Rok 2015

Dátum
vystavenia
Dátum
zverejnenia
Faktúra Dodávateľ/Odberateľ
30.12.2014 15.01.2015 2015-J-F-0001
.pdf (817362)
Ing.arch. Mária Zwanzigerová CSc.
              MD SLUŽBA ARCHITEKTA
30.12.2014 15.01.2015 2015-J-F-0002.
pdf (318479)
JASO, s.r.o.
22.12.2014 15.01.2015 2015-J-F-0003
.pdf (589343)
Slovak Telekom, a.s.
31.12.2014 15.01.2015 2015-J-F-0004.
pdf (324773)
M-MAS, s.r.o.
31.12.2014 15.01.2015 2015-J-F-0005.
pdf (283433)
BELJA, s.r.o.
30.12.2014 15.01.2015 2015-J-F-0006
.pdf (492909)
Ľudovít Bureš - ABVO
03.01.2015 15.01.2015 2015-J-F-0007
.pdf (367408)
Slovak Telekom, a.s.
05.01.2015 19.01.2015 2015-J-F-0008
.pdf (584049)
ZSE Energia, a.s.
12.01.2015 19.01.2015 2015-J-F-0009.
pdf (1001094)
SPP, a.s.
14.01.2015 21.01.2015 2015-J-F-0010.
pdf (789984)
BVS,a.s.
15.01.2015 26.01.2015 2015-J-F-0011
.pdf (407790)
SPP, a.s.
20.01.2015 02.02.2015 2015-J-F-0012.
pdf (268563)
JASO, s.r.o.
21.01.2015 05.02.2015 2015-J-F-0013
.pdf (340114)
CWS - boco Slovensko, s.r.o.
22.01.2015 05.02.2015 2015-J-F-0014.
pdf (560040)
Slovak Telekom, a.s.
30.01.2015 05.02.2015 2015-J-F-0015.
pdf (819121)
Ing.arch. Mária Zwanzigerová CSc.
              MD SLUŽBA ARCHITEKTA
31.01.2015 05.02.2015 2015-J-F-0016.
pdf (275606)
PROFIS spol. s.r.o.
01.02.2015 09.02.2015 2015-J-F-0017.
pdf (422459)
SPP, a.s.
31.01.2015 09.02.2015 2015-J-F-0018.
pdf (268311)
CORA GEO, s.r.o.
31.01.2015 16.02.2015 2015-J-F-0019.
pdf (281893)
BELJA, s.r.o.
30.01.2015 19.02.2015 2015-J-F-0020
.pdf (272772)
JASO, s.r.o.
04.02.2015 19.02.2015 2015-J-F-0021
pdf (548498)
ZSE Energia, a.s.
03.02.2015 19.02.2015 2015-J-F-0022.
pdf (367386)
Slovak Telekom, a.s.
14.02.2015 27.02.2015 2015-J-F-0023.
pdf (785321)
BVS,a.s.
16.02.2015 27.02.2015 2015-J-F-0024.
pdf (318032)
WITTO,s.r.o.
18.02.2015 27.02.2015
 
2015-J-F-0025
.pdf (362474)
CWS - boco Slovensko, s.r.o.
17.02.2015 27.02.2015 2015-J-F-0026
.pdf (269439)
JASO, s.r.o.
22.02.2015 05.03.2015 2015-J-F-0027.
pdf (551843)
Slovak Telekom, a.s.
27.02.2015 05.03.2015 2015-J-F-0028.
pdf (796440)
Ing.arch. Mária Zwanzigerová CSc.
              MD SLUŽBA ARCHITEKTA
28.02.2015 05.03.2015 2015-J-F-0029.
pdf (234147)
PROFIS spol. s.r.o.
01.03.2015 13.03.2015 2015-J-F-0030.
pdf (409203)
SPP, a.s.
28.02.2015 13.03.2015 2015-J-F-0031.
pdf (268020)
BELJA, s.r.o.
03.03.2015 13.03.2015 2015-J-F-0032.
pdf (314063)
AUDY,s.r.o.
03.03.2015 13.03.2015 2015-J-F-0033.
pdf (523412)
ZSE Energia, a.s.
27.02.2015 13.03.2015 2015-J-F-0034.
pdf (260406)
JASO, s.r.o.
03.03.2015 13.03.2015 2015-J-F-0035.
pdf (333136)
Slovak Telekom, a.s.
10.03.2015 23.03.2015 2015-J-F-0036.
pdf (231526)
PELKO,s.r.o.
14.03.2015 27.03.2015 2015-J-F-0037.
pdf (703533)
BVS,a.s.
18.03.2015 27.03.2015 2015-J-F-0038.
pdf (328039)
CWS - boco Slovensko, s.r.o.
18.03.2015 01.04.2015 2015-J-F-0039.
pdf (263821)
Fakultná nemocnica s poliklinikou
SKALICA,a.s.
20.03.2015 08.04.2015 2015-J-F-0040.
pdf (255031)
JASO, s.r.o.
22.03.2015 08.04.2015 2015-J-F-0041.
pdf (602043)
Slovak Telekom, a.s.
27.03.2015 13.04.2015 2015-J-F-0042
.pdf (394386)
Vymyslický - Výťahy spol. s.r.o.
31.03.2015 13.04.2015 2015-J-F-0043.
pdf (794339)
Ing.arch. Mária Zwanzigerová CSc.
 MD SLUŽBA ARCHITEKTA
31.03.2015 13.04.2015 2015-J-F-0044.
pdf (259679)
JASO, s.r.o.
31.03.2015 13.04.2015 2015-J-F-0045.
pdf (344448)
PROFIS spol. s.r.o.
31.03.2015 13.04.2015 2015-J-F-0046.
pdf (258720)
BELJA, s.r.o.
01.04.2015 17.04.2015 2015-J-F-0047.
pdf (524574)
SPP, a.s.
03.04.2015 17.04.2015 2015-J-F-0048.
pdf (344364)
Slovak Telekom, a.s.
02.04.2015 20.04.2015 2015-J-F-0049.
pdf (504863)
ZSE Energia, a.s.
31.03.2015 20.04.2015 2015-J-F-0050.
pdf (432243)
Ľudovít Bureš - ABVO
14.04.2015 27.04.2015 2015-J-F-0051.
pdf (703174)
BVS,a.s.
22.04.2015 27.04.2015 2015-J-F-0052.
pdf (334206)
CWS - boco Slovensko, s.r.o.
20.04.2015 27.04.2015 2015-J-F-0053
.pdf (239610)
JASO, s.r.o.
22.04.2015 07.05.2015 2015-J-F-0054
.pdf (583403)
Slovak Telekom, a.s.
04.05.2015 11.05.2015 2015-J-F-0055
.pdf (338176)
Slovak Telekom, a.s.
30.04.2015 11.05.2015 2015-J-F-0056.
pdf (255840)
BELJA, s.r.o.
30.04.2015 11.05.2015 2015-J-F-0057.
pdf (252084)
JASO, s.r.o.
01.05.2015 11.05.2015 2015-J-F-0058.
pdf (414988)
SPP, a.s.
30.04.2015 11.05.2015 2015-J-F-0059.
pdf (245280)
PROFIS spol. s.r.o.
30.04.2015 22.05.2015 2015-J-F-0060.
pdf (798150)
Ing.arch. Mária Zwanzigerová,CSc.
MD SLUŽBA ARCHITEKTA
20.05.2015 22.05.2015 2015-J-F-0061.
pdf (336948)

CWS - boco Slovensko, s.r.o.
14.05.2015 22.05.2015 2015-J-FO-2015001.
pdf (236421)
Materská škola a detské jasle
Slniečko, n.o.
15.05.2015 25.05.2015 2015-J-F-0062.
pdf (326773)
JASO, s.r.o.
29.05.2015 01.06.2015 2015-J-F-0063.
pdf (312614)
Ing. Igor Duchaj - FEDAB
01.06.2015 02.06.2015 2015-J-FO2015002.
pdf (235022)
Materská škola a detské jasle
Slniečko, n.o.
25.05.2015 02.06.2015 2015-J-F-0064.
pdf (550490)
PROMYS soft, s.r.o.
22.05.2015 02.06.2015 2015-J-F-0065.
pdf (830355)
BVS,a.s.
03.06.2015 10.06.2015 2015-J-F-0066.
pdf (275965)
A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o.
20.05.2015 10.06.2015 2015-J-F-0067.
pdf (575548)
Slovak Telekom, a.s.
31.05.2015 10.06.2015 2015-J-F-0068.
pdf (258528)
PROFIS spol. s.r.o.
29.05.2015 19.06.2015 2015-J-F-0069.
pdf (464506)
Ing.arch. Mária Zwanzigerová,CSc.
MD SLUŽBA ARCHITEKTA
01.06.2015 19.06.2015 2015-J-F-0070.
pdf (426769)
SPP, a.s.
07.05.2015 19.06.2015 2015-J-F-0071.
pdf (528876)
ZSE Energia, a.s.
31.05.2015 19.06.2015 2015-J-F-0072.
pdf (276609)
BELJA, s.r.o.
04.06.2015 23.06.2015 2015-J-F-0073.
pdf (405160)
Slovak Telekom, a.s.
04.06.2015 23.06.2015 2015-J-F-0074.
pdf (532065)
ZSE Energia, a.s.
29.05.2015 29.06.2015 2015-J-F-0075.
pdf (260159)
JASO, s.r.o.
09.06.2015 29.06.2015 2015-J-F-0076.
pdf (281698)
Fakultná nemocnica s poliklinikou
Skalica,a.s.
13.06.2015 29.06.2015 2015-J-F-0077
.pdf (696043)
BVS,a.s.
16.06.2015 30.06.2015 2015-J-F-0078.
pdf (253040)
JASO, s.r.o.
12.06.2015 30.06.2015 2015-J-F-0079.
pdf (271595)
SAKO František -PROFSYS
17.06.2015 30.06.2015 2015-J-F-0080.
pdf (340235)
CWS - boco Slovensko, s.r.o.
30.06.2015 10.07.2015 2015-J-F-0081.
pdf (273917)
BELJA, s.r.o.
01.07.2015 10.07.2015 2015-J-F-0082.
pdf (433007)
SPP, a.s.
22.06.2015 10.07.2015 2015-F-0083.
pdf (606702)
Slovak Telekom, a.s.
30.06.2015 10.07.2015 2015-J-F-0084.
pdf (901911)
Ing.arch. Mária Zwanzigerová,CSc.
MD SLUŽBA ARCHITEKTA
03.07.2015 15.07.2015 2015-J-F-0085
pdf (352786)
Slovak Telekom, a.s.
06.07.2015 15.07.2015 2015-J-F-0086.
pdf (483007)
ZSE Energia, a.s.
30.06.2015 15.07.2015 2015-J-F-0087.
pdf (273810)
JASO, s.r.o.
30.06.2015 15.07.2015 2015-J-F-0088.
pdf (328152)
Vymyslický - VÝTAHY spol. s.r.o.
30.06.2015 15.07.2015 2015-J-F-0089.
pdf (246067)
PROFIS spol. s.r.o.
13.07.2015 20.07.2015 2015-J-F-0090.
pdf (789268)
SPP, a.s.
13.07.2015 03.08.2015 2015-J-F-0091.
pdf (631100)
UNIQA poisťovňa, a.s.
20.07.2015 03.08.2015 2015-J-F-0092.
pdf (269814)
JASO, s.r.o.
13.07.2015 07.08.2015 2015-J-F-0093
.pdf (695045)
BVS,a.s.
25.06.2015 07..08.2015 2015-J-F-0094.
pdf (271812)
REMI - Regásek Ladislav
26.03.2015 07..08.2015 2015-J-F-0095.
pdf (267246)
REMI - Regásek Ladislav
31.07.2015 13.08.2015 2015-J-F-0096.
pdf (237815)
PROFIS spol. s.r.o.
31.07.2015 13.08.2015 2015-J-F-0097.
pdf (470060)
Ing.arch. Mária Zwanzigerová,CSc.
MD SLUŽBA ARCHITEKTA
31.07.2015 13.08.2015 2015-J-F-0098.
pdf (282826)
BELJA, s.r.o.
31.07.2015 13.08.2015 2015-J-F-0099.
pdf (263789)
JASO, s.r.o.
01.08.2015 13.08.2015 2015-J-F-0100.
pdf (380642)
SPP, a.s.
22.07.2015 13.08.2015 2015-J-F-0101.
pdf (1448610)
SPP, a.s.
22.07.2015 13.08.2015 2015-J-F-0102.
pdf (625102)
Slovak Telekom, a.s.
15.07.2015 13.08.2015 2015-J-F-0103.
pdf (333381)
CWS - boco Slovensko, s.r.o.
02.08.2015 18.08.2015 2015-J-F-0104.
pdf (336437)
Slovak Telekom, a.s.
05.08.2015 18.08.2015 2015-J-F-0105.
pdf (467726)
ZSE Energia, a.s.
01.07.2015 18.08.2015 2015-J-FO2015003
.pdf (240511)
Materská škola a detské jasle
Slniečko, n.o.
13.08.2015 02.09.2015 2015-J-F-0106.
pdf (709203)
BVS,a.s.
19.08.2015 02.09.2015 2015-J-F-0107.
pdf (346001)
CWS - boco Slovensko, s.r.o.
21.08.2015 02.09.2015 2015-J-F-0108.
pdf (270905)
JASO, s.r.o.
11.08.2015 02.09.2015 2015-J-FO2015004.
pdf (239419)
Zariadenie pre seniorov Skalica