Rok 2014

Dátum
vystavenia
Dátum
zverejnenia
Faktúra Dodávateľ
01.01.2014 23.01.2014 2014-J-F-0001.
pdf (845857)
SPP,a.s.
07.01.2014 23.01.2014 2014-J-F-0002
.pdf (293557)
GLS - Software
Ing. Svoboda Miroslav
03.01.2014 23.01.2014 2014-J-F-0003
.pdf (363635)
Slovak Telekom a.s.
10.01.2014 23.01.2014 2014-J-F-0004
.pdf (347501)
WITTO, s.r.o.
07.01.2014 23.01.2014 2014-J-F-0005
.pdf (2010435)
ZSE Energia, a.s.
09.01.2014 23.01.2014 2014-J-F-0006
.pdf (1126615)
ZSE Energia, a.s.
08.01.2014 23.01.2014 2014-J-F-0007
.pdf (273865)
Rang Erik - Reklama
21.01.2014 28.01.2014 2014-J-F-0008
.pdf (304498)
Telefónia, s.r.o.
21.01.2014 28.01.2014 2014-J-F-0009
.pdf (773290)
BVS, a.s.
31.01.2014 04.02.2014 2014-J-F-0010
.pdf (285173)
CORA GEO, s.r.o.
01.02.2014 04.02.2014 2014-J-F-0011
.pdf (436994)
SPP,a.s.
31.01.2014 04.02.2014 2014-J-F-0012
.pdf (730696)
KOHI-MARKET SK s.r.o.
31.01.2014 04.02.2014 2014-J-F-0013
.pdf (386871)
CWS - boco Slovensko,s.r.o.
31.01.2014 05.02.2014 2014-J-F-0014
.pdf (527280)
MD SLUŽBA ARCHITEKTA
31.01.2014 05.02.2014 2014-J-F-0015
pdf (355088)
WITTO,s.r.o.
31.01.2014 05.02.2014 2014-J-F-0016
.pdf (537604)
M-MAS,s.r.o.
31.01.2014 06.02.2014 2014-J-F-0017
.pdf (272186)
Bc. Richard Guček - GUR
03.02.2014 10.02.2014 2014.J-F-0018
.pdf (392417)
Slovak Telekom a.s.
11.02.2014 17.02.2014 2014-J-F-0019
.pdf (664378)
ZSE Energia, a.s.
13.02.2014 17.02.2014 2014-J-F-0020
.pdf (203887)
MERKURY MARKET
 SLOVAKIA,s.r.o.
13.02.2014 17.02.2014 2014-J-F-0021
.pdf (215868)
IKEA Bratislava, s.r.o.
14.02.2014 25.02.2014 2014-J-F-0022.
pdf (334595)
JASO s.r.o.
13.02.2014 25.02.2014 2014-J-F-0023.
pdf (322370)
Mgr. Olga Hertlová
LEKÁREŇ KRÁLOVSKÁ
28.02.2014 07.03.2014 2014-J-F-0024.
pdf (235988)
Bc. Richard Guček - GUR
27.02.2014 07.03.2014 2014-J-F-0025.
pdf (313903)
SARSTEDT spol. s.r.o.
19.02.2014 07.03.2014 2014-J-F-0026
.pdf (394526)
CWS - boco Slovensko,s.r.o.
15.02.2014 07.03.2014 2014-J-F-0027.
pdf (748040)
BVS, a.s.
28.02.2014 07.03.2014 2014-J-F-0028.
pdf (465423)
KOHI-MARKET SK s.r.o.
28.02.2014 10.03.2014 2014-J-F-0029
.pdf (577085)
M- MAS, s.r.o.
03.03.2014 10.03.2014 2014-J-F-0030.
pdf (634715)
ZSE Energia, a.s.
01.03.2014 10.03.2014 2014-J-F-0031
.pdf (445380)
SPP,a.s.
12.03.2014 14.03.2014 2014-J-F-0032.
pdf (550023)
DECODOM, spol. s.r.o.
07.03.2014 17.03.2014 2014-J-F-0033.
pdf (226280)
JYSK, s.r.o.
07.03.2014 17.03.2014 2014-J-F-0034.
pdf (204804)
JYSK, s.r.o.
28.02.2014 17.03.2014 2014-J-F-0035.
pdf (326687)
JASO s.r.o.
03.03.2014 20.03.2014 2014-J-F-0036.
pdf (398551)
Slovak Telekom a.s.
07.03.2014 20.03.2014 2014-J-F-0037.
pdf (244909)
NAY Elektrodom
12.03.2014 20.03.2014 2014-J-F-0038.
pdf (383452)
CWS - boco Slovensko,s.r.o.
11.03.2014 24.03.2014 2014-J-F-0039.
pdf (403827)
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Trnave
11.03.2014 24.03.2014 2014-J-F-0040
.pdf (267145)
PELKO, s.r.o.
14.03.2014 28.03.2014 2014-J-F-0041
.pdf (311477)
JASO, s.r.o.
15.03.2014 28.03.2014 2014-J-F-0042
.pdf (792244)
BVS, a.s.
17.03.2014 28.03.2014 2014-J-F-0043
.pdf (269714)
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Senici
19.03.2014 02.04.2014 2014-J-F-0044
.pdf (309029)
Telefónia, s.r.o.
20.03.2014 02.04.2014 2014-J-F-0045
.pdf (313643)
ECOLAB, s.r.o.
21.03.2014 02.04.2014 2014-J-F-0046
.pdf (339857)
Ing. Briják Vladimír
31.03.2014 07.04.2014 2014-J-F-0047
.pdf (298835)
KOHI-MARKET SK s.r.o.
31.03.2014 07.04.2014 2014-J-F-0048
.pdf (351783)
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o.
31.03.2014 10.04.2014 2014-J-F-0049
.pdf (366742)
M-MAS,s.r.o.
31.03.2014 10.04.2014 2014-J-F-0050
.pdf (275735)
BELJA,s.r.o.
01.04.2014 10.04.2014 2014-J-F-0051
.pdf (448177)
SPP,a.s.
31.03.2014 10.04.2014 2014-J-F-0052.
pdf (340810)
JASO, s.r.o.
02.04.2014 14..04.2014 2014-J-F-0053
.pdf (348142)
Vymyslický - Výťahy, spol.s.r.o.
06.04.2014 14..04.2014 2014-J-F-0054
.pdf (1837639)
ZSE Energia, a.s.
03.04.2014 17.04.2014 2014-J-F-0055
.pdf (389642)
Slovak Telekom a.s.
31.03.2014 17.04.2014 2014-J-F-0056
.pdf (328468)
M-MAS,s.r.o.
15.04.2014 22.04.2014 2014-J-F-0057.
pdf (395563)
CWS - boco Slovensko,s.r.o.
15.04.2014 30.04.2014 2014-J-F-0058
.pdf (797341)
BVS, a.s.
16.04.2014 30.04.2014 2014-J-F-0059.
pdf (319588)
JASO, s.r.o.
30.04.2014 07.05.2014 2014-J-F-0060.
pdf (330569)
JASO, s.r.o.
14.04.2014 07.05.2014 2014-J-F-0061.
pdf (573253)
WITTO, s.r.o.
03.05.2014 12.05.2014 2014-J-F-0062
.pdf (396818)
Slovak Telekom a.s.
01.05.2014 12.05.2014 2014-J-F-0063.
pdf (673380)
SPP,a.s.
06.05.2014 16.05.2014 2014-J-F-0064
.pdf (1699662)
ZSE Energia, a.s.
16.05.2014 21.05.2014 2014-J-F-0065
.pdf (330240)
JASO, s.r.o.
21.05.2014 26.05.2014 2014-J-F-0066
.pdf (273515)
JYSK, s.r.o.
21.05.2014 26.05.2014 2014-J-F-0067.
pdf (237745)
IKEA,s.r.o.
22.05.2014 28.05.2014 2014-J-F-0068.
pdf (328027)
BAL TIP SLOVAKIA,s.r.o.
21.05.2014 28.05.2014 2014-J-F-0069.
pdf (400109)
CWS - boco Slovensko,s.r.o.
28.05.2014 02.06.2014 2014-J-F-0070.
pdf (397538)
PROMYS soft,s.r.o.
23.05.2014 02.06.2014 2014-J-F-0071
.pdf (584205)
AUDY, s.r.o.
25.05.2014 06.06.2014 2014-J-F-0072
.pdf (348404)
Ing. Igor Duchaj - FEDAB
01.06.2014 10.06.2014 2014-J-F-0073
.pdf (451254)
SPP,a.s.
04.06.2014 10.06.2014 2014-J-F-0074
.pdf (1720358)
ZSE Energia, a.s.
30.05.2014 12.06.2014 2014-J-F-0075.
pdf (332443)
JASO, s.r.o.
31.05.2014 12.06.2014 2014-J-F-0076.
pdf (377029)
A-Z Elektro Skalica, s.r.o.
31.05.2014 13.06.2014 2014-J-F-0077
.pdf (510739)
M-MAS,s.r.o.
04.06.2014 13.06.2014 2014-J-F-0078
.pdf (345143)
ECOLAB, s.r.o.
30.05.2014 13.06.2014 2014-J-F-0079.
pdf (548469)
Ľ.Bureš - ABVO
03.06.2014 13.06.2014 2014-J-F-0080.
pdf (397647)
Slovak Telekom a.s.
26.05.2014 13.06.2014 2014-J-F-0081
.pdf (979323)
BVS, a.s.
11.06.2014 18.06.2014 2014-J-F-0082.
pdf (254266)
IKEA,s.r.o.
11.06.2014 18.06.2014 2014-J-F-0083.
pdf (304890)
METRO Cash a Carry Sk,s.r.o.
14.06.2014 23.06.2014 2014-J-F-0084
.pdf (778038)
BVS, a.s.
12.06.2014 23.06.2014 2014-J-F-0085.
pdf (306327)
METRO Cash a Carry Sk,s.r.o.
16.06.2014 23.06.2014 2014-J-F-0086
.pdf (317288)
JASO, s.r.o.
18.06.2014 23.06.2014 2014.J-F-0087
.pdf (395504)
CWS - boco Slovensko,s.r.o.
30.06.2014 02.07.2014 2014-J-F-0088
.pdf (386021)
KOHI-MARKET SK s.r.o.
30.06.2014 04.07.2014 2014-J-F-0089.
pdf (372220)
Vymyslický - Výtahy spol. s.r.o.
30.06.2014 04.07.2014 2014-J-F-0090
.pdf (240821)
BELJA,s.r.o.
30.06.2014 04.07.2014 2014-J-F-0091.
pdf (504913)
MD SLUŽBA ARCHITEKTA
30.06.2014 04.07.2014 2014-J-F-0092
.pdf (323027)
M-MAS,s.r.o.
01.07.2014 08.07.2014 2014-J-F-0093
.pdf (376315)
SPP,a.s.
30.06.2014 08.07.2014 2014-J-F-0094.
pdf (266577)
JASO, s.r.o.
04.07.2014 09.07.2014 2014-J-F-0095.
pdf (1558441)
ZSE Energia, a.s.
03.07.2014 09.07.2014 2014-J-F-0096.
pdf (325925)
Slovak Telekom a.s.
30.06.2014 15.07.2014 2014-J-F-0097.
pdf (215251)
Ing. Miloš Ladický- ELMED
14.07.2014 21.07.2014 2014-J-F-0098.
pdf (801814)
BVS, a.s.
14.07.2014 23.07.2014 2014-J-F-0099.
pdf (680234)
UNIQA poisťovńa, a.s.
18.07.2014 23.07.2014 2014-J-F-0100.
pdf (248439)
RM Gastro - JAZ s.r.o.
21.07.2014 29.07.2014 2014-J-F-0101.
pdf (313061)
JASO, s.r.o.
16.07.2014 29.07.2014 2014-J-F-0102.
pdf (368623)
CWS - boco Slovensko,s.r.o.
17.07.2014 01.08.2014 2014-J-F-0103
.pdf (301329)
I.B.Z. Kanalizácie,s.r.o.
30.07.2014 04.08.2014 2014-J-F-0104.
pdf (252724)
JASO, s.r.o.
31.07.2014 05.08.2014 2014-J-F-0105.
pdf (280646)
Bc. Richard Guček - GUR
31.07.2014 06.08.2014 2014-J-F-0106
.pdf (847684)
MD SLUŽBA ARCHITEKTA
31.07.2014 08.08.2014 2014-J-F-0107
.pdf (291846)
A-Z Elektro Skalica, s.r.o.
31.07.2014 08.08.2014 2014-J-F-0108.
pdf (276284)
PROFIS, s.r.o.
01.08.2014 08.08.2014 2014-J-F-0109.
pdf (632069)
SPP,a.s.
03.08.2014 11.08.2014 2014-J-F-0110.
pdf (334045)
Slovak Telekom a.s.
31.07.2014 15.08.2014 2014-J-F-0111.
pdf (219025)
BELJA,s.r.o.
06.08.2014 19.08.2014 2014-J-F-0112
.pdf (1526478)
ZSE Energia, a.s.
31.07.2014 19.08.2014 2014-J-F-0113
.pdf (493529)
KOHI-MARKET SK s.r.o.
14.08.2014 20.08.2014 2014-J-F-0114
.pdf (787709)
BVS, a.s.
20.08.2014 21.08.2014 2014-J-F-0115.
pdf (385857)
CWS - boco Slovensko,s.r.o.
19.08.2014 21.08.2014 2014-J-F-0116
.pdf (319936)
JASO, s.r.o.
28.08.2014 09.09.2014 2014-J-F-0117.
pdf (866216)
MD SLUŽBA  ARCHITEKTA
31.08.2014 09.09.2014 2014-J-F-0118
.pdf (288394)
PROFIS, s.r.o.
22.08.2014 09.09.2014 2014-J-F-0119
.pdf (579185)
Slovak Telekom a.s.
28.08.2014 09.09.2014 2014-J-F-0120
.pdf (324886)
JASO, s.r.o.
31.08.2014 09.09.2014 2014-J-F-0121
.pdf (391989)
M-MAS,s.r.o.
01.09.2014 12.09.2014 2014-J-F-0122.
pdf (473968)
SPP,a.s.
31.08.2014 12.09.2014 2014-J-F-0123.
pdf (295472)
BELJA,s.r.o.
04.09.2014 16.09.2014 2014-J-F-0124
.pdf (1640336)
ZSE Energia, a.s.
03.09.2014 16.09.2014 2014-J-F-0125.
pdf (438004)
Slovak Telekom a.s.
09.09.2014 19.09.2014 2014-J-F-0126.
pdf (289264)
PELKO, s.r.o.
17.09.2014 22.09.2014 2014-J-F-0127
.pdf (385621)
CWS - boco Slovensko,s.r.o.
14.09.2014 22.09.2014 2014-J-F-0128.
pdf (757101)
BVS, a.s.
13.09.2014 22.09.2014 2014-J-F-0129.
pdf (305619)
PYROHAL - Jaroslav Halaš
19.09.2014 26.09.2014 2014-J-F-0130.
pdf (325653)
JASO, s.r.o.
30.09.2014 03.10.2014 2014-J-F-0131.
pdf (313692)
A-Z Elektro Skalica, s.r.o.
30.09.2014 03.10.2014 2014-J-F-0132.
pdf (294671)
PROFIS, s.r.o.
29.09.2014 03.10.2014 2014-J-F-0133.
pdf (340990)
VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY
spol.s.r.o.
30.09.2014 03.10.2014 2014-J-F-0134.
pdf (287020)
BELJA,s.r.o.
22.09.2014 06.10.2014 2014-J-F-0135.
pdf (657742)
Slovak Telekom a.s.
30.09.2014 06.10.2014 2014-J-F-0136.
pdf (863747)
MD SLUŽBA  ARCHITEKTA
30.09.2014 10.10.2014 2014-J-F-0137.
pdf (375868)
M-MAS,s.r.o.
01.10.2014 10.10.2014 2014-J-F-0138.
pdf (458882)
SPP,a.s.
30.09.2014 13.10.2014 2014-J-F-0139.
pdf (322503)
JASO, s.r.o.
03.10.2014 13.10.2014 2014-J-F-0140.
pdf (390364)
Slovak Telekom a.s.
03.10.2014 13.10.2014 2014-J-F-0141.
pdf (551945)
ZSE Energia, a.s.
31.05.2014 13.10.2014 2014-J-F-0142
.pdf (490444)
KOHI-MARKET SK s.r.o.
15.10.2014 20.10.2014 2014-J-F-0143.
pdf (375676)
CWS - boco Slovensko,s.r.o.
14.10.2014 22.10.2014 2014-J-F-0144.
pdf (774228)
BVS, a.s.
20.10.2014 31.10.2014 2014-J-F-0145.
pdf (321962)
JASO, s.r.o.
31.10.2014 05.11.2014 2014-J-F-0146.
pdf (281626)
PROFIS, spol.s.r.o.
22.10.2014 07.11.2014 2014-J-F-0147.
pdf (643461)
Slovak Telekom a.s.
31.10.2014 07.11.2014 2014-J-F-0148.
pdf (292024)
A-Z Elektro Skalica, s.r.o.
31.10.2014 07.11.2014 2014-J-F-0149.
pdf (872684)
MD SLUŽBA  ARCHITEKTA
31.10.2014 10.11.2014 2014-J-F-0150.
pdf (303726)
JASO, s.r.o.
31.10.2014 10.11.2014 2014-J-F-0151.
pdf (291685)
BELJA,s.r.o.
05.11.2014 13.11.2014 2014-J-F-0152.
pdf (557722)
ZSE Energia, a.s.
03.11.2014 13.11.2014 2014-J-F-0153.
pdf (378597)
Slovak Telekom a.s.
14.11.2014 21.11.2014 2014-J-F-0154.
pdf (737629)
BVS, a.s.
31.10.2014 24.11.2014 2014-J-F-0155.
pdf (305251)
REMI -Regásek Ladislav
24.11.2014 28.11.2014 2014--J-F-156.
pdf (307631)
JASO, s.r.o.
28.11.2014 03.12.2014 2014-J-F-157.
pdf (822085)
MD SLUŽBA  ARCHITEKTA
22.11.2014 03.12.2014 2014-J-F-158.
pdf (641265)
Slovak Telekom a.s.
19.11.2014 03.12.2014 2014-J-F-159.
pdf (362810)
CWS - boco Slovensko,s.r.o.
28.11.2014 05.12.2014 2014-J-F-160
.pdf (304705)
JASO, s.r.o.
29.11.2014 05.12.2014 2014-J-F-161.
pdf (291270)
A-Z Elektro Skalica, s.r.o.
30.11.2014 05.12.2014 2014-J-F-162.
pdf (271412)
PROFIS, s.r.o.
03.12.2014 09.12.2014 2014-J-F-163.
pdf (623344)
ZSE Energia, a.s.
03.12.2014 11.12.2014 2014-J-F-164
.pdf (824262)
SPP,a.s.
03.12.2014 16.12.2014 2014-J-F-165.
pdf (386748)
Slovak Telekom a.s.
30.11.2014 16.12.2014 2014-J-F-166.
pdf (284531)
BELJA,s.r.o.
16.12.2014 23.12.2014 2014-J-F-167.
pdf (285780)
PROFIS, s.r.o.
14.12.2014 23.12.2014 2014-J-F-168.
pdf (800941)
BVS, a.s.
15.12.2014 23.12.2014 2014-J-F-169.
pdf (308625)
JASO, s.r.o.
15.12.2014 29.12.2014 2014-J-F-170.
pdf (336083)
Vymyslický - Výtahy spol.s.r.o.
10.12.2014 29.12.2014 2014-J-F-171.
pdf (384761)
CWS - boco Slovensko,s.r.o.
04.12.2014 30.12.2014 2014-J-F-172.
pdf (545169)
Generali Poisťovňa,a.s.