Rok 2014

Dátum
vystavenia
Dátum
zverejnenia
Číslo
zmluvy
Obstarávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy
10.01.2014 10.01.2014 2014-001
J-Dodatok č.1 k Dohodeč.55par.50jNS2013NP o poskytnutí príspevku.pdf (1204277)
JESÉNIA
SKALICA
zariadenie pre seniorov
ÚPSVaR príspevok na rozvoj zamestnanosti
28.01.2014 28.01.2014 2014-002
J-Zamestnávateľská zmluva.pdf (1093597)
JESÉNIA
SKALICA
zariadenie pre seniorov
ING
Tatry-Sympatia
zamestnávateľská zmluva
14.03.2014 14.03.2014 2014-003
J- Dohoda o zabezpečení odborných služieb.pdf (1542466)
JESÉNIA
SKALICA
zariadenie pre seniorov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva testovanie sterilizačného prístroja
19.03.2014 19.03.2014
 
2014-004
Zmluva o výpožičke .pdf (268840)
JESÉNIA
SKALICA
zariadenie pre seniorov
ZpS Skalica mikrovlnná rúra Daewoo
12.06.2014 12.06.2014
2014-005
J-Zmluva o zabezpečení úloh na úseku PO.pdf (2334272)
JESÉNIA
SKALICA
zariadenie pre seniorov
BELJA,s.r.o. služby  PO
27.06.2014 30.06.2014 2014-006
J-Zmluva na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č.01032014.pdf (2920232)
J-Príloha č.1 k zmluve č.01032014.pdf (141172)
J-Príloha č.2 k zmluve č. 01032014.pdf (198747)
JESÉNIA
SKALICA
zariadenie pre seniorov
PROFIS spol. s.r.o. služby BOZP
05.08.2014 05.08.2014 2014-007
Zmluva o výpožičke .pdf (269165)
JESÉNIA
SKALICA
zariadenie pre seniorov
ZpS Skalica lavičky AURUS 180
01.11.2014 01.11.2014
 
2014-008
Zmluva o výpožičke .pdf (263334)
JESÉNIA
SKALICA
zariadenie pre seniorov
ZpS Skalica počítač PC4U
01.11.2014 01.11.2014 2014-009
Zmluva o výpožičke .pdf (268016)
JESÉNIA
SKALICA
zariadenie pre seniorov
ZpS Skalica monitor ASUS
22.12.2014 29.12.2014 2014-010
J- Zmluva č. 052014 o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby.pdf (2260116)
JESÉNIA
SKALICA
zariadenie pre seniorov
Fakultná nemocnica
s poliklinikou Skalica, a.s.
pracovná zdravotná služba