Rok 2016

Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Číslo objednávky Dodávateľ
04.01.2016 04.01.2016 2016-0001.pdf (220205) Ing. arch.Mária Zwanzigerová,CSc.
01.02.2016 01.02.2016 2016-0002.pdf (223973) Ing. arch.Mária Zwanzigerová,CSc.
20.02.2016 29.02.2016 2016-0003.pdf (220901) Bc. Richard Guček  - GUR
01.03.2016 01.03.2016 2016-0004.pdf (222730) Ing. arch.Mária Zwanzigerová,CSc.
01.03.2016 14.03.2016 2016-0005.pdf (220937) PELKO,s.r.o.
01.03.2016 14.03.2016 2016-0006.pdf (203158) Karol Bäuml CHEMIKO,
deratizácia, dezinfekcia
11.03.2016 14.03.2016 2016-0007.pdf (211582) RM Gastro - JAZ, s.r.o.
24.03.2016 24.03.2016 2016-0008.pdf (221994) RM Gastro - JAZ, s.r.o.
29.03.2016 29.03.2016 2016-0009.pdf (222485) RM Gastro - JAZ, s.r.o.
29.03.2016 29.03.2016 2016-0010.pdf (222060) KOHI- MARKET SK, s.r.o.
01.04.2016 01.04.2016 2016-0011.pdf (221658) Ing. arch.Mária Zwanzigerová,CSc.
15.04.2016 15.04.2016 2016-0012.pdf (214487) RM Gastro - JAZ, s.r.o.
25.04.2016 25.04.2016 2016-0013.pdf (212842) EURO MEDIUS,s.r.o.
02.05.2016 02.05.2016 2016-0014.pdf (223199) Ing. arch.Mária Zwanzigerová,CSc.
02.05.2016 02.05.2016 2016-0015.pdf (215360) BAL TIP Slovakia,s.r.o.
23.05.2016 23.05.2016 2016-0016.pdf (194970) EURO MEDIUS,s.r.o.
03.06.2016 03.06.2016 2016-0017.pdf (222367) FEDAB. Ing. Igor Duchaj
15.06.2016 15.06.2016 2016-0018.pdf (219062) EURO MEDIUS,s.r.o.
13.06.2016 15.06.2016 2016-0019.pdf (219924) KLIMA KOV, s.r.o.
13.06.2016 15.06.2016 2016-0020.pdf (216772) Ing. arch.Mária Zwanzigerová,CSc.
21.06.2016 21.06.2016 2016-0021.pdf (214207) REGION TZB, spol. s.r.o.
21.06.2016 21.06.2016 2016-0022.pdf (219928) Ladislav Regásek - REMI
20.06.2016 21.06.2016 2016-0023.pdf (201324) František Srholec - AMOR
20.06.2016 21.06.2016 2016-0024.pdf (217070) ABC - servis, družstvo
01.07.2016 01.07.2016 2016-0025.pdf (176151) KOHI- MARKET SK, s.r.o.
25.07.2016 25.07.2016 2016-0026.pdf (217059) EURO MEDIUS,s.r.o.
08.08.2016 08.08.2016 2016-0027.pdf (203403) RM Gastro - JAZ, s.r.o.
30.08.2016 30.08.2016 2016-0028.pdf (193791) Libor RYBECKÝ  Servis APH
31.08.2016 31.08.2016 2016-0029.pdf (206225) Ladislav Regásek - REMI
02.09.2016 02.09.2016 2016-0030.pdf (206140) PELKO,s.r.o.
02.09.2016 02.09.2016 2016-0031.pdf (200327) EURO MEDIUS,s.r.o.
20.09.2016 20.09.2016 2016-0032.pdf (204313) PYROHAL- Jaroslav Halaš
13.10.2016 13.10.2016 2016-0033.pdf (201546) EURO MEDIUS,s.r.o.
19.10.2016 19.10.2016 2016-0034.pdf (200202) KOHI- MARKET SK, s.r.o.
09.11.2016 09.11.2016 2016-0035.pdf (214836) RM Gastro - JAZ, s.r.o.
09.11.2016 09.11.2016 2016-0036.pdf (203882) KOHI- MARKET SK, s.r.o.
21.11.2016 21.11.2016 2016-0037.pdf (205052) DOXX-Stravné listky, spol. s.r.o.
23.11.2016 23.11.2016 2016-0038.pdf (207075) RM Gastro - JAZ, s.r.o.