..11.2016
2016000884 16107825 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 704,32 03.11.2016 09.11.2016 16..11.2016
2016000882 20160271 Mäso-potraviny Lašák, s.r.o. 34139141 mäso 201,60 03.11.2016 09.11.2016 16..11.2016
2016000877 20165442 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 252,24 03.11.2016 09.11.2016 16..11.2016
2016000874 116264889 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 290,98 03.11.2016 09.11.2016 16..11.2016
2016000901 20161105 Bc. Richard Guček - GUR 35495669 ACER Extensa - notebook, renovácie, toner, USB 653,82 08.11.2016 11.11.2016 23.11.2016
2016000876 20165615 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 178,56 03.11.2016 11.11.2016 23.11.2016
2016000860 16108033 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 625,66 25.10.2016 11.11.2016 23.11.2016
2016000859 16108032 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 633,83 25.10.2016 11.11.2016 23.11.2016
2016000910 7170864164 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 198,02 10.11.2016 11.11.2016 23.11.2016
2016000909 7160885506 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 156,76 10.11.2016 11.11.2016 23.11.2016
2016000908 7140980965 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 2.223,48 10.11.2016 11.11.2016 23.11.2016
2016000907 201604928 PROFIS, spol.s.r.o. 34103201 výkon technika BOZP 71,70 10.11.2016 11.11.2016 23.11.2016
2016000905 1942016 SE-PRA EKO s.r.o. 47536811 odvoz a likvidácia B.R.K.O. 25,-- 10.11.2016 11.11.2016 23.11.2016
2016000904 1602568 BAL TIP Slovakia,s.r.o. 36260428 spot. tovar pre upratovačky 52,31 10.11.2016 11.11.2016 23.11.2016
2016000903 2016458 JASO sk s.r.o. 50070584 pranie bielizne 95,95 10.11.2016 11.11.2016 23.11.2016
2016000902 161003695 M-MAS, s.r.o. 47179350 údržbarský materiál 209,52 10.11.2016 11.11.2016 23.11.2016
2016000913 63254 LARK, s.r.o. 31415296 potraviny 38,15 14.11.2016 15.11.2016 28.11.2016
2016000916 1142016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 101,-- 14.11.2016 15.11.2016 28.11.2016
2016000914 116271497 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 139,09 14.11.2016 15.11.2016 28.11.2016
2016000921 11710259 WITTO, s.r.o. 36249335 servisný zásah - nastavenie mailu 20,-- 14.11.2016 15.11.2016 28.11.2016
2016000923 416160657 regioin PRESS, s.r.o. 36252417 inzercia 60,-- 15.11.2016 15.11.2016 28.11.2016
2016000920 7415997249 SPP a.s. 35815256 zemný plyn 4.953,72 14.11.2016 15.11.2016 28.11.2016
2016000919 2016409 BELJA, s.r.o. 36276634 služby na úseku PO 50,-- 14.11.2016 15.11.2016 28.11.2016
2016000918 7609839907 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 61,78 14.11.2016 15.11.2016 28.11.2016
2016000917 7609714139 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 1,88 14.11.2016 15.11.2016 28.11.2016
2016000897 116268846 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 230,50 08.11.2016 15.11.2016 28.11.2016
2016000898 116267589 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 626,53 08.11.2016 15.11.2016 28.11.2016
2016000878 20165676 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 113,40 03.11.2016 15.11.2016 28.11.2016
FO2016024 FO2016024 MESTO SKALICA 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov- ZPS 94,92 15.11.2016   28.11.2016
FO2016025 FO2016025 MESTO SKALICA 00309982 príspevok na stravovanie pre klientov- JESÉNIA 57,96 15.11.2016   28.11.2016
SF955 3016940433 DOXX-Stravné listky, spol. s.r.o. 36391000 benefitné poukážky 3.160,80 24.11.2016 24.11.2016 28.11.2016
2016000938 30 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 podnos servírovací, tepelný ventilátor 83,33 16.11.2016 18.11.2016 29.11.2016
2016000927 27 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 potraviny 1.299,329 16.11.2016 18.11.2016 29.11.2016
2016000939 61 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 kuchynské utierky, vonné sviečky 33,73 22.11.2016 21.11.2016 29.11.2016
2016000935 0257039159 FCC Tranava, s.r.o. 31449697 zneškodnenie odpadu 1,68 21.11.2016 22.11.2016 01.12.2016
2016000929 1172016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 cukrárenské výrobky 79,80 21.11.2016 22.11.2016 01.12.2016
2016000928 116274204 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 101,23 21.11.2016 22.11.2016 01.12.2016
2016000915 116272658 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 585,76 14.11.2016 22.11.2016 01.12.2016
2016000912 161131781 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 ABO - nájom 54,-- 11.11.2016 22.11.2016 01.12.2016
2016000899 216274 Vojtech ONDROVIČ HEVRON - VO 35292130 mäso 2.032,45 08.11.2016 22.11.2016 01.12.2016
2016000887 161014769 ERI BAKERY, a.s. 44514379 potraviny 536,83 03.11.2016 22.11.2016 01.12.2016
2016000886 216438 HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica 37769685
 
ovocie a zelenina 2.116,71 03.11.2016 22.11.2016 01.12.2016
2016000879 16108101 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 279,24 03.11.2016 22.11.2016 01.12.2016
2016000875 16108100 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 777,72 03.11.2016 22.11.2016 01.12.2016
2016000873 16108152 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 874,06 03.11.2016 22.11.2016 01.12.2016
2016000866 20160287 FARMEDIX, s.r.o. 44673515 zdravotnícky materiál 14,29 02.11.2016 22.11.2016 01.12.2016
2016000942 2016476 JASO sk, s.r.o. 50070584 pranie bielizne 47,86 22.11.2016 23.11.2016 05.12.2016
2016000941 2016477 JASO sk, s.r.o. 50070584 pranie bielizne 77,93 22.11.2016 23.11.2016 05.12.2016
2016000940 2016036 Ing. Briják Vladimír 33516634 oprava STA 226,80 22.11.2016 23.11.2016 05.12.2016
2016000931 161014961 ERI BAKERY a.s. 44514379 potraviny 415,66 21.11.2016 23.11.2016 05.12.2016
2016000930 116275654 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 440,32 21.11.2016 23.11.2016 05.12.2016
2016000911 16108444 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 544,35 10.11.2016 23.11.2016 05.12.2016
2016000906 20165988 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 508,08 10.11.2016 23.11.2016 05.12.2016
2016000896 16108336 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 231,05 08.11.2016 23.11.2016 05.12.2016
2016000895 16108334 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 313,24 08.11.2016 23.11.2016 05.12.2016
2016000892 3016110024 Perfect Distribution, a.s. 47719150 rukavice vyšetrovacie 247,-- 04.11.2016 23.11.2016 05.12.2016
2016000888 16108210 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 151,39 03.11.2016 23.11.2016 05.12.2016
2016000885 16108233 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 806,11 03.11.2016 23.11.2016 05.12.2016
2016000955 003310 Hudební nástroje Music a servis Jaroslav Jedlička 15577503 Keyboard YAMAHA PSR E 453 388,43 29.11.2016 29.11.2016 07.12.2016
2016000926 16108544 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 258,19 15.11.2016 30.11.2016 07.12.2016
2016000925 16108571 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 971,55 15.11.2016 30.11.2016 07.12.2016
2016000924 16108560 DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom 36324124 potraviny 846,26 15.11.2016 30.11.2016 07.12.2016
2016000958 116185849 BVS, a.s. 35850370 vodné a stočné 1.926,30 30.11.2016 30.11.2016 07.12.2016
2016000956 21601665 Západoslovenské tlačiarne Skalica,s.r.o. 35683244 žiadanky na prádlo 32,16 30.11.2016 30.11.2016 07.12.2016
2016000950 11710279 WITTO, s.r.o. 36249335 servisný zásah - nastavenie internetu 28,98 29.11.2016 30.11.2016 07.12.2016
2016000946 140161893 TUV SUD Slovakia, s.r.o. 35852216 dozorný audit ISO 1.176,-- 24.11.2016 30.11.2016 07.12.2016
2016000945 116277781 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 153,48 23.11.2016 30.11.2016 07.12.2016
2016000943 610771 ECOLAB, s.r.o. 31342213 čistiace prostriedky 963,94 23.11.2016 30.11.2016 07.12.2016
2016000936 116277269 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 1.275,70 22.11.2016 30.11.2016 07.12.2016
2016000933 20166203 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 123,84 21.11.2016 30.11.2016 07.12.2016
2016000922 11620137 BERTO sk, s.r.o. 45278156 potraviny 339,96 15.11.2016 30.11.2016 07.12.2016
2016000949 116279983 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 406,88 25.11.2016 02.12.2016 12.12.2016
2016000952 1202016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 potraviny 137,50 29.11.2016 02.12.2016 12.12.2016
2016000953 116280744 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 potraviny 607,16 29.11.2016 02.12.2016 12.12.2016
2016000959 116282264 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 306,46 01.12.2016 02.12.2016 12.12.2016
2016000962 2016001670 ROMAN LACO - ROADA 33191921 čistiace prostriedky 1.049,-- 02.12.2016 02.12.2016 12.12.2016
2016000961 11600989 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 kancelárske potreby 425,52 02.12.2016 02.12.2016 12.12.2016
2016000960 1442016 REFAM s.r.o. 46124934 školenie VO 140,-- 02.12.2016 02.12.2016 12.12.2016
2016000957 20160317 FARMEDIX,  s.r.o., 44673515 dózy na zubné protézy 83,60 30.11.2016 02.12.2016 12.12.2016
2016000948 161015137 ERI BAKERY a.s. 44514379 potraviny 464,95 25.11.2016 02.12.2016 12.12.2016
2016000944 216288 Vojtech ONDROVIČ - HEVRON - VO 35292130 potraviny 1.350,67 24.11.2016 02.12.2016 12.12.2016
2016000937 16108740 DEMIFOOD,spol.s.r.o. 36324124 potraviny 192,10 22.11.2016 02.12.2016 12.12.2016
2016000934 216458 HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA 37769685 potraviny 1.972,33 21.11.2016 02.12.2016 12.12.2016
2016000932 16108664 DEMIFOOD,spol.s.r.o. 36324124 potraviny 463,38 21.11.2016 02.12.2016 12.12.2016
2016000967 216296 Vojtech ONDROVIČ - HEVRON - VO 35292130 potraviny 1.569,63 02.12.2016 06.12.2016 20.12.2016
2016000965 216486 HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA 37769685 potraviny 1.818,98 02.12.2016 06.12.2016 20.12.2016
2016000972 161015314 ERI BAKERY a.s. 44514379 potraviny 515,83 05.12.2016 06.12.2016 20.12.2016
2016000969 20160315 Mäso-potraviny Lašák, s.r.o. 34139141 mäso 23,46 05.12.2016 06.12.2016 20.12.2016
2016000968 20160654 MIKA GASTRO,s.r.o. 47052988 potraviny 28,98 05.12.2016 06.12.2016 20.12.2016
2016000978 1791183149 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 95,88 06.12.2016 06.12.2016 20.12.2016
2016000977 0257039250 FCC Trnava,s.r.o. 31449697 zneškodnenie odpadu 31,90 05.12.2016 06.12.2016 20.12.2016
2016000976 2016503 JASO sk s.r.o. 50070584 pranie bielizne 62,96 05.12.2016 06.12.2016 20.12.2016
2016000975 201605432 PROFIS, spol.s.r.o. 34103201 výkon technika BOZP 71,70 05.12.2016 06.12.2016 20.12.2016
2016000974 11608830 RM Gastro - JAZ, s.r.o. 34153004 oprava pračky 231,76 05.12.2016 06.12.2016 20.12.2016
2016000973 2182016 SE-PRA EKO s.r.o. 47536811 odvoz a likvidácia B.R.K.O. 25,-- 05.12.2016 06.12.2016 20.12.2016
2016000954 20166589 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 1.174,44 29.11.2016 06.12.2016 20.12.2016
2016000947 16108808 DEMIFOOD,spol.s.r.o. 36324124 potraviny 802,83 24.11.2016 06.12.2016 20.12.2016
2016000985 161004115 M-MAS, s.r.o. 47179350 údržbársky materiál 282,36 08.12.2016 08.12.2016 21.12.2016
2016000984 2016453 BELJA,s.r.o. 36276634 služby na úseku PO 50,-- 07.12.2016 08.12.2016 21.12.2016
2016000983 1602833 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 spotr. tovar do kuchyne, práčovne 34,96 07.12.2016 08.12.2016 21.12.2016
2016000982 2016062 Ľubomír Ondráš  ELEKTROMONTÉR 33517487 previnutie elektromotora 142,20 07.12.2016 08.12.2016 21.12.2016
2016000981 20161295 Bc. Richard  Guček - GUR 35495669 tlačiareň LEXMARK MX410DE 491,04 07.12.2016 08.12.2016 21.12.2016
2016000971 116284568 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 152,11 05.12.2016 08.12.2016 21.12.2016
2016000970 1122016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 potraviny 73,50 05.12.2016 08.12.2016 21.12.2016
2016000965 116283968 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 11,52 02.12.2016 08.12.2016 21.12.2016
2016000964 16109018 DEMIFOOD,spol.s.r.o. 36324124 potraviny 219,32 02.12.2016 08.12.2016 21.12.2016
2016000963 16109027 DEMIFOOD,spol.s.r.o. 36324124 potraviny 402,25 02.12.2016 08.12.2016 21.12.2016
2016000951 16108920 DEMIFOOD,spol.s.r.o. 36324124 potraviny 349,30 29.11.2016 08.12.2016 21.12.2016
2016000991 54 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 spotr. tovar. kuchyňa, kancelárie 266,70 12.12.2016 09.12.2016 21.12.2016
2016000980 16109140 DEMIFOOD,spol.s.r.o. 36324124 potraviny 313,24 07.12.2016 14.12.2016 30.12.2016
2016000979 16109153 DEMIFOOD,spol.s.r.o. 36324124 potraviny 476,92 07.12.2016 14.12.2016 30.12.2016
2016000997 520161016 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 44444761 výkon pracovnej zdravotnej služby 100,-- 13.12.2016 14.12.2016 30.12.2016
2016000996 7610696200 Slovak Telekom,a. s. 35763469 telefónne hovory 0,96 13.12.2016 14.12.2016 30.12.2016
2016000995 7419262129 SPP a.s. 35815256 zemný plyn 5.921,84 12.12.2016 14.12.2016 30.12.2016
2016000994 1252016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 potraviny 93,10 12.12.2016 14.12.2016 30.12.2016
2016000993 116288578 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 470,22 12.12.2016 14.12.2016 30.12.2016
2016000992 116289584 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 191,33 12.12.2016 14.12.2016 30.12.2016
2016000988 7160889265 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 194,53 08.12.2016 14.12.2016 30.12.2016
2016000987 7190810290 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 2.336,17 08.12.2016 14.12.2016 30.12.2016
2016000986 7140985207 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 154,09 08.12.201 14.12.2016 30.12.2016
2016001001 7606828096 Slovak Telekom,a. s. 35763469 telefónne hovory 2,56 15.12.2016 15.12.2016 30.12.2016
2016001002 11611033 A-Z Elektro Skalica, s.r.o. 36240079 údržbársky materiál 148,66 15.12.2016 15.12.2016 30.12.2016
2016000998 161015471 ERI BAKERY a.s. 44514379 potraviny 521,46 13.12.2016 15.12.2016 30.12.2016
2016000999 16109357 DEMIFOOD,spol.s.r.o. 36324124 potraviny 476,56 13.12.2016 15.12.2016 30.12.2016
2016001009 16109358 DEMIFOOD,spol.s.r.o. 36324124 potraviny 777,02 13.12.2016 15.12.2016 30.12.2016
2016000990 16109248 DEMIFOOD,spol.s.r. 36324124 potraviny 765,85 09.12.2016 15.12.2016 30.12.2016
2016000989 16109218 DEMIFOOD,spol.s.r. 36324124 potraviny 319,81 09.12.2016 15.12.2016 30.12.2016
2016001008 2016028 JESÉNIA ZpS Skalica 42292468 čistiace a pracie prostriedky a OOB -1.316,- 16.12.2016 16.12.2016 30.12.2016
2016001014 201605877 PROFIS, spol.s.r.o. 34103201 výkon technika BOZP 71,70 21.12.2016 22.12.2016 03.01.2017
2016001011 116293660 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 246,17 20.12.2016 22.12.2016 03.01.2017
2016001010 63626 LARK,s.r.o. 31415296 potraviny 59,22 20.12.2016 22.12.2016 03.01.2017
2016001009 1272016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 potraviny 106,-- 20.12.2016 22.12.2016 03.01.2017
2016001007 20167093 Frape catering s.r.o. 44178450 potraviny 389,88 16.12.2016 22.12.2016 03.01.2017
2016001006 161135729 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 ABO-AC Universal - nájom 54,-- 16.12.2016 22.12.2016 03.01.2017
2016001005 161203907 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 čistiace prostriedky 138,89 16.12.2016 22.12.2016 03.01.2017
2016001004 16109430 DEMIFOOD,spol.s.r. 36324124 potraviny 594,23 15.12.2016 22.12.2016 03.01.2017
2016001003 116290867 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 529,50 15.12.2016 22.12.2016 03.01.2017
2016001015 116295141 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 384,79 21.12.2016 23.12.2016 04.01.2017
2016001016 116295130 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 709,55 21.12.2016 23.12.2016 04.01.2017
2016001017 20161402 Bc. Richard Guček . GuR 35495669 servisné práce, renovácie, toner, catr.HP 272,02 23.12.2016 23.12.201 04.01.2017
2016001018 20160142 REGION TZB, spol.s.r.o. 34116745 údržba a čistenie výmeníkov - ohrev vody 665,78 23.12.2016 23.12.2016 04.01.2017
2016001019 20160141 REGION TZB, spol.s.r.o. 34116745 plynový zásobník- pripojenie, montážne práce 7.875,-- 23.12.2016 23.12.2016 04.01.2017
2016001020 116296711 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 50,69 23.12.2016 23.12.2016 04.01.2017
2016001021 116296714 Bidvest Slovakia s.r.o. 3415219 potraviny 4,79 23.12.2016 23.12.2016 04.01.2017
2016001022 20160340 Mäso-potraviny Lašák, s.r.o. 34139141 potraviny 1.703,88 23.12.2016 23.12.2016 04.01.2017
2016001033 5 Marie Brydláková Textilní a spotřební zboží 13680188 obrusovina 42,93 28.12.2016 23.12.2016 04.01.2017
2016001035 20160803 H SPORT Marie Hrotková 20160803 pracovné oblečepracovné oblečenienie 125,-- 28.12.2016 28.12.2016 04.01.2017
2016001029 1322016 Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov 45711844 potraviny 182,40 28.12.2016 28.12.2016 04.01.2017
2016001030 116297332 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 162,04 28.12.2016 28.12.201 04.01.2017
2016001034 2016041 Ing.Briják Vladimír 33516634 rozšírenie STA - Markíza,Doma, Dajto 1.455,50 28.12.2016 28.12.2016 04.01.2017
2016001028 216317 Vojtech ONDROVIČ - HEVRON - VO 35292130 potraviny 741,71 28.12.2016 28.12.2016 04.01.2017
2016001025 611706 ECOLAB, s.r.o. 31342213 čistiace prostriedky 339,66 28.12.2016 28.12.2016 04.01.2017
2016001024 116194420 BVS, a.s. 35850370 vodné a stočné 1.810,46 28.12.2016 28.12.2016 04.01.2017
2016001023 416160750 region PRESS, s.r.o. 36252417 inzercia 60,-- 28.12.2016 28.12.2016 04.01.2017
2016001013 16109540 DEMIFOOD,spol.s.r. 36324124 potraviny 813,32 20.12.2016 28.12.2016 04.01.2017
2016001012 2016496 HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA 37769685 potraviny 1.738,88 20.12.2016 28.12.2016 04.01.2017
2016001036 2016529 JASO sk, s.r.o. 50070584 pranie bielizne 53,21 30.12.2016 30.12.2016 09.01.2017
2016001037 2016536 JASO sk, s.r.o. 50070584 pranie bielizne 82,31 30.12.2016 30.12.2016 09.01.2017
2016001038 2016051 Ing. Roman GAZÁREK 34471685 kurz odbor.vedomostí, 280,-- 30.12.2016 30.12.2016 09.01.2017
2016001039 20161434 Bc.Richard Guček - GuR 35495669 renovácia Samsung 31,50 30.12.2016 30.12.2016 09.01.2017
2016001040 7610817640 Slovak Telekom,a. s. 35763469 telefónne hovory 61,62 30.12.2016 30.12.2016 09.01.2017
2016001041 11601077 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 kancelárske potreby 274,75 30.12.2016 30.12.2016 09.01.2017
2016001043 116298405 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 potraviny 357,54 30.12.2016 30.12.2016 09.01.2017
2016001046 14081216 Ing. Ivan Šagát Cukráreň 17537533 potraviny 154,35 30.12.2016 30.12.2016 09.01.2017
                 

 

01.08.2016