9-12/2015

Interné číslo
faktúry

Externé číslo faktúry Dodávateľ/
Odberateľ
IČO Predmet
faktúry
Cena
 v €, vrátane DPH
Dátum
evidencie
Dátum
úhrady
Dátum
zverejnenia
2015000110 7303301166 SPP,a.s. 35815256 zemný plyn 1000,-- 02092015 04092015 16092015
2015000109 7507624798 Slovak Telekom,a.s. 35763469 telefónne hovory 26,88 02092015 04092015 16092015
2015000111 1032015 SLUŽBA ARCHITEKTZA
Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc.
17541956 pranie bielizne 149,40 04092015 07092015 16092015
2015000112 201504425 PROFIS,spol. s.r.o. 34103201 výkon technika BOZP 36,-- 07092015 10092015 17092015
2015000113 2015329 JASO,s.r.o., 314114495 pranie bielizne 231,92 09092015 10092015 17092015
2015000114 2015322 BELJA,s.r.o., 36276634 služby na úseku PO 35,-- 09092015 10092015 17092015
2015000115 7140879232 ZSE Energia,a.s., 36677281 elektrická energia 1.221,26 09092015 10092015 17092015
2015000116 4777300352 Slovak Telekom,a.s. 35763469 telefónne hovory 35,-- 0209.2015 10092015 17092015
2015000118 2015359 PELKO,s.r.o.
 
36261904 čistenie komínov a dymovodov 28,80 16092015 18092015 21092015
2015000117 1592015 PYROHAL - Jaroslav Halaš
 
37173952 kontrola a oprava hasiacich prístrojov 169,80 16092015 18092015 21092015
FO2015005 FO2015005 Zariadenie pre seniorov Skalica 00596469 rehabilitačné, konzultačné a terapeutické služby 15.000,-- 25092015   30.09.2015
2015000120 2015347 JASO,s.r.o. 314114495 pranie bielizne 227,75 21092015 22092015 02102015
2015000119 520150694 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 44444761 výkony pracovnej zdravotnej služby 72,60 21092015 22092015 02102015
2015000121 1500134326

BVS,a.s.

35850370 vodné a stočné 635,27 23092015 25092015 02102015
2015000124 7508584451 Slovak Telekom,a.s. 35763469 telefónne hovory 26,58 02102015 08102015 21102015
2015000127 1162015 SLUŽBA ARCHITEKTA
Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc.
17541956 pranie bielizne 118,08 02102015 08102015 21102015
2015000126 7175174905 SPP,a.s. 35815256 zemný plyn 1000,-- 02102015 08102015 21102015
2015000122 15103 REMI-  Ladislav  Regásek 30763037 funkčná a odborná skúška EPS 180,-- 02102015 08102015 21102015
2015000123 2015358 JASO,s.r.o. 314114495


 
pranie bielizne 228,92 02102015 08102015 21102015
2015000125 2015364 BELJA,s.r.o., 36276634 služby na úseku PO 35,-- 02102015 08102015 21102015
2015000129 201504931 PROFIS,spol. s.r.o. 34103201 výkon technika BOZP 36,-- 07102015 08102015 21102015
2015000128 110150209 Vymyslický - Výtahy, spol s.r.o. 44962185 servis výťahu 280,80 06102015 08102015 21102015
2015000131 4778247005 Slovak Telekom,a.s. 35763469 telefónne hovory 44,89 12102015 14102015 26102015
2015000130 7111325721 ZSE Energia,a.s., 36677281 elektrická energia 1.296,72 12102015 14102015 26102015
FO2015006 FO2015006 Zariadenie pre seniorov Skalica 00596469 rehabilitačné, konzultačné a terapeutické služby 10.000,-- 27.10.2015   27.10.2015
2015000132 1500134326 BVS,a.s. 35850370 vodné a stočné 635,27 20102015 23102015 02112015
2015000134 2015384 JASO,s.r.o. 314114495 pranie bielizne 271,88 26102015 28102015 02112015
2015000133 2015172 Libor RYBECKÝ Servis APH 11839848 prehliadka a nastavenie plynových kotlov 80,-- 26102015 28102015 02112015
2015000135 151128677 CWS boco Slovensko, s.r.o. 31411045 nájomné - ABO 114,29 26102015 28102015 02112015
2015000137 7268423507 SPP a.s. 35815256 zemný plyn 1.000,-- 02112015 03112015 18112015
2015000136 7509555238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 27,79 30102015 03112015 18112015
2015000138 150148 ARJO-HUMANIC SK,s.r.o. 36679607 výškovo nastviteľná vaňa so vstavanou dezinfekciou 7.398,-- 02112015 03112015 18112015
2015000139 2015404 JASO s.r.o. 31411495 pranie bielizne 235,01 05112015 06112015 20112015
2015000140 201505671 PROFIS, spol.s.r.o. 34103201 výkon technika BOZP 36,-- 05112015 06112015 20112015
2015000141 1272015 SLUŽBA ARCHITEKTA
Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc.
17541956 pranie bielizne 161,88 06112015 11112015 20112015
2015000143 7150839614 ZSE Energia,a.s., 36677281 elektrická energia 1.510,56 10112015 12112015 20112015
2015000144 8779145786 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 44,32 10112015 12112015 20112015
2015000142 2015412 BELJA, s.r.o. 36276634 služby na úseku PO 35,-- 10112015 12112015 20112015
FO2015007 FO2015007 Materská škola a detské jasle Slniečko, n.o. 36084581 haloterapia 34,-- 19.11.2015   27.11.2015
2015000145 151131504 CWS boco Slovensko, s.r.o. 31411045 nájomné - ABO 114,29 20112015 23112015 04122015
2015000146 2015424 JASO s.r.o. 31411495 pranie bielizne 225,52 23112015 23112015 04122015
2015000147 151127214 CWS boco Slovensko, s.r.o. 31411045 nájomné - ABO 114,29 23112015 23112015 04122015
2015000148 1500134326 BVS,a.s. 35850370 vodné a stočné 635,27 24112015 26112015 07122015
FO2015008 FO2015008 Zariadenie pre seniorov Skalica 00596469 rehabilitačné, konzultačné a terapeutické služby 25.000,-- 26112015   30112015
2015000150 7510511803 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 26,58 30112015 01122015 14122015
2015000149 5720068931 Generali Poisťovňa a.s. 35709332 poistné na rok 2016 863,-- 25112015 01122015 14122015
2015000153 201506232 PROFIS, spol.s.r.o. 34103201 výkon technika BOZP 36,-- 04122015 04122015 14122015
2015000152 2015450 JASO s.r.o. 31411495 pranie bielizne 268,-- 04122015 04122015 14122015
2015000151 7105632834 SPP a.s. 35815256 zemný plyn 1.000,-- 02122015 04122015 14122015
2015000154 1392015 SLUŽBA ARCHITEKTA
Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc.
17541956 pranie bielizne 158,04 07122015 07122015
 
14122015
2015000155 7130987301 ZSE Energia,a.s., 36677281 elektrická energia 1.472,86 07122015 08122015 14122015
2015000157 4780055168 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 46,28 09122015 10122015 14122015
2015000156 2015452 BELJA, s.r.o. 36276634 služby na úseku PO 35,-- 09122015 10122015 14122015
2015000158 520151006 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 44444761 výkon pracovnej, zdrav. služby 72,60 15122015 16122015 04012016
FO2015009 FO2015009
 
Materská škola a detské jasle Slniečko, n.o. 36084581 haloterapia 16,-- 151222015   21122015
2015000159 110150311 VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY spol. s.r.o. 44962185 servis výťahu, IV./2015 280,80 18122015 18122015 04012016
2015000160 151135305 CWS boco Slovensko, s.r.o. 31411045 nájomné - ABO 114,29 18122015 18122015 04012016
2015000161 1500134326 BVS,a.s. 35850370 vodné a stočné 635,27 21122015 21122015
 
04012016
2015000162 2015473 JASO s.r.o. 31411495 pranie bielizne 242,60 22122015 28122015 11012016
2015000163 201506798 PROFIS, spol.s.r.o. 34103201 výkon technika BOZP 36,-- 28122015 28122015 11012016
2015000165 2015442 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 služby programu SAGA na r. 2016 137,40 29122015 29122015
 
11012016
2015000164 20150025 Pavel Filip - Rozličný tovar 34737561 plachty, návlečky na paplóny a vankúše 2.600,-- 29122015
 
29122015 11012016
2015000166 2015027 Zariadenie pre seniorov Skalica 00596469 čistiace a pracie prostriedky, pracovná obuv a odev za r. 2015 11.142,86 28122015 30122015 13012016