Rok 2015

Dátum
vystavenia
Dátum
zverejnenia
Číslo
zmluvy
Obstarávateľ Dodávateľ Predmet
zmluvy
02.01.2015 02.01.2015 2015-001
J- Zmluva o zabezpečení dodávky čistiacich a pracích prostriedkov.pdf (302976)
JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
ZpS
Skalica
čistiace a pracie prostriedky
02.01.2015 02.01.2015 2015-002
J-Zmluva o zabezpečení dodávky pracovných odevov a obuvi.pdf (309115)
JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
ZpS
Skalica
pracovná obuv a odev
02.01.2015 02.01.2015 2015-003
J-Zmluva o zabezpečení stravovania.pdf (355556)
JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
ZpS
Skalica
zabezpečenie stravovania
01.01.2015 02.01.2015 2015-004
J- Zmluva o poskytovaní služieb č.2015SA561.pdf (1668057)
JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
PROMYS soft, s.r.o. programové vybavenie
02.01.2015 02.01.2015 2015-005
Zmluva o zabezpečení služieb konzultačných, terapeutických a rehabilitačných.pdf (247463)
ZpS Skalica JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
služby konzultačné, terapeutické a rehabilitačné
20.01.2015 23.01.2015 2015-006
J- Zmluva o servisnej činnosti.pdf (636130)
JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
REMI
Ladislav Regásek
revízia a kontrola
EPS
14.04.2015 14.04.2015 2015-007
J-Dodatok Ponuka E.Benefit k Zmluve o združenej dodávke elektriny.pdf (1562458)
JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
ZSE Energia, a.s. elektrická energia
01.05.2015 04.05.2015 2015-008
J-Zmluva o výpožičke .pdf (280948)
JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
ZpS
Skalica
pavúčie tkanie a prsty
01.05.2015 04.05.2015 2015-009
J-Zmluva o výpožičke .pdf (278868)
JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
ZpS
Skalica
drevené krosná
17.06.2015 17.06.2015 2015-010
Dohoda č. 150750J21 o posktnutí príspevku.pdf (2632339)
JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
ÚPSVaR Senica príspevok na podporu rozvoja miesnej a regionálnej zamestnanosti
01.07.2015 01.07.2015 2015-011
J-Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu.pdf (744095)
JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
SPP,a.s. zemný plyn
15.07.2015 15.07.2015 2015-012
Zmluva o výpožičke č.3.pdf (279793)
JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
ZpS
Skalica
paplóny
23.07.2015 23.07.2015 2015-013
Zmluva o výpožičke .pdf (281594)
JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
ZpS
Skalica
ventilátory
15.08.2015 15.08.2015 2015-014
Zmluva o výpožičke .pdf (274304)
JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
ZpS
Skalica
podušky
15.08.2015 15.08.2015 2015-015
Zmluva o výpožičke  -2015.pdf (275759)
JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
ZpS
Skalica
sklokeramický sporák MORA
16.09.2015 16.09.2015 2015-016
Zmluva o výpožičke .pdf (283276)
JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
ZpS
Skalica
botníky
13.11.2015 13.11.2015 2015-017
Dohoda č. 150750J38 o poskytnutí príspevku.pdf (2731320)
JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
ÚPSVaR Senica príspevok na podporu rozvoja miesnej a regionálnej zamestnanosti
18.11.2015 18.11.2015
 
2015-018
Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX Plus č.15cpK884007.pdf (764957)
JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
DOXX - Stravné lístky, spol .s.ro. benefitné poukážky
07.12.2015 07.12.2015 2015-019
Nájomná zmluva č.15-127 ECOLAB.pdf (959787)
JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
ECOLAB,s.r.o. prenájom: Dávkovač BSL 6 (DMO389)
16.12.2015 18.12.2015 2015-020
0Zmluva o poskytovaní služieb č.2016SA561 PROMYS.pdf (2492923)
JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
PROMYS soft,
s.r.o.
programové vybavenie