Rok 2016

Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Dodávateľ/Odberateľ IČO Predmet faktúry Cena v € vrátane DPH Dátum evidencie Dátum úhrady Dátum zverejnenia
2016000001 2015501 BELJA,s.r.o. 36276634 služby PO 35,-- 05.01.2016 13.01.2016 15.02.2016
2016000002 2015501 JASO, s.r.o. 50070584 pranie prádla 248,40 07.01.2016 13.01.2016 15.02.2016
2016000003 1512015 Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc. 17541956 čistenie prádla 140,28 07.01.2016 13.01.2016 15.02.2016
2016000004 8780966961 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 42,22 11.01.2016 13.01.2016 15.02.2016
2016000005 7511463801 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 26,23 11.01.2016 13.01.2016 15.02.2016
2016000006 7140905020 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 1.556,83 13.01.2016 13.01.2016 15.02.2016
2016000007 15142 REMI- Ladislav Regásek 30763037 ročná funkčná skúška EPS 360,-- 13.01.2016 25.01.2016 15.02.2016
2016000008 15143 REMI- Ladislav Regásek 30763037 montážne práce na oprave 91,-- 13.01.2016 25.01.2016 15.02.2016
2016000009 7278466455 SPP,a.s. 35815256 zemný plyn 1.100,-- 14.01.2016 18.01.2016 15.02.2016
2016000010 7438219555 SPP,a.s. 35815256 zemný plyn -580,06 19.01.2016 22.01.2016 15.02.2016
2016000011 1500134326 BVS,a.s. 35850370 vodné, stočné 635,27 19.01.2016 28.01.2016 15.02.2016
2016000012 2016004 JASO, s.r.o. 50070584 pranie prádla 200,50 20.01.2016 25.01.2016 15.02.2016
2016000013 092016 Centrum MEMORY,n.o. 31821791 vzdelávací kurz 85,-- 25.01.2016 28.01.2016 15.02.2016
2016000014 7600857797 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 28,04 28.01.2016 02.02.2016 15.02.2016
2016000015 161101043 CWS boco Slovensko 31411045 nájomné -ABO 114,29 29.01.2016 02.02.2016 15.02.2016
2016000016 1620061432 Mesto Skalica 00309982 popl. za komunálny odpad 1.159,48 02.02.2016 19.02.2016 23.02.2016
2016000017 7213596177 SPP a.s. 35815256 zemný plyn 1.100,-- 02.02.2016 11.02.2016 23.02.2016
2016000018 2016009 JASO, s.r.o. 50070584 pranie prádla 205,33 05.02.2016 11.02.2016 23.02.2016
2016000019 201600358 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 výkon technika  BOZP 36,-- 05.02.2016 11.02.2016 23.02.2016
2016000020 1601057 CORA GEO,s.r.o. 31612989 ASW Update 524,98 05.02.2016 11.02.2016 23.02.2016
2016000021 2016019 BELJA,s.r.o. 36276634 služby PO 35,-- 08.02.2016 11.02.2016 23.02.2016
2016000022 7140910174 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 1.549,12 08.02.2016 11.02.2016 23.02.2016
2016000023 082016 Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc. 17541956 čistenie prádla 142,32 10.02.2016 11.02.2016 23.02.2016
2016000024 9781881941 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 51,-- 11.02.2016 11.02.2016 23.02.2016
2016000025 2016036 JASO, s.r.o. 50070584 pranie prádla 311,60 24.02.2016 03.03.2016 14.03.2016
2016000026 161105395 CWS boco Slovensko 31411045 nájomné -ABO 114,29 25.02.2016 03.03.2016 14.03.2016
2016000027 1500134326 BVS,a.s. 35850370 vodné, stočné 635,27 26.02.2016 03.03.2016 14.03.2016
2016000028 7601807854 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 27,59 03.03.2016 03.03.2016 14.03.2016
2016000029 7213644431 SPP,a.s. 35815256 zemný plyn 1.100,- 03.03.2016 03.03.2016 14.03.2016
2016000030 162016 Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc. 17541956 čistenie prádla 163,44 04.03.2016 04.03.2016 14.03.2016
2016000031 2016060 JASO, s.r.o. 50070584 pranie prádla 213,18 08.03.2016 09.03.2016 14.03.2016
2016000032 201600813 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 výkon technika  BOZP 36,-- 08.03.2016 09.03.2016 14.03.2016
2016000033 2016059 BELJA,s.r.o. 36276634 služby PO 35,-- 08.03.2016 09.03.2016 14.03.2016
2016000034 7111364406 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 1.456,28 09.03.2016 15.03.2016 24.03.2016
2016000035 3782804899 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 55,33 09.03.2016 15.03.2016 24.03.2016
2016000036 20160204 Bc. Richard Guček- GUR 35495669 servisné práce, toner 185,92 09.03.2016 15.03.2016 24.03.2016
2016000037 2016117 PELKO,s.r.o. 36261904 čistenie a kontrola komínov 28,80 14.03.2016 15.03.2016 24.03.2016
2016000038 520160140 Fakultná nemocnica s poliklinikou 44444761 výkon pracovnej zdravotnej služby 90,-- 18.03.2016 24.03.2016 24.03.2016
2016000039 2016082 JASO, s.r.o. 50070584 čistenie prádla 216,40 21.03.2016 24.03.2016 24.03.2016
2016000040 1500134326 BVS,a.s. 35850370 vodné, stočné 635,27 21.03.2016 24.03.2016 24.03.2016
2016000041 161107128 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 ABO - nájom 114,29 22.03.2016 24.03.2016 24.03.2016
2016000042 603052 ECOLAB,s.r.o. 31342213 INST.
nájom
3,96 30.03.2016 01.04.2016 01.04.2016
2016000043 7602765860 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 26,18 31.03.2016 01.04.2016 01.04.2016
2016000044 11600253 KOHI-MARKET SK,s.r.o. 44796064 kancelárske potreby 15,73 04.04.2016 06.04.2016 08.04.2016
2016000045 242016 Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc. 17541956 čistenie prádla 173,40 04.04.2016 06.04.2016 08.04.2016
2016000046 2016098 JASO, s.r.o. 50070584 čistenie prádla 239,69 05.04.2016 06.04.2016 08.04.2016
2016000047 11602039 RM Gastro -JAZ.s.r.o. 34153004 oprava práčky 237,46 05.04.2016 06.04.2016 08.04.2016
2016000048 7185304290 SPP,a.s. 35815256 zemný plyn 1.100,- 05.04.2016 06.04.2016 08.04.2016
2016000049 201601392 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 výkon technika  BOZP 36,-- 06.04.2016 11.04.2016 11.04.2016
2016000050 2016106 BELJA,s.r.o. 36276634 služby PO 35,-- 06.04.2016 11.04.2016 11.04.2016
2016000051 9783727807 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 46,90 07.04.2016 11.04.2016 22.04.2016
2016000052 110160045 Vymyslický - Výťahy spol. s.r.o. 44962185 servis výťahu 280,80 07.04.2016 11.04.2016 22.04.2016
2016000053 7121150166 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 1.440,22 12.04.2016 13.04.2016 22.04.2016
2016000054 1500134326 BVS,a.s. 35850370 vodné, stočné 635,27 19.04.2016 20.04.2016 22.04.2016
2016000055 2016121 JASO, s.r.o. 50070584 čistenie prádla 214,46 20.04.2016 26.04.2016 09.05.2016
2016000056 11602436 RM Gastro -JAZ.s.r.o. 34153004 oprava práčky 164,36 25.04.2016 26.04.2016 09.05.2016
2016000057 161111063 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 ABO - nájom 114,29 25.04.2016 26.04.2016 09.05.2016
2016000058 7603736270 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 27,68 02.05.2016 04.05.2016 13.05.2016
2016000059 7213667422 SPP,a.s. 35815256 zemný plyn 1.100,- 03.05.2016 04.05.2016 13.05.2016
2016000060 322016 Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc. 17541956 čistenie prádla 155,88 04.05.2016 04.05.2016 13.05.2016
2016000061 2016010 Zariadenie pre seniorov Skalica 00596469 čistiace a pracie prostriedky 1-3/2016 2.466,98 04.05.2016 17.05.2016 17.05.2016
2016000062 2016145 JASO, s.r.o. 50070584 čistenie prádla 237,53 05.05.2016 11.05.2016 17.05.2016
2016000063 2016146 BELJA,s.r.o. 36276634 služby PO 35,-- 05.05.2016 11.05.2016 17.05.2016
2016000064 201602050 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 výkon technika  BOZP 36,-- 09.05.2016 11.05.2016 17.05.2016
2016000065 7131024154 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 1.284,72 09.05.2016 11.05.2016 17.05.2016
2016000066 1784656470 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 35,12 11.05.2016 11.05.2016 17.05.2016
2016000067 2016167 JASO, s.r.o. 50070584 čistenie prádla 175,81 18.05.2016 24.05.2016 25.05.2016
2016000068 161114223 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 ABO - nájom 114,29 19.05.2016 26.05.2016 31.05.2016
FO- 2016001 FO- 2016001 ZpS Skalica 00596469 zabezpečenie konzultačných, rehabilitačných a terapeutických služieb obd.
 1-3/2016
20.000,- 01.05.2016 04.05.2016 31.05.2016
FO-
2016002
FO-
2016002
ZpS Skalica 00596469 zabezpečenie konzultačných, rehabilitačných a terapeutických služieb obd.
 4-5/2016
20.000,- 31.05.2016 31.05.2016 06.06.2016
2016000069 1500134326 BVS,a.s. 35850370 vodné, stočné -1.319,57 26.05.2016 31.05.2016 06.06.2016
2016000070 7604689926 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 31,49 31.05.2016 03.06.2016 06.06.2016
2016000071 7303477250 SPP,a.s. 35815256 zemný plyn 1.100,-- 02.06.2016 03.06.2016 06.06.2016
2016000072 2016200 JASO, s.r.o. 50070584 čistenie prádla 206,81 03.06.2016 08.06.2016 13.06.2016
2016000073 7102521995 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 1.300,69 08.06.2016 08.06.2016 13.06.2016
2016000074 201602593 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 výkon technika  BOZP 36,-- 08.06.2016 08.06.2016 13.06.2016
2016000075 2016190 BELJA,s.r.o. 36276634 služby PO 35,-- 08.06.2016 08.06.2016 13.06.2016
2016000076 1601245 BAL TIP Slovakia,s.r.o. 36260428 čistiace potreby 8,28 08.06.2016 08.06.2016 13.06.2016
2016000077 3785585892 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 44,23 08.06.2016 08.06.2016 13.06.2016
2016000078 462016 Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc. 17541956 čistenie prádla 211,56 08.06.2016 08.06.2016 13.06.2016
2016000079 20160038 FEDAB, Ing.Igor Duchaj 46089705 skúšky a prehliadky vyhr. tech. zariadení (plyn) 308,41 15.06.2016 17.06.2016 01.07.2016
2016000080 742016 KLIMA-KOV s.r.o. 46239961 dodávka a montáž klimatizácie 900,-- 15.06.2016 28.06.2016 01.07.2016
2016000081 161116878 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 ABO - nájom 114,29 17.06.2016 22.06.2016 01.07.2016
2016000082 520160464 Fakultná nemocnica s poliklinikou 44444761 výkon pracovnej zdravotnej služby 90,-- 20.06.2016 22.06.2016 01.07.2016
2016000083 1600134326 BVS,a.s. 35850370 vodné, stočné 474,78 21.06.2016 22.06.2016 01.07.2016
2016000084 2016216 JASO Sk s.r.o. 50070584 čistenie prádla 163,45 27.06.2016 29.06.2016 06.07.2016
2016000085 7605654223 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 31,38 30.06.2016 06.07.2016 08.07.2016
2016000086 2016241 JASO  sk, s.r.o. 50070584 čistenie prádla 272,02 06.07.2016 08.07.2016 11.07.2016
2016000087 110160166 VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY spol. s.r.o. 44962185 servis výťahu 280,80 06.07.2016 08.07.2016 11.07.2016
2016000088 7208719369 SPP,a.s. 35815256 zemný plyn 1.100,-- 06.07.2016 08.07.2016 11.07.2016
2016000089 2016237 BELJA,s.r.o. 36276634 služby PO 65,-- 06.07.2016 08.07.2016 11.07.2016
2016000090 7786517432 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 43,10 07.07.2016 08.07.2016 11.07.2016
2016000091 2016170 ABC-servis, družstvo 36250821 okenná sieť 20,40 11.07.2016 13.07.2016 15.07.2016
2016000092 2016171 ABC-servis, družstvo 36250821 okenná sieť 19,10 11.07.2016 13.07.2016 15.07.2016
2016000093 2016169 ABC-servis, družstvo 36250821 sieťové dvere 87,20 11.07.2016 13.07.2016 15.07.2016
2016000094 2016168 ABC-servis, družstvo 36250821 sieťové dvere 89,20 11.07.2016 13.07.2016 15.07.2016
2016000095 201603078 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 výkon technika  BOZP 36,-- 11.07.2016 13.07.2016 15.07.2016
2016000096 7111396211 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 1131,67 14.07.2016 15.07.2016 19.07.2016
2016000097 1600134326 BVS,a.s. 35850370 vodné, stočné 474,78 18.07.2016 20.07.2016 22.07.2016
201600098 3007011599 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 poistné: majetok & efekt 144,-- 18.07.2016 20.07.2016 22.07.2016
2016000099 161120481 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 ABO - nájom 114,29 21.07.2016 26.07.2016 26.07.2016
2016000100 2016267 JASO  sk, s.r.o. 50070584 čistenie prádla 214,55 22.07.2016 26.07.2016 26.07.2016
2016000101 2016017 Zariadenie pre seniorov Skalica 00596469 čistiace a pracie prostriedky a  OOB za 4-6/2016 2.103,53 26.07.2016 08.08.2016 08.08.2016
2016000102 7606617053 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 32,14 29.07.2016 01.08.2016 08.08.2016
2016000103 7258637461 SPP,a.s. 35815256 zemný plyn 1.100,-- 02.08.2016 03.08.2016 08.08.2016
2016000104 2016277 BELJA,s.r.o. 36276634 služby PO 35,-- 04.08.2016 08.08.2016 16.08.2016
2016000105 2016294 JASO  sk, s.r.o. 50070584 čistenie prádla 230,51 05.08.2016 08.08.2016 16.08.2016
2016000106 201603580 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 výkon technika  BOZP 36,-- 05.08.2016 08.08.2016 16.08.2016
2016000107 7102555133 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 1.148,66 05.08.2016 08.08.2016 16.08.2016
2016000108 5787445718 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 29,-- 10.08.2016 11.08.2016 18.08.2016
2016000109 11600610 KOHI-MARKET SK,s.r.o. 44796064 kancelárske potreby 36,56 10.08.2016 11.08.2016 18.08.2016
2016000110 3160049 EURO MEDIUS, s.r.o. 36264709 zdravotnícky materiál 60,65 16.08.2016 16.08.2016 22.08.2016
2016000111 161123145 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 ABO - nájom 114,29 18.08.2016 22.08.2016 24.08.2016
2016000112 1600134326 BVS,a.s. 35850370 vodné, stočné 474,78 18.08.2016 22.08.2016 24.08.2016
2016000113 2016324 JASO  sk, s.r.o. 50070584 čistenie prádla 292,01 25.08.2016 25.08.2016 30.08.2016
2016000114 7607568407 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 32,78 30.08.2016 31.08.2016 31.08.2016
2016000115 2016318 BELJA,s.r.o. 36276634 služby PO 35,-- 05.09.2016 07.09.2016 14.09.2016
2016000116 7223730350 SPP,a.s 35815256 zemný plyn 1.100,-- 05.09.2016 07.09.2016 14.09.2016
2016000117 16073 REMI- Ladislav Regásek, Oreské 30763037 funkčná a odborná skúška EPS 360,-- 06.09.2016 13.09.2016 19.09.2016
2016000118 201604068 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 výkon technika  BOZP 36,-- 09.09.2016 13.09.2016 19.09.2016
2016000119 1788376244 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 45,70 09.09.2016 13.09.2016 19.09.2016
2016000120 2016349 JASO  sk, s.r.o. 50070584 čistenie prádla 199,97 09.09.2016 13.09.2016 19.09.2016
2016000121 2016341 PELKO,s.r.o. 36261904 čistenie a kontrola komínov 28,80 12.09.2016 13.09.2016 19.09.2016
2016000122 7180822980 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 1.179,66 12.09.2016 13.09.2016 19.09.2016
2016000123 520160745 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica 44444761 výkon zdravotnej pracovnej služby 90,-- 14.09.2016 23.09.2016 28.09.2016
2016000124 1600134326 BVS,a.s. 35850370 vodné, stočné 474,78 19.09.2016 23.09.2016 28.09.2016
2016000125 2016376 JASO  sk, s.r.o. 50070584 čistenie prádla 251,52 22.09.2016 23.09.2016 28.09.2016
2016000126 161126742 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 ABO - nájom 114,29 22.09.2016 23.09.2016 28.09.2016
2016000127 1522016 PYROHAL - Jaroslav Halaš 37173952 kontrola a oprava hasiacich prístrojov 141,48 26.09.2016 04.10.2016 06.10.2016
2016000128 7608534606 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 31,39 29.06.2016 04.10.2016 06.10.2016
2016000129 7105863964 SPP,a.s 35815256 zemný plyn 1.100,-- 04.10.2016 07.10.2016 10.10.2016
2016000130 201604524 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 výkon technika  BOZP 36,-- 05.10.2016 07.10.2016 10.10.2016
2016000131 2016369 BELJA,s.r.o. 36276634 služby PO 35,-- 05.10.2016 07.10.2016 10.10.2016
2016000132 2016397 JASO  sk, s.r.o. 50070584 čistenie prádla 184,43 05.10.2016 07.10.2016 10.10.2016
2016000133 110160299 VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY spol. s.r.o. 44962185 servis výťahu 280,80 05.10.2016 07.10.2016 10.10.2016
2016000134 3789306479 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 32,46 07.10.2016 07.10.2016 10.10.2016
2016000135 7190799292 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 1.218,-- 10.10.2016 17.10.2016 21.10.2016
2016000136 2016175 Libor RYBECKÝ Servis APH 11839848 prehliadka a nastavenie plynových kotlov 80,-- 10.10.2016 17.10.2016 21.10.2016
2016000137 2016426 JASO  sk, s.r.o. 50070584 čistenie prádla 210,05 21.10.2016 24.10.2016 25.10.2016
2016000138 16083 REMI-Ladislav Regásek 30763037 dodávka a montáž expanzomatu 148,91 21.10.2016 24.10.2016 25.10.2016
2016000139 1600134326 BVS,a.s. 35850370 vodné, stočné 474,78 21.10.2016 24.10.2016 25.10.2016
2016000140 161129568 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 ABO - nájom 114,29 24.10.2016 24.10.2016 25.10.2016
2016000141 110374 AUDY s.r.o. 00544426 vaňa zdvíhacia AVERO CLASSIC 6.290,-- 27.10.2016 28.10.2016 31.10.2016
2016000142 7609508349 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 30,19 02.11.2016 03.11.2016 08.11.2016
2016000143 7165456750 SPP,a.s 35815256 zemný plyn 1.100,-- 04.11.2016 11.11.2016 24.11.2016
2016000144 3790241279 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 35,21 10.11.2016 11.11.2016 24.11.2016
2016000145 7102593406 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 1462,72 10.11.2016 11.11.2016 24.11.2016
2016000146 201604938 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 výkon technika  BOZP 36,-- 10.11.2016 11.11.2016 24.11.2016
2016000147 11600921 KOHI-MARKET SK,s.r.o. 44796064 kancelárske potreby 48,89 10.11.2016 11.11.2016 24.11.2016
2016000148 2016459 JASO  sk, s.r.o. 50070584 čistenie prádla 271,57 10.11.2016 11.11.2016 24.11.2016
2016000149 2016410 BELJA,s.r.o. 36276634 služby PO 35,-- 11.11.2016 11.11.2016 24.11.2016
2016000150 1600134326 BVS,a.s. 35850370 vodné, stočné 474,78 21.11.2016 22.11.2016 25.11.2016
2016000151 2016478 JASO  sk, s.r.o. 50070584 pranie bielizne 207,38 22.11.2016 23.11.2016 25.11.2016
SF - 153 3016940429 DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 benefitné poukážky 1.910,80 24.11.2016 24.11.2016 25.11.2016
2016000152 161132793 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 ABO - nájom 114,29 29.11.2016 30.11.2016 05.12.2016
2016000153 11608123 RM Gastro -JAZ.s.r.o. 34153004 oprava umývačky riadu 90,36 30.11.2016 30.11.2016 05.12.2016
2016000154 7610480433 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 30,10 30.11.2016 30.11.2016 05.12.2016
2016000155 5720068931 Generali Poisťovňa a.s. 35709332 poistné na rok 2017 863,-- 05.12.2016 06.12.2016 20.12.2016
2016000156 2016502 JASO sk s.r.o. 50070584 pranie bielizne 172,68 05.12.2016 06.12.2016 20.12.2016
2016000157 7105911898 SPP a.s. 35815256 zemný plyn 1.100,-- 05.12.2016 06.12.2016 20.12.2016
2016000158 201605442 PROFIS , spol. s.r.o. 34103201 výkon technika  BOZP 36,-- 05.12.2016 06.12.2016 20.12.2016
2016000159 2016454 BELJA,s.r.o. 36276634 služby PO 35,-- 06.12.2016 06.12.2016 20.12.2016
2016000160 7791174798 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 41,02 09.12.2016 13.12.2016 23.12.2016
2016000161 7111437964 ZSE Energia, a.s. 36677281 elektrická energia 1.477,73 09.12.2016 13.12.2016 23.12.2016
2016000162 520161015 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 44444761 výkon pracovnej zdravotnej služby 90,-- 13.12.2016 15.12.2016 28.12.2016
2016000163 2016028 Zariadenie pre seniorov Skalica 00596469 čistiace a pracie prostriedky a OOB 1.316,-- 13.12.2016 16.12.2016 28.12.2016
2016000164 161135726 CWS boco Slovensko,s.r.o. 31411045 ABO - nájom 114,29 20.12.2016 22.12.2016 28.12.2016
2016000165 201605885 PROFIS , spol. s.r.o. 34103201 výkon technika  BOZP 36,-- 21.12.2016 22.12.2016 28.12.2016
2016000166 1600134326 BVS,a.s. 35850370 vodné, stočné 474,78 21.12.2016 22.12.2016 28.12.2016
2016000167 7611455435 Slovak Telekom, a.s. 35763469 telefónne hovory 30,59 28.12.2016 28.12.2016 30.12.2016
2016000168 2016535 JASO sk s.r.o. 50070584 pranie bielizne 204,34 30.12.2016 30.12.2016 30.12.2016