Rok 2013

Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Obstarávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy
09.08.2013 12.08.2013 2013-001
 Zmluvné dojednanie k poistnej zmluve 8001037298.pdf (633564)
JESÉNIA  SKALICA zariadenie pre seniorov UNIQA poisťovňa a.s. zmluvné dojednanie k poistnej zmluve
28.08.2013 31.08.2013 2013-002
 Kúpna zmluva Slovak Telekom.pdf (1768138)
JESÉNIA  SKALICA zariadenie pre seniorov Slovak Telekom, a.s. telefónna ústredňa
04.09.2013 04.09.2013 2013-003
Zmluva o dielo ISS.pdf (6105927)
JESÉNIA  SKALICA zariadenie pre seniorov CORA GEO, s.r.o. nadstavba ISS
24.09.2013 24.09.2013 2013-004
Zmluva o výpožičke.pdf (1330389)
JESÉNIA  SKALICA zariadenie pre seniorov ZpS Skalica majetok podľa  priloženého zoznamu
15.10.2013 15.10.2013 2013-005
Odovzdávajúci a preberajúci protokol.pdf (658709)
JESÉNIA  SKALICA zariadenie pre seniorov

KOV - PO

s.r.o.

nerezové madlá
25.10.2013 25.10.2013 2013-006
 Abonentná zmluva.pdf (1710705)
JESÉNIA  SKALICA zariadenie pre seniorov CWS - boco , Slovensko s.r.o.

osviežovače

vzduchu

10.12.2013 10.12.2013 2013-007
Poistná zmluva.pdf (2775220)
JESÉNIA  SKALICA zariadenie pre seniorov Generali Slovensko poisťovňa,a.s. poistenie stavieb
12.12.2013 12.12.2013 2013-008
 Zmluva o dielo o údržbe a servise.pdf (1685407)
JESÉNIA  SKALICA zariadenie pre seniorov Vymyslicý - Výťahy spol.s.r.o. servis a údržba
13.12.2013 13.12.2013 2013-009
Dohoda č.55 par.50jNS2013NP o poskytnutí príspevku.pdf (3829337)
JESÉNIA  SKALICA zariadenie pre seniorov ÚPSVaR príspevok na rozvoj zamestnanosti
30.12.2013 30.12.2013 2013-010
J-Zmluva o poskytnutí služieb č.2014SA561.pdf (2083554)
JESÉNIA  SKALICA zariadenie pre seniorov PROMYS soft, s.r.o. programové vybavenie